NG Kerk Springs-Oos

24 Oktober 2021

Skriflesing: Genesis 17 Tema: Wanneer God Homself aan jou verbind (doop) Prediker: Ds. F Gouws

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 028 058 0112

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Eredienste word elke Sondagoggend regstreeks uitgesaai om 9:00.