Blancogemeente George

LEEF VOLUIT !!!!!!! 1 Tess 5:16-28

1. Koerantartikel oor oom Lovie Bothma (94jr) en sy broer oom Ben Bothma (88jr) se epiese tog 👉🏻 klik die skakel https://metdiemaangepla.blogspot.com/2021/08/broers-88-en-94-op-epiese-tog-met-woonwa.html 2. MATERIAAL vir leefGROEPE 👉🏻 klik die skakel https://drive.google.com/file/d/1hiYQpHbxrJMxdwLtS1BiRRK4QN7XpmBs/view 3. INSKRYWINGSVORM vir leefGROEPE 👉🏻 klik die skakel https://forms.gle/t5UqfkbvfqwQ1PfE6 4. Gemeente WhatsApp nommer: 062 900 8208 5. Kerkkantoor telefoon: 044 870 7595 Cecile Olivier 6. Gemeente Facebook: https://www.facebook.com/blancogemeentegeorge 7. Gemeente Instagram: https://www.instagram.com/blancogemeente/ 8. Dankoffer Bankbesonderhede: ABSA Tjekrekening | Tak: 632005 | Rek no: 890 580 033 7 Imperatiewe 1. Wees altyd bly! 2. Bid oral! 3. Sê dankie! 4. Luister! 5. Oordink! 6. Stop! 7. Lewe Voluit! 🔻 PREDIKER: Francois Mulder

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 630-611 | Rek no. 890 580 033

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.