Krugersdorp Oos Gemeente

My Groot Wens

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 630-241 | Rek no. 310 580 589

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Eredienste word elke Sondag regstreeks uitgesaai om 9:00.