Deo Gloria Gemeenskapskerk

1ste Sondag in Advent | 29 November 2020

Deo Gloria Gemeenskapskerk Erediens 29 November 2020 1ste Sondag in Advent – Sondag van Hoop aangebied deur Ds. Dirk Lourens Skriflesing: Psalm 80 Tema: Die Lig skyn die helderste in die donker Oesfees Vorm: http://shorturl.at/iLRW8 Snapscan Donasies/Offergawe/Bydraes: https://bit.ly/3kKtHUm Weeklikse Nuusbrief: http://eepurl.com/gKCwu9 Eredienste word weer in die kerkgebou gehou onder streng beheer en nakoming van alle Covid-19 regulasies, U is baie welkom om sou u weer saam met die gemeenskap van Christus die Here te kom dien.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 198-105 | Rek no. 198 103 6520

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons