NG Kerk Petrusburg

Eerste Adventsondag | 29 November 2020

Maleagi 3:13-4:3 Kersfees bring nuwe hoop

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 2610580001

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word tydens die Sondag-erediens opgeneem en kort daarna hier beskikbaar gemaak.