NG Nylstroom-Oos

Goeie Vrydag | Nagmaal | 10 April

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

FNB | Tak: 260-247 | Rek no. 6242 8064 414

Nooi ander

Eredienste

Regstreekse eredienste om 9:00, sowel as opnames van boodskappe, word hier geplaas.