Klipkerk Lichtenburg

Oggenddiens 30 Augustus 2020

“GOD KEN JOU” DS JOHAN VAN ZYL

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 990 580 030

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.