Dag 11 – Wees aan mekaar onderdanig

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit? Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Oggendgebed

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Vader, verlig my denke met waarheid;
steek my hart aan die brand met liefde;
inspireer my wil met moed;
verryk my lewe met diens;
vergewe wat ek was;
heilig wat ek is;
bestem wat ek sal word.
(Stilte)
Laat u wil geskied.
Amen.

Voorbiddingstasie

Gebruik hierdie simbool om jou gebed te rig vir die dag.

Simbool: Selfoonlaaier

 

Ons bid vir studente aan hoëronderwysinstellings wat moet voortgaan met hulle studies en hulle studiejaar moet voltooi. 

Ons bid dat hulle nie oorweldig sal word deur onsekerheid en angstigheid nie, maar dat hulle altyd sal onthou daar is mense rondom hulle wat hulle sal ondersteun.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig – Efesiërs 5:21.

In ons wêreld vandag is dit vir ons almal baie belangrik om aan mekaar gelyk te wees. Niemand mag hom of haar bo ander verhef nie. Ons almal het immers gelyke regte. Omdat dit vir ons so belangrik is dat mans byvoorbeeld nie oor vroue heers nie, of een groep nie oor ’n ander nie, probeer ons altyd om alle mense gelykwaardig te behandel. Hierdie ingesteldheid het egter dikwels die gevolg dat ons mekaar fyn dophou om seker te maak niemand skend ons regte nie. In ’n huwelik kan man en vrou byvoorbeeld as’t ware begin telling hou van wie doen wat om te verseker dat die een nie bo die ander bevoordeel word nie.

Volgens die brief aan die Efesiërs is Christene nie gelyk aan mekaar nie. Daarom moet gelowiges ook nie daarna streef om gelyk aan mekaar te wees nie. Nee, gelowiges moet hulle eerder vrywillig aan mekaar ondergeskik stel. Christene moet daarna streef om vrywillig die minste te wees. Om ander se diensknegte in liefde te wees, eerder as hulle meesters.

In God se familie is die lede nie daarop ingestel om gelyk met ander te wees nie. Daarom staan hulle nie op hulle regte nie en hulle hou nie boek van wat ander doen of nie doen nie. Hulle fokus eerder daarop om, in navolging van Jesus, ander se belange bo hulle eie te stel. Om aan mekaar ondergeskik te wees. So word niemand uitgebuit nie – nie omdat almal op hulle regte staan nie, maar omdat almal mekaar dien.

Vader, u Seun het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Help ons as u kinders om sy voorbeeld te volg en mekaar altyd in liefde te dien. Amen.

Sakkie se sepie

Sien die gewone dinge wat jy in en om die huis doen as tekens van God se omgee. 

Liturgie van die Lewe

Ons kan meer leef met “Ndi khou pfa”

 

’n Kollega-vriend van my het jare gelede in die voormalige Venda in die noordelike deel van Limpopo gewerk. Hy het vertel dat daar ’n uitdrukking in Venda is wat lui: “Ndi khou pfa,” wat letterlik beteken: “Ek is besig om na jou te luister,” of: “Ek is besig om jou te sien.” Al my sintuie is nou op jou gefokus. 

Dit gee uitdrukking aan die behoefte van mense om raakgesien en na geluister te word. Ons elkeen kan daarvan getuig dat wanneer ons met iemand praat wat opsigtelik nie na ons luister nie en nie werklik belangstel in wat ons sê nie, ons later nie meer ons hart met hierdie persoon sal deel nie. Ons wil graag hê dat ander mense moet ons “Ndi khou pfa”. 

Jesus is vir my die toonbeeld van iemand wat ander werklik raakgesien en na mense geluister het. Ek dink aan Saggeus in die boom, die vrou by die put, Matteus by die tollenaarstafel, die kinders wat na Jesus toe gebring is deur hulle ouers om geseën te word … Daar is soveel meer verhale wat Jesus se gesindheid teenoor ander mense duidelik maak. Ons sien in die Evangelies dat Jesus mense werklik raakgesien het. En die wonder is dat Hy ons elkeen nou ook raaksien.

Wanneer jy vandag met die mense in jou huis praat, kan julle mekaar herinner aan hierdie woorde: “Ndi khou pfa.” En dan uit eerbied vir Christus so na mekaar luister.

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! 21 dae van afsondering. 21 dae waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender 

———————————

Jesus het ons kom leer hoe om diensbaar te wees. Diensbaar beteken om nie net vir jou eie belange om te gee nie, maar om ander mense se behoeftes bo jou eie te stel. Om onderdanig te wees beteken nie dat iemand oor jou heers nie, maar dat jy Jesus se voorbeeld sal volg en ander mense sal dien.

Wat beteken diensbaar? 

Gesels saam oor hoe julle met al julle liggaamsdele diensbaar kan wees: kop, hande, voete, ore, mond, oë, hart. Julle kan ’n plakkaat maak van al julle idees.

Aktiwiteit

 

Wat maak die mense in jou huis gelukkig? Dalk hou iemand van ’n drukkie, ’n klein geskenkie soos ’n blommetjie, dalk mooi woorde, of dat jy tyd saam met hulle deurbring. Gaan vind uit waarvan die mense in jou huis hou en doen dan iets vir hulle wat daarby pas. Doen sommer baie moeite.

Trek jou voete op ’n stuk papier af en skryf die woord Diensbaar daarop neer. Plak dit iewers in julle huis op om julle te herinner dat ons geroep is om diensbaar te wees.

Kreatiewe gebed

INSTRUKSIES

 

• Kies jou kunsmateriaal, soos kleurpotlode, kleurpenne en koki’s. Enige van hierdie materiale kan werk.
• Kleur die prent in en doen die aktiwiteit.

WENKE

 

• Kies nie meer as vyf kleure nie. As jy onseker is oor watter kleure om te gebruik, haal al die kleure uit en pak dit op die tafel. Maak jou oë toe en tel vyf op.
• Dit sal dalk vir jou makliker wees as jy die groot spasies eers nie inkleur nie, of net die rande daarvan inkleur.
• Moenie halfpad ophou nie, veral nie as die rede hiervoor is dat jy dink jou prent lyk lelik nie. Dit is juis die doel van die oefening – om jou aandag weg te trek van onnodige gedagtes soos “Doen ek dit reg?” en jou aandag eerder te fokus op die mense vir wie jy lief is.
• Wanneer jy die prent klaar ingekleur het, sit die prent neer op ’n prominente plek in die huis, soos in jou kamer of teen die kombuismuur.
Oorweeg dit om jou prent op sosiale media te deel en te merk met #afsonderingskalender #saamkerk

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit? Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Dankies en getuienisse

Gister se getuienisse:

Ek het nie eens geweet wat dag 7 se aktiwiteit sou wees nie, en toe ons vullis daardie dag opgetel word, het ek vroeg opgestaan om vir die vullisverwyderaars iets te gee om te eet. Hulle wat werk in hierdie tydperk – ek is só dankbaar vir hulle.
– Karin-Louise Beukes
Dankie vir hierdie kalender. My kinders (ouderdomme 7, 10 en 12) geniet die aktiwiteite en gesprekke wat uit elke dagstuk vloei.
– Riana
In hierdie tyd van afsondering het ek vandag weereens besef hoe afhanklik ons van ons liewe Vader is. Ek besef nou weer die belangrikheid en belangrike rol wat ons familie en vriende in ons lewe speel. Elkeen het en is bereid om ’n boodskap van liefde en omgee te plaas en te beklemtoon dat God Drie-enig vir ons die geleentheid bied om ons met sy geestelike verryking op te hef. Dankie, Here, dat U vir ons die geleentheid skep om in hierdie tye u liefde en genade te ervaar.
– Hein Schroder

Deel jou getuienis met ons. Gebruik die aanlynvorm onder.

Deel met ons op Facebook of Instagram (‘tag’ @bybelmedia) ‘n video of stemopname oor hoe jy of jou geliefdes deur die aftelkalender geseën word.

Slaaptydstorie

Slaaptydstorie deur storieman Ewald van Rensberg.