Dag 57 – Is jy vandag alleen? Goed so!

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Gebed vir die week

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Simbool: Duif

 

Gees van God, met Pinkster vier ons die besonderse uitstorting van u teenwoordigheid in die wêreld: ’n geleentheid wat ons die geboorte van die kerk noem. Deur hierdie lewensveranderende gebeurtenis het U dit moontlik gemaak vir elkeen wat glo om dit te kan bely en om te kan vertel dat Jesus die Here is.

Ons bely dat ons dikwels nalaat om die werk van die Heilige Gees raak te sien of te erken, en dat ons ons soms doelbewus daarteen verset. Ons wil ons eie leiding volg, eerder as om op u leiding te vertrou. Ons maak ons eie planne, eerder as om u planne uit te voer. Ons verkies die bekende van gerief, eerder as om ons oor te gee aan die avontuur van u aanmoediging.

Wys vir ons, genadige God, waar ons beter kan luister, meer kan raaksien, versigtiger kan aanvoel – sodat ons kan leef in die ritme van die Gees se asemhaling. Waai ons na waar U wil, o Here, sodat ons getrou sal wees aan die roeping om te vertel: daardie vertel wat die Goeie Nuus plant oral waar ons gaan, sodat elke tong uiteindelik sal bely dat U die Koning van die skepping is.

Amen.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Ek het U baie lief, Here, my Sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting – Psalm 18:2-3.

Wie is langs en rondom jou? Menige magtige sendingbewegings, kerke en Christelike organisasies? Indrukwekkende sakelui en politici wat voor God buig en hulle besighede volgens koninkryksbeginsels bestuur? ’n Veilige samelewing wat volgens God se voorskrifte leef?

Waarskynlik nie! Dalk is jy alleen. En goed so!

Want die Christendom word nie gebou met groot getalle, luidrugtige stemme en wat nog alles nie. Dit is individue wat ’n lewensgrootte verskil maak. En jy is een van hulle. Jy is deel van ’n span van Een. En, terloops, die Here is daardie Een, nie jy nie. Hoeveel ander gelowiges daar rondom jou is, is nie regtig ter sake nie. Die enigste vraag is of Jesus die Een is wat die heel naaste aan jou is.

Hoekom verander mense soos ek en jy dan nie die wêreld in Jesus se Naam nie? Miskien omdat ons ons tyd verwyl deur te sit en wag op nog menslike versterkings. Ons sit ons hoop tevergeefs op aardse prinse. Moenie! God is ons enigste Bron van krag. Wag vandag net op Hom. Hy sal opdaag. Betyds ook, en met ’n handvol hemelse manna, genoeg vir vandag. Ook met lewende water, genoeg dat jy nog baie oor het om weg te gee vir die ander rondom jou.

Nee, jy’s nie te jonk of te oud, te ongeleerd of te geleerd, te siek of te besig, te swak of te klein van geloof om die regte persoon op die regte tyd op die regte plek te wees nie. Jy is ’n een-man- of een-vrou-weermag in die Naam van die Here.

Roep dan die regte versterkings in. Vra God om op te daag om vandag te verander. Nee, weet dat Hy rééds opgedaag het. Hy het gister reeds tot jou redding verskyn. Vra Hom maar net om die blinddoek van jou oë af te haal. Sodat jy God in die geloof kan raaksien. Dis al. Dan begin die verskil sommer hier digby jou, een dag op ’n slag.

My Rots en veilige Vesting, dankie dat ek altyd na U toe kan hardloop. Help my om my krag net by U te kom soek en elke dag te ervaar dat U by my is, al voel ek alleen. Dit is genoeg. Amen.

Geloofsvrae

Het die Here my lewensverhaal reeds geskryf?


Ek weet sommige mense wil dadelik “ja!” antwoord. Hulle sê: Is dit dan nie die mens wat wik maar God wat beskik nie? Ander kies weer ’n dadelike “nee”. Hulle sê: Is dit nie so dat God dié help wat hulleself help nie? Daar is ook diegene wat sê dat God die Skepper is, maar dat Hy nou, op die sewende dag, besig is om te rus. Dat ons dus aan ons eie lot oorgelaat is.

Dalk is die antwoord eerder: “Ja, maar …” Of dalk: “Nee, maar …”

Ons sien dikwels met ons eie oë hoe die lewe se legkaartstukke presies reg inmekaarpas. Maar dan herinner ons onsself dat daar ook slegte dinge in hierdie lewe gebeur wat tog nóóit óóit in God se storielyn vir ons lewe kan inpas nie. Geen oorlog kan deur God gewíl wees nie. Dis tog nie God se plan dat jy verkrag word nie. Of dat een mens deur ’n ander doodgemaak word nie.

Ons glo wel met ons hele hart dat niks ons uit God se hand kan ruk nie. “Wie kan ons van die liefde van God skei?” roep ons saam met Paulus uit. En dis ook waar van die sterwende mens wat as gevolg van ’n ander een se gewelddadigheid ly. Maar, kom die vraag, kan God die

Almagtige dit dan nie keer nie? God kán mos – en as Hy dit nie doen nie, dan is dit sy plan vir ons lewe.

Hoe kan ons só oor God dink! God “bewerkstellig” nie bose keuses nie; ons is wel in God se hand terwyl die uitwerking van iemand anders se verkeerde keuses ons lewe handomkeer verander. Dis die werklikheid van die gebrokenheid waarin ons leef.

Ek glo nie God beheer ons lewe soos ’n marionettemeester nie (dis my “nee”). Maar ek het in my lewe ook al buitengewone dinge gesien wat my weer laat wonder het … Ek glo heelhartig dat God vir ons die lewe gee – “en dit in oorvloed”. Ons kies wel nie altyd om binne God se beginsels van liefhê te leef nie. Ons het die vermoë om die slegte te kies en in dié proses ander mense ontsettende en ongevraagde pyn aan te doen.

Ek glo dat God ’n “ten spyte van”-God is, die God wat lewe bring waar daar doodsheid is. Die Een wat met ’n krom stok ’n reguit hou slaan. Wat ’n beter toekoms skep waar jy die liefde van God op ’n totaal nuwe manier kan leer ken – al was jy aan die ontvangkant van ander se hartelose keuses.

Ronell Bezuidenhout

Liturgie van die Lewe

’n Nuwe gewoonte om jou dag af te sluit

Vestig gerus hierdie nuwe gewoonte om jou dag mee af te sluit:

– Dink ’n oomblik na oor God se goedheid deur die loop van die dag. Hoe het die Here vir jou vandag hemelse manna gegee? Watter daaglikse brood was op jou spyskaart? Het jy vandag dalk meer as net brood geëet? Hoe het die Here voorsien in jou en jou dierbares se behoeftes? Waar het jy oral God se hand in vandag raakgesien? Op watter maniere het God jou van voor af nuut gemaak? Watter impak het jou doen en late op ander gehad? Hoe is ander se lewe verander omdat God jou vandag juis naby aan hulle neergesit het?

– Sê vir die Here dankie vir vandag en vir sy brood en manna. Gee aan Hom die eer vir vandag, vir elke stukkie oorvloed en vir elke tekort. Wees ryk voor God vanaand, al is jy brandarm. Wees arm voor God vanaand, al is jy ryk. Wees klein, maar oordadig in jou dankbaarheid. Jubel en juig oor alles wat vandag in jou, met jou, rondom jou en met ander gebeur het wat God se eer nog meer weerkaats.

– Sê jammer vir elke vermorste kans, elke verswygde woord wat God sou verheerlik het, elke verbeurde geleentheid om te dien en vir ander om te gee. Sê jammer vir enige stukkie selfsug of eersug. Aanvaar God se vergifnis en maak daardie boeke vir oulaas toe. Moenie met skuldgevoelens of onafgehandelde negatiewe emosies gaan slaap nie. 

– Vra vir hemelse manna vir die nag wat voorlê. Bid die Heer se goedheid en sorg af oor jouself, jou dierbares en die mense rondom jou en ver van jou af.  

Lekker slaap!

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! Afsondering. Inperking. ’n Tyd waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender 

———————————

God se kinders moet aan die wêreld gaan vertel wie God is en van God se liefde. Soms is dit moeilik. Ons voel bang en onseker of dalk dink ons ons is te jonk of nie goed genoeg om so iets te doen nie. Gelukkig hoef ons nie so te voel nie, want ons het ’n geheime wapen: God is by ons. God beskerm ons. God help ons. God gee ons die waagmoed om dinge te doen wat vir ons uitdagend is.

– In vandag se Bybelvers word God ’n rots genoem. Hoekom dink jy word God as ’n rots beskryf?

– Aan watter ander name of beelde kan jy dink om God mee te beskryf?

Aktiwiteit

Bou vandag ’n fort of skuiling uit komberse en lakens. Gaan kruip daarin weg en lees jou gunsteling-Bybelverhaal.

Verbeel jou ...

Kyk na hierdie week se illustrasie. 


Gesels met die mense in jou huis of met jou vriende oor WhatsApp oor die illustrasie.

– Wat val jou op?

– Let op na die dinge wat jy raaksien, maar ook na die dinge wat nie in die prentjie teenwoordig is nie.

– Wat sou jy graag wou bysit? 

– Hoe skakel hierdie illustrasie in by vandag se teks, en hoe nie? 

Skep jou eie interpretasie van vandag se illustrasie deur enige medium te gebruik: dans, fotografie, videografie, musiek, digkuns, teken, skilder, kortverhaal, en so meer. Neem dit op en deel dit met ons op sosiale media met die hutsmerk #aftelkunsies.

Getuienisse

Slaaptydstorie

Ons is binnekort terug met nog Slaaptydstories. 

Ongelukkig verg dit baie tyd om die stories op te neem. Wees dus asseblief geduldig met ons. En hou hierdie ruimte dop vir die volgende slaaptydstorie vir die jongspan.