Bothaville Moedergemeente

29 Augustus 2021 | Dr Pieter van Jaarsveld | Jes 40:1-5; 9; 11

Leef jy in die geloof?

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 790580001

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.