Dag 42 – Geestelike intelligensie

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Gebed vir die week

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Simbool: Skoen

 

Gebed

Here ons God, ons is reeds ’n hele paar weke bewus daarvan dat ons vryheid van beweging beperk is, en dat ons slegs vir noodsaaklikhede en onder streng omstandighede buite ons tuistes mag wees. Help ons onthou dat ’n beperking op liggaamlike beweging nie beteken ons is beperk in ons dissipelskap nie. Wys vir ons hoe en waar ons steeds kan wandel met die evangelie – die Goeie Nuus vir alle mense.

 Ons bid vir elkeen wat in hierdie tyd noodsaaklike dienste verrig, en vir elke persoon wat die geleentheid het om te kan werk. Ons bid vir elke individu en elke familie wat geraak word deur werkloosheid en ’n verlies aan inkomste. Ons bid vir almal wat onseker voel en bang is oor wat die toekoms inhou.

 Ons bid vir president Cyril Ramaphosa, vir alle ministers en vir regeringsleiers wat moet voor stap in hierdie tyd. Mag U vir hulle krag gee om onder geweldige druk goeie en deurdagte besluite te neem. Seën hulle families en geliefdes wat hulle ondersteun.

 Dankie dat U nie van ons vergeet nie. Dankie dat U ons aanhou troos en bemoedig. Dankie dat U uit chaos en onsekerheid hoop kan skep. 

 Amen.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid – Johannes 1:14.

Sommige gelowiges worstel met ’n gebrek aan geestelike intelligensie. Sommige van die Here se skape het slagtande. Eina! Waag jy dit om iets te sê wat hulle gemaksones versteur, word jou karakter én geloof met swart kryt bekrap.

Johannes 1:14 sê vir ons Jesus is vol genade en waarheid – egte geestelike intelligensie in ’n neutedop! Genade is om vir die verkeerde mense om te gee – stukkende mense, maar ook vir dié van wie jy nie hou nie of met wie jy nie oor die weg kom nie. Geestelik intelligente mense is nie softies met ’n askies-dat-ek-leef-houding nie. Nee, hulle staan op en uit vir die waarheid. En dié waarheid is ’n Iemand, Jesus Christus! Hulle staan en val by die belydenis dat Jesus die Here van hulle lewe is.

Geestelike intelligensie is genade én waarheid. Wanneer gelowiges slegs waarheid beklemtoon, raak hulle liefdeloos en onsimpatiek. Hulle woon dan in “Morele Hovaardigheid-straat”, daar waar dooie reëls veel meer tel as lewende verhoudings met God en ander mense. En wanneer gelowiges net genade beklemtoon, tel mense se gevoelens vir hulle meer as God se eer. Dié wat genade oorbeklemtoon, staan nie so maklik op vir die waarheid nie, want hulle wil niemand ooit aanstoot gee nie.

Geestelik intelligente mense tree liefdevol, maar ferm op. Hulle gaan nooit kompromieë aan nie, maar hulle trap ook nooit op ander nie. Soms bly hulle tjoepstil, al weet hulle dat hulle reg is. Hulle laat nooit hulle eie opinies tot elke prys geld nie. As hulle verkeerd is, sê hulle askies. En as daar gehelp moet word, meld hulle aan vir diens. Geestelik intelligente mense is sag, broos, standvastig, sterk, swak … Daarom dat ’n groot dosis geestelike intelligensie vandag so dringend nodig is in die kerk.

Here, bewaar my van morele hovaardigheid en vrees vir aanstoot gee. Help my om te groei in genade en waarheid sodat ek met geestelike intelligensie gebalanseerd sal leef. Amen.

Geloofsvrae

Wat moet ek met my lewe doen?

 

Iewers in ons lewe, en gewoonlik meer as een keer, wonder ons of ons doen wat ons veronderstel is om doen. Is ek in die regte beroep? Is hierdie werk wat ’n inkomste aan ons gesin bied werklik goed vir my? Moet ek my uitleef in dit waarvoor ek opgelei is, of moet ek eerder terugstaan en op my babas en kleuters by die huis fokus?

Soms het jy inderdaad die luukse om te kan aanbeweeg, om ’n beter werk te kry of om keuses uit te oefen wat jou pas. Maar té dikwels is die beweegruimte min en moet jy noodgedwonge bly waar jy is.

Ook hierdie deel van ons menswees het alles met God te doen. In Barbara Brown Taylor se boek An Altar in the World is daar ’n hoofstuk met die titel “The Practise of Living with Purpose”, met die onderskrif “Vocation”. Hier vertel sy hoe lank sy geworstel het met en gebid het oor wat sy nou eintlik met haar lewe moet doen. Wat haar roeping is.

Die antwoord wat sy ontvang het, was dat sy énigiets kan doen wat haar vreugde verskaf. Die werklike vraag is eerder: Wie is die “sy” wat dit doen?

Ek het ook al baiekeer gesels met mense wat worstel met die vraag of hulle moet bly en of hulle moet gaan; of hulle dít moet doen, of dát. Dan het ek gewonder of die Here werklik oor sulke keuses begaan is. Is die vraag nie eerder wie ek gaan wees daar waar ek beland nie?

Taylor skryf: “I could be a priest or a circus worker. God really did not care … Whatever I decided to do for a living, it was not what I did but how I did it that mattered.”

Martin Luther het ons daaraan herinner dat ons ’n gemeenskaplike roeping het: om God en ons naaste lief te hê.

Eintlik is dit ’n voltydse roeping om bloot mens te wees. Want wanneer ek besef dit gaan oor wie ek is, leef ek my roeping uit in dit waarvoor ek betaal word, én in dit waarvoor ek nie betaal word nie. Só herken ek die seisoene in my lewe en my werk. God se wysheid plavei elke dag ’n betekenisvolle lewe voor my uit. Op enige plek.

– Lisel Joubert

Liturgie van die Lewe

Hierdie week: Maak jou kas skoon!

 

Hoekom? Eerstens is dit ’n teken van dankbaarheid vir die oorvloed wat jy ontvang het. Tweedens, om dan vanuit jou oorvloed te deel en ander mense wat in hierdie tyd baie minder het, te help. En, laastens, om te besef dat jy jou lewe kan vereenvoudig. Soos Elizabeth Ann Seton gesê het: “Live simply so that others may simply live.”

Hoe? Begin by jou klerekas. Kyk na alles wat jy het en kies 10 goeie, bruikbare items wat jy self nog gebruik, maar nie meer so gereeld gebruik nie of nie nodig het nie. Skenk dit vir ’n welsynprojek. As jy klaar deur jou klerekas gegaan het, gaan kyk na jou ander kaste. Is daar alledaagse gebruiksartikels wat jy vir ander mense kan gee, goed wat dalk nie in hierdie tyd vir hulle bekostigbaar gaan wees nie? In ons gemeenskap gaan ons al die items wat geskenk word, beskikbaar stel teen ’n donasie van R20 per item. Iets het meer waarde wanneer jy ’n bydrae daarvoor lewer. Ons wil dit wel so bekostigbaar moontlik maak.

Wat wil ons bereik? Ons wil mense help om goeie, bruikbare items teen ’n bekostigbare donasie te kry, terwyl ons self tot ’n dieper besef kom van hoe geseënd ons is. Ons wil die groter gemeenskap betrek deur samewerking tussen die gemeentes, besighede en die plaaslike owerheid te bevorder.

Kyk gerus hierdie video, en pak hierdie week die kaste in jou huis reg.

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! Afsondering. Inperking. ’n Tyd waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender 

———————————

Het jy al gewonder oor hoe jy besluit wat die regte of die verkeerde ding is om te doen? Soms is dit maklik om die regte ding te doen, maar ander kere is dit moeilik of nie lekker om die regte ding te doen nie. Een ding is wel seker, as Jesus se volgelinge moet ons altyd probeer om die regte ding te doen, al is dit moeilik of nie lekker nie. Jesus is gelukkig elke dag by ons om ons daarmee te help.

– Hoe laat dit jou voel om te weet Jesus help jou elke dag om die regte ding te doen?

– Wanneer laas moes jy ’n moeilike besluit neem? Wat was die besluit was jy moes neem?

Aktiwiteit

 

Speel “kop of stert” met ’n muntstuk. Vra iemand om saam met jou te speel. Een persoon moet die kop (bokant) van die muntstuk kies, en die ander persoon die stert (onderkant). Skiet dan die muntstuk in die lug op, vang dit en kyk watter deel van die muntstuk na bo wys. Die persoon wie se kant na bo wys, wen. Daar word soms gespot dat mense belangrike besluite neem deur ’n muntstuk in die lug op te skiet. Ons hoef gelukkig nie ons besluite so te neem nie, want Jesus is elke dag by ons om ons te help met ons besluite.

Verbeel jou ...

Kyk na vandag se illustrasie. 

– Wat sien jy alles raak? 
– Watter kleure val jou op, en hoekom? 
– Sien jy enige ooreenkomste tussen die illustrasie en vandag se vers? 

Nou is dit jou beurt! Gebruik vandag se vers as inspirasie vir ’n illustrasie van jou eie. 

Gebruik enige medium: teken, verf, dans, digkuns, ’n foto, ’n kortverhaal of musiek. 

Deel dit gerus met ons op sosiale media met die hutsmerk #aftelkunsies

Getuienisse

Slaaptydstorie

Ons is binnekort terug met nog Slaaptydstories. 

Ongelukkig verg dit baie tyd om die stories op te neem. Wees dus asseblief geduldig met ons. En hou hierdie ruimte dop vir die volgende slaaptydstorie vir die jongspan.