NG Gemeente Kleinmond

Ds Theuns Henn 1 Augustus 2021

Lewendige uitsending om 10:00 Tema: Hoop wat hou. Skriflesing Efesiers 1: 15 – 23 (Ds Theuns Henn)

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 334-812| Rek no. 322 015 0320

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.