Blancogemeente George

LEEF VOLUIT !!!!!!! 1 Tess 5:16-28

1. Koerantartikel oor oom Lovie Bothma (94jr) en sy broer oom Ben Bothma (88jr) se epiese tog 👉🏻 klik die skakel https://metdiemaangepla.blogspot.com/2021/08/broers-88-en-94-op-epiese-tog-met-woonwa.html 2. MATERIAAL vir leefGROEPE 👉🏻 klik die skakel https://drive.google.com/file/d/1hiYQpHbxrJMxdwLtS1BiRRK4QN7XpmBs/view 3. INSKRYWINGSVORM vir leefGROEPE 👉🏻 klik die skakel https://forms.gle/t5UqfkbvfqwQ1PfE6 4. Gemeente WhatsApp nommer: 062 900 8208 5. Kerkkantoor telefoon: 044 870 7595 Cecile Olivier 6. Gemeente Facebook: https://www.facebook.com/blancogemeentegeorge 7. Gemeente Instagram: https://www.instagram.com/blancogemeente/ 8. Dankoffer Bankbesonderhede: ABSA Tjekrekening | Tak: 632005 | Rek no: 890 580 033 7 Imperatiewe 1. Wees altyd bly! 2. Bid oral! 3. Sê dankie! 4. Luister! 5. Oordink! 6. Stop! 7. Lewe Voluit! 🔻 PREDIKER: Francois Mulder

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 630-611 | Rek no. 890 580 033

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.