NG Gemeente Franschhoek

17 Januarie 2021 | Psalm 139

NG Franschhoek Gemeente Karlie Liebenberg ┬ęThe Church Copyright Licence (CCLI)

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 167 005 | Rek no. 167 000 8754

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons