NG Kerk Stilbaai

Vernietig vrees met vrees | Rom. 8:31 | 5 Julie 2020

Die enigste ooreenkoms tussen hierdie 2 vrese is hoe dit gespel word, maar dit is totaal twee verskillende w√™relde. Ons lewe in ‘n tyd waar vrees veral geaksentueer word met Covid-19. Mense is bang vir doodgaan en mense dink oor dood en lewe en mense kry swaar op verskillende maniere. Daar is vrees vir die toekoms, gaan ons dit maak? Waar gaan ons uit kom …

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 184-705 | Rek no. 162 652 2391

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.