NG Kerk Senekal-Noord

Sondag 19 April

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 124 0580 043

Nooi ander

Eredienste

Eredienste word Sondae regstreeks hier uitgesaai om 9:30.

Kontak ons