Adelaide

Die Dagbestuur van die NG Kerk Adelaide het besluit om nie op Vlak 3 te begin met eredienste in die kerkgebou nie.

Die regulasies is te streng en maak eredienste onpersoonlik en klinies. Dit is onmoontlik om ware koinonia te skep. Temperature moet gemeet word en niemand mag mekaar groet nie. Mense mag nie in groepe gesels nie. Ons moet maskers dra die hele erediens en mag nie eers sing nie. Doop en Nagmaal mag ook nie bedien word nie. Ons gemiddelde kerkbywoning is 68. Wat maak ons met die ander 18 mense? Almal moet ook hulle name in ‘n boek skryf en hande moet met ‘n alkoholbasis gereinig word.

Ons gaan dus voort met DIGITALE BEDIENING, soos die afgelope 60 dae.

Ons sal kyk op Vlak 2 of daar ‘n verslapping in regulasies kom. Die meeste gemeentes volg dieselfde standpunt as ons gemeente. Die VG Kerk landswyd volg ook dieselfde standpunt. Daar sal ook geen wyksbyeenkomste wees nie. Die kerkraad mag ook nie bymekaar kom nie. Die Dagbestuur doen nou die bestuur van die gemeente. Wanneer daar oor belangrike sake besluit moet word, word die kerkraad persoonlik elkeen gebel.

Die kerkkantoor open op 1 Julie 2020, wanneer die nuwe skriba Charmaine Britz begin werk. Die vorige skriba, Ester van Heerden sal dan vir Charmaine oplei in die kantoor.

Predikante word nou gesien as essensiƫle werkers en daarom kan die leraar nou mense besoek en bemoedig. Die leraar moet nog steeds die normale regulasies van distansie en gesigsmasker dra nakom.