NG Lynnwood

Sondag 6 Desember

Erediens gelei deur dr Johan Jooste

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 540580014 | Verwysing: Voorletters en Van, e-pos bewys aan finansies@nglynnwood.co.za

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.