NG Kerk Welkom-Suid

Goeie Vrydag, 10 April

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 630 712 | Rek no. 1340580075

Nooi ander

Eredienste

Eredienste word elke Sondagoggend regstreeks uitgesaai.

Kontak ons