NG Kerk Springs-Oos

26 Junie 2022

Skriflesing: Lukas 15 Tema: God se onbeskryflike liefde Prediker: Francois Gouws

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 028 058 0112

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Eredienste word elke Sondagoggend regstreeks uitgesaai om 9:00.