NG Kerk Outjo

Hoop - 17 Mei

1 Petrus 3:8-17

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Bank Windhoek | Tak: 481-673 | Rek no. 103 800 4402

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons