Blancogemeente George

🔻 Romeine 16:16 🔺 “Heilige Soen"

🔺Afsluiting van die 64 Dae Fokus: Romeine 🔻. Romeine 16:16. “Groet mekaar met ‘n Heilige Soen😘!” 13 September 🔺Erediens🔻 om 09:00. 🎥YouTube 🎧. Prediker: Francois Mulder

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 630-611 | Rek no. 890 580 033

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.