NG Goudini

Die volgende is deur die dagbestuur van NG Goudini aanvaar:

Alhoewel die Nasionale inperking na vlak 3 geskuif is en godsdienstige samekomste kan plaasvind met nie meer as 50 mense nie, het ons as bedieningspan besluit om egter voort te gaan om eredienste regstreeks op ‘n virtuele wyse aan te bied. Dit bly steeds ‘n ongekende tyd en as bedieningspan stel ons die veiligheid van lidmate hoog op prys – elke lewe is vir ons kosbaar. Ons dink veral aan ons bejaardes wat veral vatbaar vir die virus is. Dit is belangrik om in ‘n tyd soos hierdie te onderskei dat dit wat wettig is, nie noodwendig noodsaaklik of bedagsaam is in ons konteks nie.

Ons gevoel is om die gebou eers weer te heropen wanneer dit vir almal veilig en toeganklik sal wees.
Kom ons onthou dat alhoewel ons nie in die kerkgebou bymekaar kan kom nie, ons nie ophou om kerk te wees nie. Die kerk op Rawsonville is steeds oop, al is die kerkdeure toe. Ons is dankbaar vir Nico Harmse wat met al sy tegniese kundigheid dit vir ons moontlik maak om wel via Youtube die evangelie te kan verkondig.

Die kerkkantoor sal wel elke Woensdagoggend van 08:00 tot 12:00 oop wees vir die publiek. Onthou om jou masker saam te bring en buite die kerkkantoor se deur te “sanitize” voor jy ingaan. Jy is welkom om die preek op ‘n USB-stokkie te gaan aflaai of in geskrewe vorm te gaan afhaal. As jy jou dankoffer en kollekte by die kerkkantoor wil gaan inbetaal, is jy ook welkom.
Roudienste sal wel in die kerkgebou kan plaasvind. Maar ook in die geval van ‘n roudiens sal nie meer as 50 mense die diens mag bywoon nie. Die opsie sal wel daar wees om dit ook via Youtube uit te saai.

Ons sien egter uit na die dag waar ons as gemeente weer saam in die kerkgebou sal kan aanbid (ons moet sommer die braaivleisvure op die kerkperseel hoog laat brand na afloop van die diens!).

Dit is nie lekker om net leë kerkbanke voor ons te sien nie.
Ons mis julle!
Kom ons hou egter aan om kerk te wees daar waar ons beweeg en werk. Ons weet dat die Here steeds met ons op weg is en ons gebruik in hierdie ongekende tyd om mekaar met die liefde van Christus te bedien.

Neem asseblief die vrymoedigheid om ons te kontak as julle ‘n behoefte het aan ‘n gesprek of gebed.

Dit is nie maklik nie, maar onthou: Ook dit sal verbygaan…

Bedieningspan
Mei 2020.