Hoe open mens jou kerk vir eredienste? (NG Kerk in Oos-Kaapland)

Oorspronklik gepubliseer in Grens.Pos – die sinodale nuusbrief van die NG Kerk in Oos-Kaapland

By die skryf hiervan is die regulasies vir Vlak 3 van inperking steeds nie gepubliseer nie. Dit is egter belangrik om onsself te begin oriënteer aan die ontplooiende nuwe realiteite. Daarom ‘n paar gedagtes.

  1. Moenie polariseer oor die heropening van kerkgeboue, al dan nie. Dit is nie reg óf weg, vir óf teen nie. Kontekste verskil. Wat die NG Kerk betref lyk ‘n erediens op Jansenville of Dordrecht heeltemal anders as in PE-Sherwood of Graaff-Reinet. Hoe kleiner, hoe makliker en hoe meer haalbaar.
  2. Ons is nuwelinge op hierdie terrein en het baie om te leer. Duidelik gaan ons nie terug na bediening in die kerkgebou soos ons dit vantevore geken het nie. Ons sal moet leer en mekaar help.
  3. Dit is in orde om eers te wag voordat jou gemeente julle kerkgebou open. Jy kan ook so by ander leer. Maar weet: as jy nie nou kans sien om te begin leer deur te doen nie, gaan jy lank moet wag voor die omstandighede sodanig gaan verander dat julle gemeente kan begin.
  4. Gesprek is baie belangrik. Gee alle stemme kans oor heropen al dan nie. Lidmate kan en moet ook selfreguleer. Indien sommige nie kans sien om byeenkomste by te woon nie, of binne een of ander risikogroep val, is dit mos in orde. Aangesien ek nie my weg oopsien nie, beteken dit nie niemand mag nou gesamentlik aanbid nie.
  5. Kommunikasie vooraf is net so wesenlik. Lidmate wat kom om saam te aanbid moet vooraf ingelig word wat om te verwag by die kerk. Wat sal die prosedure wees? Hoe moet hulle optree? Hoe werk sosiale afstand?
  6. Kyk hoe ander dit doen. Wat gebeur by die werkswinkel waar motors geneem word vir ‘n diens? Watter maatreëls word toegepas? Word temperatuur geneem, name neergeskryf, persone so geplaas dat sosiale afstand moontlik bly? Of by die winkelsentrum? Hoe vertaal dit na die kerkgebou toe?
  7. Watter veilige rituele kan ons ontwikkel om uitdrukking te gee aan koinonia?
  8. Met watter beelding aanbid maksimum 50 mense? Dalk moet ons ons priesterlike rol ernstig opneem. Ons tree in vir diegene wat nie kan kom nie – dalk omdat hulle in risikogroepe val, of siek is. Ons bid vir almal wat blootgestel is: gesondheidswerkers, onderwysers en leerders. En nou wag ons vir die regulasies.

Maak ‘n rolprent vooraf – in jou kop

By die heropening van die kerkgebou moet jy en die leierskap vooraf as’t ware prentjies vorm – ‘n rolprent maak – van hoe die heropening gaan verloop.

Dink aan iemand wat op die parkeerterrein kom stop. Wat moet daardie persoon vooraf weet oor aankoms, binnetrede en die verloop van die diens? Het iemand hom of haar ingelig?

Wat gaan inderdaad gebeur? Wie is by die deur, hoe word die teenwoordigheid aangeteken – dalk met individuele vormpies en eie penne of potlode? Ons kan tog nie almal aan dieselfde pen vat of dieselfde vel papier hanteer nie.

Waar is die handreiniger sodat mense hulle hande kan ontsmet? Is die kerkbanke waarop hulle gaan sit gemerk sodat sosiale afstand gehandhaaf kan word?

Jy kry die prentjie. Maak die rolprent. Dit is jou visuele kontrolelys. Vertel gerus hoe julle dit aanpak – stuur ‘n e-pos aan danie@ngkok.co.za.