NG Kerk Petrusburg

14 Februarie 2020 | Sondag van Verheerliking

Markus 9:2-8 Tema: Kyk weer na Jesus Die gevaar bestaan dat ons só by Jesus se menslikheid vassteek dat ons nie genoegsaam sy Goddelikheid in ag neem nie. Hierdie dag herinner ons dat Jesus van Nasaret inderdaad die Seun van God is, aan wie alle mag gegee is.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 2610580001

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word tydens die Sondag-erediens opgeneem en kort daarna hier beskikbaar gemaak.