Dag 24 – Praat mekaar moed in en versterk mekaar

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Oggendgebed

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Dankie, Here, vir die geleenthede om die mooi in die wêreld raak sien.
Dankie vir die goeie dinge in ons lewe.
Gee vir ons die oë
ore
hande
en harte om hierdie dinge raak te sien, te vier
en met ander te deel.
(Stilte)
Amen

Voorbiddingstasie

Gebruik hierdie simbool om jou gebed te rig vir die dag.

Simbool: Muntstuk

Here, ons bid om u wysheid en leiding in die bestuur van ons finansies. Wys vir ons waar en hoe ons dit wat ons het, kan deel met hulle wat minder as ons het. Amen.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen – 1 Tessalonisense 5:11.

Dit is maklik om in vandag se wêreld mismoedig te raak. Misdaad, armoede, korrupsie en die vernietiging van die natuur is elke dag in die nuus. Dié dat depressie die siekte van ons tyd geword het, en om te kla ons gunsteling manier is om met mekaar te kommunikeer. Want waar ons ook al kyk, sien ons die tekens van verval en sonde. Die gevaar is egter dat ons ons kan begin verlekker in die verval van ons wêreld.

Volgens Paulus moet ons as lede van God se familie ons nie verbly oor wat sleg is nie, maar vashou aan wat goed is (Rom 12:9). Ons moenie daarop uit wees om mekaar te ontmoedig nie. Ons moet mekaar eerder moed inpraat en versterk omdat ons die hoop het dat God die wêreld sal nuut maak. Omdat ons weet dat God sy skepping, en ons, nie afgeskryf het nie, durf ons nie bloot meepraters wees wat oor alles kla en kerm nie. Ons moet mekaar eerder daaraan herinner dat God sy skepping met die wederkoms van alle sonde en verderf sal red. Daarom moet ons nou reeds volgens dié wete leef deur vir mekaar en die wêreld te sorg. 

Vader, dankie dat U ons en die wêreld nie afskryf nie, maar dat U ons vernuwe met u Woord en Gees. Ons sien daarna uit dat U met die wederkoms alles nuut sal maak, en dat daar nie meer pyn en verderf sal wees nie. Mag hierdie hoop ons elke dag die krag gee om volgens u wil te leef. Amen.

Sakkie kuier vandag weer by ons

Liturgie van die Lewe

Ek luister, mos …

Ek het ’n sterk afkeer in die woord “mos”. Dit is werklik die soort woord wat sal maak dat ek ophou luister en eers in my gedagtes stoei met wat die persoon nou eintlik bedoel, of probeer sê. Jy vra hoekom? Want dit is die soort woord wat as ’n wapen gebruik kan word om te sê jy het juis nié vir hulle geluister nie. ’n Voorbeeld? “Ek en Karel is MOS Donderdag hospitaal toe …” Die MOS word hier gebruik om dit duidelik te maak dat hierdie inligting reeds vir jou deurgegee is en dat jy dit óf vergeet het óf eenvoudig nie geluister het nie. Of: “Ek het MOS gesê dit gaan nie werk nie …”

Ek wil graag luister, maar die meeste van ons het sekerlik sulke snellerwoorde wat maak dat ons mekaar nie meer hoor nie. Ek wil iemand wees wat hoor wanneer ander mense iets sê wat hulle bekommer of met vreugde vul. Dit is ongelukkig waar dat ons elkeen soms met ’n filter luister. Die persoon se houding of taalgebruik maak dat ons nie werklik hoor nie.

’n Vraag wat julle vandag vir julleself en vir mekaar kan vra, is: Hoe moet ek praat dat jy my wil/kan hoor? Met ander woorde, wat is die woorde of stemtoon wat ek nié moet gebruik nie om sodoende ’n beter kans te staan om gehoor te word? Dit is MOS goed vir ons huise, of hoe?
 

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! Afsondering. Inperking. ’n Tyd waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender 

———————————

Dis glad nie lekker om moedeloos te voel nie. Alles is dan sommer sleg en dit voel vir jou of niks uitwerk nie. Al wat dan soms nodig is, is dat iemand jou met woorde aanmoedig om aan te hou en weer te probeer. Ons taak as gelowiges is om mekaar moed in te praat wanneer dinge vir moeilik begin raak.

Wat help jou as jy moedeloos voel?

Wat is goeie woorde wat jy kan gebruik om mense moed in te praat?

Aktiwiteit

Maak ’n kreet of rympie op, soos wat ’n mens by atletiek sal sing, wat ander mense se moed sal versterk. 

Maak ’n plakkaat met 1 Tessalonisense 5:11 se eerste woorde daarop: “Praat mekaar moed in en versterk mekaar.”

Verbeel jou ...

vriende oor WhatsApp oor die beeld.

– Let op na die dinge wat jy raaksien, maar ook na die dinge wat nie in die prentjie teenwoordig is nie en wat jy graag sou wou bysit. Wat is daardie dinge? 

– Hoe skakel hierdie illustrasie in by vandag se teks, en hoe nie? 

– Skep jou eie interpretasie van vandag se illustrasie deur enige medium te gebruik: dans, fotografie, videografie, musiek, digkuns, teken, skilder, kortverhaal, en so meer. 

Neem dit op en deel dit met ons op sosiale media met die hutsmerk #aftelkunsies

Dankies en getuienisse

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

 

Gister se getuienisse:

Ek geniet die boodskap elke dag só baie – kos vir die siel. Dankie daarvoor! Julle sal na die inperking moet voortgaan met oggendboodskappe, asseblief.
– Hannelie Keogh
Ek is kinderlik opgewonde oor elke dag se stukkie, en word elke oggend versterk en bemoedig. Dankie aan al die medewerkers, dis baie spesiaal.
– Mariëtte Biermann

Deel jou getuienis met ons. Gebruik die aanlynvorm onder.

Slaaptydstorie

Slaaptydstorie deur storieman Ewald van Rensberg.