NG Kerk Brackenfell

Die kerkraad het op Maandag, 1 Junie, vergader om te besin oor die oopmaak van die kerkgebou vir eredienste.

Ons is ‘n gemeente wat omgee vir mekaar en die liefdesgebod dryf ons keuses sowel as ons doen en late.

Die kerkraad het besluit (en glo) die regte ding om nou te doen om uiting te gee aan ons liefde vir God en mekaar is om eers nié die kerkgebou oop te maak vir eredienste nie.

Op hierdie manier beskerm ons mekaar. Die kerkraad is diep onder die indruk van die begeerte wat in ons almal is om weer as gemeenskap van gelowiges saam te aanbid. Die regulasies vereis by so ‘n erediens o.a. dat almal wat inkom se temperatuur gemeet word, elkeen ‘n vraelys invul oor simptome met volledige persoonlike besonderhede, almal maskers dra te alle tye, daar geen gemeentesang mag wees nie, geen nagmaal/doop bedien mag word nie, ens. Meer oor die regulasies kan hier gelees word:

https://kieskerk.com/besluitnemingsproses-eredienste-tydens-vlak-3/

Behalwe vir die koste implikasies beteken dit eredienste gaan baie koud en klinies wees en geen van die warmte en aanbidding hê waarna ons almal smag nie.

Eredienste en spesifiek gesamentlike aanbidding is maar een aspek van kerkwees. As kerk leef ons tans die Goeie Nuus uit na ons gemeenskap deur kospakkies en omgee. Ook die besluit om nie oop te maak nie is ‘n boodskap van liefde, omgee en eensgesindheid. Dit is ‘n kragtige profetiese boodskap wat ons uitdra deur te sê ons kerkwees is nie beperk tot ons kerkgebou nie, maar kry juis gestalte waar ons as diensknegte ons gemeenskap bedien.

Die Dagbestuur word getaak om die verloop en die duur van hierdie reëling te monitor en kom weer die einde van Junie bymekaar om te evalueer.

‘n Covidspan word ingestel wat ondersoek sal instel na die verpligte protokolle vir wanneer die kerkgebou vir dienste oopgemaak word.  Ons het kundige mense nodig om deel te word van die Covidspan wat hierdie protokolle in plek moet sit. As u deel van so ‘n span wil wees, kontak asb een van die predikante.

Gemeentelede is welkom om insette te lewer oor die uitdagings om weer dienste te hou. Kontak die predikante of stuur ‘n e-pos aan kantoor@brackenfellgemeente.co.za.

Vrywilligers gaan gedrukte eredienste by mense, wie nie internet toegang het nie, se huise aflewer en waar nodig dankoffers insamel.

Die kerkkantoor sal weer op Donderdag 11 Junie 2020 om 09:00 oopmaak met die nodige veiligheidsprotokol in plek. Die kerkkantoor sal daarna, tot verdere kennisgewing, oop wees tussen 09:00 en 13:00 op ‘n Maandag tot Donderdag.

Uitgedrukte kopieë van eredienste sal by die kerkkantoor beskikbaar wees in die week na ‘n erediens. Opnames van die boodskap kan ook met ‘n USB stokkie afgelaai word.

Begrafnisse gaan voort, maar is beperk tot 50 mense met streng protokolle in plek.  Ons herinner u dat van regeringskant mense bo 60 versoek word om weens die gesondheidsrisiko te oorweeg om nie begrafnisse of groepsbyeenkomste by te woon nie.

Lidmate word aangemoedig om voort te gaan met die praktiese uitleef van hul kerkwees as dissipels van Jesus in die markplein en by die huis, en voortdurend hul gesondheid en veiligheid voor oë te hou. Sonder ons geliefde eredienste, is ons steeds kerk van Christus, en kan ons die nuwe omstandighede as ‘n verrykende avontuur van Christenskap verken.

Dankie vir die manier wat u voortgaan om kerk te wees. Ons hoor ongelooflike getuienisse van hoe mense vir mekaar omgee en mekaar dra. Ons beleef ruimhartigheid waarmee mense skenkings maak om ander mense in die gemeenskap te dra deur hierdie uitdagende tyd. Dankie vir die tegniese span wat bymekaargekom en ingespring het om die digitale eredienste moontlik te maak. Gaan voort om God te aanbid in die erediens van die lewe.