Bredasdorp Gemeente

19 Julie 2020 Matt 13:24–30, 36-43 ds Jaco Botha

www.bredasdorpgemeente.org

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.