Aan-die-Berg Gemeente

Goeie Vrydag | 10 April

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 730 580 045

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.