Knynsa Kerk

Nagmaalviering, 9 April

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 404 901 3452

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Regstreekse eredienste om 9:00 sowel as opnames van boodksappe word hier beskikbaar gemaak.