Blancogemeente George

Esegiël 34 Goeie Herder 🐑📢

Leierskap in ‘n tyd van CHAOS. Vroeër die jaar moes ek preek uit Rigters 9 se “bloedbad broedermoorde” en het vir die eerste maal die fabel van die bome wat ‘n leier soek raakgelees en gepreek. Leiers as doringbosse (steekdorings) wat óf skadu en veiligheid bring óf brandende doringbosse wat alles om hulle verbrand en uiteindelik self ook uitbrand (Rigters 9:15). Vanoggend se teksgeelte uit Esegiël 34 het weereens ‘n metafoor vir leierskap: herders en hul skape. Die vergrype van die herders van Israel (selfsug, korrupsie, geweld, ongeërgdheid) en die vet skape se onderdrukking van die maer skape herinner ons aan die lewe in 2021. En die wending? Daar is ‘n Goeie Herder 🙌🏻🙌🏻🙌🏻. Die Herder van Psalm 23 en Johannes 10 is by jou en wil jou lei, beskerm en gebruik 🙏🏻. Hy roep jou op tot bekering en omgee vir die ander skape rondom jou. In ‘n deurmekaar 🌍🇿🇦😷 – volg die 📢 van die Goeie Herder 🐑🙏🏻. 🔻 PREDIKER: Francois Mulder

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 630-611 | Rek no. 890 580 033

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.