NG Gemeente Franschhoek

5 Julie 2020 | Genesis 24

NG Franschhoek Gemeente Peet Bester

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 167 005 | Rek no. 167 000 8754

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons