NG Kerk Petrusburg

1 Augustus 2021 | Opname van nagmaalsdiens

Tema: Hoe moet ons God verstaan? Skriflesing: Job 38 – 42 Die kerk is die afgelope maand geruk met onthullings oor sg. besluite van die Algemene Sinode wat ’n mens se hare laat rys. Is dit regtig wat die kerk besluit het? Wat moet ons daarvan maak? God se gesprek met Job kan ons help om nuut oor Hom te dink, en tot rus te kom.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 2610580001

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word tydens die Sondag-erediens opgeneem en kort daarna hier beskikbaar gemaak.