Dag 2 – Om by mekaar in die skuld te wees

Oggendgebed

Begin jou dag met hierdie gebed. 

U belowe om by ons te wees tot aan die voleinding van tyd.
Ons loof en dank U vir u deernisvolle teenwoordigheid,
selfs al herken ons oë U nog nie.
(Stilte)
Laat u wil geskied.
Amen.

Voorbiddingstasie

Gebruik hierdie simbool om jou gebed te rig vir die dag.

Simbool: ’n Vrug of groente

 

Ons bid vir boere en kosvervaardigers, vir vragmotorbestuurders en afleweringsmaatskappye.

Ons sê dankie vir prosesse wat verseker dat kosprodukte beskikbaar sal bly in die tyd van gedwonge afsondering.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit – Romeine 13:8.
Volgens Paulus is alle Christene diep in die skuld. Ons dra, so sê hy, eintlik ’n dubbele skuldlas. Daar is die skuld wat ons met geld moet vereffen, soos ons belasting. Dié soort skuld beveel Paulus, soos enige goeie ekonoom, ons aan om altyd te betaal (Rom 13:7). Trouens, hoe gouer ons hierdie skuld kan afbetaal, hoe beter vir ons, want dit verarm ons net. Ons het egter ook ’n ander soort skuld wat ons nie met geld kan afbetaal nie – ’n liefdeskuld aan mekaar (Rom 13:8). Dié skuld kan ons net afbetaal deur dade van liefde aan mekaar te betoon. Die wonderlike daarvan om ons liefdeskuld te kan af werk, is dat dit ons nie bankrot maak nie, maar skatryk. Daarom is dit goed dat ons dié skuld nooit sal kan vereffen nie. Om mekaar te dien gee immers aan ons ’n lewensvreugde wat niks anders op aarde aan ons kan verskaf nie.  Ons word egter nie net verryk deur ons liefdesdade aan ander nie, maar ook deur ander se liefdesdiens aan ons. Ons word dus in ’n dubbele sin geestelik verryk deur mekaar in liefde te dien. 
Here, dankie, dat U ons vrygekoop het van ons skuld aan U. Dankie dat ons U nie daarvoor hoef te vergoed nie. Help ons egter om die liefde en genade wat ons van U ontvang konkreet teenoor ander uit te leef. Amen.

Sakkie se sepie

Kyk hierdie video saam met jou kinders. 

Liturgie van die Lewe

Sien die gewone dinge wat jy in en om die huis doen as tekens van God se omgee. 

Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit – Romeine 13:8.

Ons bring nou baie meer tyd as gewoonlik by die huis deur … want ons is vir die volgende 20 dae die hele tyd by die huis. Ons kinders het ook meer tyd om televisie te kyk. Dit loop soms uit op ’n stryery oor wie laaste gekies het wat gekyk gaan word. Wanneer my dogter voel die beurte word onregverdig verdeel, word daar ’n regter (‘n ouers) ingeroep om oor die saak te oordeel. Die regter (dis nou ek) is van mening dat die grootste oorsaak van die konflik, in hierdie spesifieke geval, is dat hulle nie na mekaar luister nie. 

Skep ’n paar oomblikke om saam te gesels. Julle kan doelbewus kies om die televisie af skakel en ’n kers in die TV-kamer aan te steek. Vra vir die mense in jou huis hoe julle in die volgende drie weke (en hopelik ook in die tyd daarna) beter na mekaar kan luister. Maak ’n kaartjie wat julle langs die televisie kan neersit waarop hierdie luisterreëls geskryf staan. Luister saam na die woorde van Lukas Maree se liedjie “Die weduwee se kruik” (klik hier). “Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik.” Om in liefde met mekaar te leef maak nie noodwendig wiskundig sin nie, maar dit maak die lewe moontlik.

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! 21 dae van afsondering. 21 dae waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender #saamkerk

Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit – Romeine 13:8.

 Hoe baiekeer het jy al vir iemand gesê: “Jy skuld my”? Of dalk het iemand dit al vir jou gesê. Die Bybelvers hierbo gaan egter oor ’n ander soort skuld. Daar is ’n soort skuld wat ons moet terugbetaal soos wanneer ons iets by iemand geleen het, of ons belasting aan die regering. Ons wat vir Jesus volg, het egter nog ’n skuld om te betaal, en dit is liefdeskuld. Dit is gelukkig nie ’n moeilike skuld wat ons baie geld kos nie. Al wat dit van ons vra, is dat ons vir almal rondom ons sal lief wees: vir mense wat ons goed ken, maar ook vir die mense wat ons dalk nie so goed ken nie of van wie ons dalk nie hou nie.

In watter soort skuld was jy al by ander mense?

Wat beteken “medemens”?

Aktiwiteit

 

Gebruik stokkies, blare of klippies wat in julle tuin rondlê (moenie iets afbreek of uittrek nie) en bou op verskillende plekke in julle tuin ’n hartjie-simbool. Jy kan selfs iemand in jou huis nooi om al die hartjies te gaan soek wanneer jy dit klaar gebou het. Los die hartjies vir die volgende paar dae in julle tuin om jou te help onthou dat ons mekaar moet liefhê.

As julle nie ’n tuin het nie:

Maak hartjies uit afvalpapier wat in julle huis is. Versier die hartjies mooi en steek dit op verskillende plekke in julle huis weg. Jy kan dan iemand in jou huis nooi om al die hartjies te gaan soek wanneer jy dit klaar weggesteek het. Los die hartjies op hulle plekke vir die volgende paar dae om jou te help onthou dat ons mekaar moet liefhê

Gebruik die voorbiddingstasie om saam te bid.

Kreatiewe gebed

Kleur in en dink na. (Instruksies onder die prent beskikbaar)

Kleur die prent in en teken vier groot harte in die vier sirkels. Dink aan die mense vir wie jy lief is. 

Dankies en getuienisse

Gister se getuienisse:

Die Here is vir my beter as enige iets op aarde. Is dit vir julle mense óók so?

Willem Serdyn – 7jr

Wat ‘n geleentheid…. ?
Wat ‘n ingryping….?
Wat ‘n krisis…?
Hoe ondenkbaar!

O God, wees ons mensdom genadig!
Dit wat jy sien is genade

Maar in my hart leef daar
Bekommernis oor more en veral oormore
Seer vir mense se nood
Trane vir mense wat ek nie ken nie

Maar ek is so opgewonde
Want ek weet
Hy maak skoon en nuut
Hy laat groei en bring nuwe lewe

Maar my beker loop oor van dankbaarheid
Dat ek kaste vol goed het wat reggepak kan word
Tyd saam met geliefdes, tyd vir vol maak
Tyd vir orde

Mag U wil geskied
Mag U Koninkryk kom
Wat ‘n geleentheid, Wat ‘n ingryping!
Dankie vir U Genade…

Susan Blomerus

Deel jou getuienis met ons. Gebruik die aanlynvorm onder.

Slaaptydstorie

Slaaptydstorie deur storieman Ewald van Rensberg.

Lofsangliedere