Klipkerk Lichtenburg

Oggenddiens 5 Julie 2020

“GELOOFSHELDE JOSHUA EN KALEB: HULLE HET GOD GESIEN” DS JOHAN VAN ZYL

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 990 580 030

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.