Dag 20 – Vorm saam een liggaam

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Oggendgebed

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Hemelse Vader, ons staan vandag voor U
om u Naam te verheerlik en groot te maak.
Ons, as die liggaam van Christus, bring aan U al die lof en eer wat U verdien.
Ons bid vir eenheid in die liggaam van Christus vandag,
terwyl ons saam bid as ’n gemeente en ’n gemeenskap,
want ons weet, waar twee of meer van ons in u Naam saam is,
is U by ons.
(Stilte)
Laat u wil geskied.
Amen.

Voorbiddingstasie

Gebruik hierdie simbool om jou gebed te rig vir die dag.

Simbool: Prent van ’n dier of foto van ’n troeteldier
 

Ons bid vir diere –  by ons huise en in die natuur – wat van ons afhanklik is. 

Mag ons ons verantwoordelikheid teenoor hulle nakom en hulle en hulle omgewings met die nodige respek behandel. 

Ons sê dankie vir die skoonheid van die natuur, vir die veranderende seisoene, en vir die gawe van lewe om ons heen.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar – Romeine 12:5.

Gelowiges vorm saam die liggaam van Christus op aarde. Soos enige gesonde liggaam, bestaan die kerk as liggaam van Christus nie net uit sekere organe of liggaamsdele nie, maar uit ’n verskeidenheid daarvan. Om hierdie rede verskil gelowiges van mekaar; ons almal het nie dieselfde geestelike gawes of roeping van God ontvang nie.

Tog is elke gelowige – soos elke liggaamsdeel – ewe belangrik vir die funksionering van die kerk as liggaam op aarde. Al het alle gelowiges nie dieselfde gawes nie, het almal wel ’n gawe en ’n spesifieke roeping wat hulle saam met hulle medegelowiges moet uitleef. Ons moet daarom nie almal streef om dieselfde taak te verrig nie, maar juis die spesifieke taak waarvoor God ons geroep het en waarvoor Hy ons deur sy Gees toegerus het. Eers wanneer elke gelowige sy of haar roeping uitleef, word die liggaam van Christus gevoed en uitgebou. 

In hierdie tyd van gedwonge inperking is dit uiters belangrik dat ons elkeen sal seker maak wat ons geestelike gawes is, en daarmee saam ook ons roeping. Só sal ons – al is ons baie en al verskil ons van mekaar – saam ’n verskil in ons omgewing kan maak, tot eer van die Here.

Heilige Gees, dankie vir elke gawe wat U aan my toevertrou het. Lei my om dit tot u eer te gebruik en tot opbou van die kerk as liggaam van Christus. Amen.

Sakkie se sepie

Sien die gewone dinge wat jy in en om die huis doen as tekens van God se omgee. 

Liturgie van die Lewe

Ons is almal saam in hierdie ding …

In die verloop van hierdie virus-krisis het ek ervaar dat mense mekaar wil ondersteun, mekaar wil help en die erns van die omstandighede verstaan. Namate die tyd nou aanstap en dit al langer word, begin mense meer kla en wil selfs hofsake begin …

Ons as mense is baie verskillend, en gemeenskappe verskil ook baie. Maar, ons moet opnuut besef dat ons almal saam in hierdie ding is. Dit geld natuurlik ook vir ons onderskeie huishoudings!

Bring ’n wasskottel na die tafel waar julle saam eet. Handewas en algemene higiëne is ’n tema wat in meeste huise tans baie aandag geniet. Gee vir almal kans om hulle hande te was, voor en na ete. Ons was ons hande, want hulle is besig met werk en speel en raak aan baie verskillende oppervlakke wat dalk vuil kan wees. As daar dan ’n kiem iewers wegkruip en ons hande raak daaraan, kan dit die hele liggaam siek maak. Ons was daarom ons hande, nie net ter wille van ons hande nie, maar ter wille van die hele liggaam.

Net so bly ons getrou aan die voorsorgmaatreëls van hierdie grendeltyd en probeer so help om die getal mense wat siek raak so laag moontlik te hou, nie net ter wille van onsself of ons huismense nie, maar ter wille van almal met wie ons hierdie land en die wêreld deel.

 

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! Afsondering. Inperking. ’n Tyd waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender 

———————————

Vandag se teksvers herinner ons weer daaraan dat die liggaam baie dele het, wat elk hulle eie doel het. Een deel van die liggaam kan nie alleen funksioneer nie, want dan raak die liggaam siek. Die verskillende dele het mekaar nodig. Ons almal saam is Jesus se liggaam hier op aarde. Dit beteken ons het mekaar ook nodig om Jesus se liggaam, die kerk, gesond te hou.

Aan die begin van grendeltyd moes julle dink hoe ons vir mekaar kan omgee in hierdie tyd. Die tyd het nou aangestap en mense begin nou baie alleen voel. Wat kan julle vandag doen om te help dat die verskillende dele van Jesus se liggaam, sy kerk, gesond bly? Hoe kan ons vir mekaar omgee?

Aktiwiteit

Teken die buitelyne van ’n mens. Versier nou daardie mens met ’n klomp verskillende kleure om jou te help onthou dat ons almal, al is ons verskillend, deel van Jesus se liggaam, die kerk, vorm.

Bou ’n mens van verskillende voorwerpe wat julle in die tuin of die huis kan kry.

Kreatiewe gebed

INSTRUKSIES

 

• Kies jou kunsmateriaal, soos kleurpotlode, kleurpenne en koki’s. Enige van hierdie materiale kan werk.
• Kleur die prent in en doen die aktiwiteit.

WENKE

 

• Kies nie meer as vyf kleure nie. As jy onseker is oor watter kleure om te gebruik, haal al die kleure uit en pak dit op die tafel. Maak jou oë toe en tel vyf op.
• Dit sal dalk vir jou makliker wees as jy die groot spasies eers nie inkleur nie, of net die rande daarvan inkleur.
• Moenie halfpad ophou nie, veral nie as die rede hiervoor is dat jy dink jou prent lyk lelik nie. Dit is juis die doel van die oefening – om jou aandag weg te trek van onnodige gedagtes soos “Doen ek dit reg?” en jou aandag eerder te fokus op die mense vir wie jy lief is.
• Wanneer jy die prent klaar ingekleur het, sit die prent neer op ’n prominente plek in die huis, soos in jou kamer of teen die kombuismuur.
Oorweeg dit om jou prent op sosiale media te deel en te merk met #afsonderingskalender #saamkerk

Dankies en getuienisse

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

 

Gister se getuienisse:

Baie dankie vir hierdie stukkies om ons positief te hou. Ek voel sommer nou lus om my kinders en kleinkinders te “video call” om ’n high-five of soentjie te stuur. Dankie vir jou wat al hierdie Jesusliefde uitstraal!

– Taljard Frances

Deel jou getuienis met ons. Gebruik die aanlynvorm onder.

Slaaptydstorie

Slaaptydstorie deur storieman Ewald van Rensberg.