NG Gemeente Franschhoek

17 Januarie 2021 | Psalm 139

NG Franschhoek Gemeente Karlie Liebenberg ┬ęThe Church Copyright Licence (CCLI)

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 167 005 | Rek no. 167 000 8754

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons