NG Montana

27 Februarie 2022 Erediens

Goeiemôre gemeenskap van gelowiges! Mag die Heilige Gees ons leer, lei, vorm en God se Woord vir ons oopbreek. Mag ons gefokus wees op God Drie Enig! Nooi die mense in jou huis om saam te luister. Op SoundCloud: NG Montana op SoundCloud

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 336-945 | Rek no. 5260 148 771

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.