Dag 28 – Moet mekaar nie dagvaar nie

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Oggendgebed

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Lei ons emosies, gesindhede, gedagtes en dade
Skenk ons die wysheid om onderskeidend op te tree
Skenk ons die moed om uit te reik na ander in broosheid
En met deernis
(Stilte)
Amen

Voorbiddingstasie

Gebruik hierdie simbool om jou gebed te rig vir die dag.

Simbool: Skuifspeld

Heilige Gees, ons is aan mekaar verbind as u kinders. 

Ons bely dat ons te maklik ons eie koers wil inslaan en ons wil omring met daardie gelowiges wat net soos ons dink en glo. Vergewe ons ons hardkoppigheid en wys vir ons hoe ons in liefde van mekaar kan verskil. Amen.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Eintlik is julle saak al klaar verlore, omdat julle hofsake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer te kort doen nie? – 1 Korintiërs 6:7.

Om saam as een geloofsfamilie te leef en te werk is nie altyd maklik nie. Soms ontstaan daar misverstande of selfs openlike konflik oor wat die een aan die ander doen. In dié gevalle, vra Paulus, moet gelowiges die konflik anders hanteer as niegelowiges.

Paulus het so sterk daaroor gevoel dat gelowiges mekaar nie moes dagvaar nie dat hy selfs van ons vra om die onreg wat teen ons gepleeg word te verdra. Ja, hy vra dat ons onsself te kort sal laat doen eerder as om ’n ander gelowige voor die hof te daag. Vir Paulus het die talle hofsake wat tussen Christene ontstaan het, gedreig om die openbare getuienis van die kerk as ’n nuwe gemeenskap ongedaan te maak. As daar immers geen verskil is tussen hoe gelowiges mekaar hanteer en hoe ongelowiges mekaar hanteer nie, het die kerk byna geen getuieniskarakter nie.

Gesien in die lig van die res van Paulus se vermanings aan gelowiges, behoort ons mekaar dan nie net nie voor die hof daag nie; ons moet ook eerder só leef dat ons niemand anders sal aanleiding gee om ons voor die hof te daag nie. En waar daar konflik is, moet ons dit op ’n eerlike manier hanteer en oplos.

Vader, gee aan ons die genade om met eerlikheid en opregtheid met mekaar saam te leef. Amen.

Liturgie van die Lewe

Maar wie se skuld is dit …?

Toe ek op universiteit was, het van my vriende die uitdrukking gehad: “Never mind the problem, fix the blame.” Met ander woorde: Dit maak nie saak wat die probleem is nie, solank ons net iemand kan blameer. 

Op die oomblik lees ons van baie verskillende groepe wat hofsake teen die regering maak. Iemand moet die skuld kry vir wat tans stukkend is en vir die wêreld wat so deurmekaargekrap is. Iemand (of dit nou die regering of ’n spesifieke groep is) is die probleem. In baie van ons persoonlike verhoudings kan ons ook maklik die ander persoon as die probleem sien. Dit is hulle wat verkeerd optree en wat moet verander. Ons verpas dan die geleentheid om self nuut te word. 

Die Bybel nooi ons om vernuwe te word en nuut te dink oor wie ons is en wil wees. Om ander mense die probleem te maak moet ons teenoor onsself regverdig hoekom hulle anders is en dan daarmee saam onsself wysmaak dat dit verkeerd of selfs gevaarlik is om anders te dink of op te tree. Dus probeer ons nie meer verstaan hoekom iemand anders as ons optree nie; ons probeer net ons eie posisie verdedig.

In ons huise het ons die geleentheid om eerder te fokus op hoe ons die probleme kan oplos. Want onthou, die ander mense in jou huis is nie die probleem nie. Die probleem self is die probleem.

Vandag vra ons vir onsself: Wat kan ek anders doen om die verhoudings in ons huis te verander? Hoe kan ek help om die probleme wat ons in die huis ervaar, op te los? Sê vir mekaar dat ons in ons huis kies om oplossings te soek.

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! Afsondering. Inperking. ’n Tyd waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender 

———————————

Dis nie altyd maklik om gaaf en vriendelik met mekaar te wees nie. Baiekeer is daar misverstande tussen jou en iemand anders of jy word onregverdig behandel. Wat ons dan dikwels wil doen, is om te baklei en mense te beskuldig. Maar as gelowiges word ons uitgedaag om anders op te tree. Wanneer ons wil baklei, moet ons kies om die rusie eerder op ’n eerlike en rustige manier te probeer oplos.

Hoe voel jy wanneer jy in ’n bakleiery of stryery betrokke is?

Hoe kan jy rustig en eerlik bly tydens ’n rusie?

Aktiwiteit

Maak ’n sensoriese bottel wat jou kan help om rustig word. Gebruik enige deurskynende bottel of fles wat ’n proppie het en dig kan toemaak. Maak die bottel vol water en gooi ‘n bietjie kookolie en opwasmiddel by die water. Jy kan ook koekkleursel ingooi. Jy kan nou enige voorwerpe wat kan dryf in die bottel sit, soos glitter, klein speelgoed en krale. Maak die houer styf toe. Skud dit so ’n paar keer en kyk hoe die voorwerpe in die bottel rondbeweeg. Terwyl hulle rondbeweeg, fokus daarop om rustig en kalm te word.

Verbeel jou ...

Kyk na vandag se illustrasie. Wat val jou op? Gesels met die mense in jou huis of met jou vriende oor WhatsApp oor die beeld.

– Dink oor die emosies wat mense tydens konflik ervaar. Watter kleure heg jy aan situasies van konflik?

– Watter bewegings heg jy aan situasies van konflik?

– Skep jou eie interpretasie van vandag se illustrasie deur enige medium te gebruik: dans, fotografie, videografie, musiek, digkuns, teken, skilder, kortverhaal, en so meer. 

Neem dit op en deel dit met ons op sosiale media met die hutsmerk #aftelkunsies

Dankies en getuienisse

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Deel jou getuienis met ons. Gebruik die aanlynvorm onder.

Slaaptydstorie

Slaaptydstorie deur storieman Ewald van Rensberg.