Ebenezer AME Church Ceres

Sondag Diens 26 April 2020

Opstandings Diens Eerw. QW Liebenberg Onderwerp: Jesus se Opstanding in my Johannes 20:17

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.