NG Kerk Springs-Oos

1 Oktober 2023

Skriflesing: 1 Timoteus 4 Tema: ‘n Oproep tot Geestelike Groei Prediker: Dhaniel Gouws

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 028 058 0112

Nooi ander

Eredienste

Eredienste word elke Sondagoggend regstreeks uitgesaai om 9:00.