DinkJeug

Podcast vir families

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Oor DinkJeug

Dink saam, bly op hoogte en deel bronne oor jeugwerk! As jy met kinders, tieners en naskoolse jeug werk en geloof vorm, wil DinkJeug jou ondersteun in jou bediening deur oorspronklike artikels en bronne te verskaf. 

Materiaal word geskryf en geproduseer deur bedienaars van gemeentes uit die sinodes Wes-Kaapland, KwaZulu-Natal, Oos-Kaapland en Dinkjeug Noord.