NG Doringkruin

Die Boodskap van Sondag, 5 Des. 2021 is om 9vm

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 334-338 | Rek no. 950 157 992

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.