NG Kerk Welgemoed

Erediens 30 Aug 2020

Ds Wouter van Velden Gen 29

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 630-510 | Rek no. 340 580 761

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Eredienste word normaalweg om 9:00 regstreeks uitgesaai, maar vir die duur van die 21-dae van afsondering word dit vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.