NG Montana

2 Junie 2020 Pinksterdiens

Goeiemôre gemeenskap van gelowiges! Vandag se diens is die eerste van die Pinksterreeks. Ds Jaco Strydom lei dit. Om soveel as moontlik data te bespaar, kan u gerus u Youtube kanaal na 360 Fps stel. Kyk gerus op ons Afkondigings hoe die res van die week se Pinksterreeks gaan verloop. Nooi die mense in jou huis om saam te kom kyk/luister en deel te neem. Raak rustig en dank die Here dat ons die voorreg het om steeds, al is dit op ‘n vreemde manier, as gemeenskap van gelowiges voor Hom kan stil word. Bid saam: vir die gemeente; vir mense wat swaarkry in afsondering, mense wat finansiëel swaarkry; vir mense wat hartseer is; vir gesondheidswerkers en ander persone wat kritieke dienste verrig; die land en vir wysheid in besluitneming; vir beskerming , asook julle behoeftes. Bo alles dank ons God vir so baie gawes, ten spyte van ons omstandighede. Op SoundCloud: https://soundcloud.com/user-447364891/pinkster-2-junie-2020

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 336-945 | Rek no. 5260 148 771

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.