NGK Hoopstad

Konteks: Hoopstad NG Gemeente is ‘n paradoks binne haar milieu. Ons gemeente is ‘n eg plattelandse gemeente wat groter is as meeste en dit bied sekere uitdagings. Ons is ‘n gemeente met ‘n hoë tal lidmate wat op Sondae eredienste bywoon. Ons is redelik eweredig versprei in ouderdomsgroepe wat beteken dat ons nie ‘n oorwegende bejaarde gemeente is nie en daarmee saam het ons ook baie ouers met kinders tussen geboorte en 7 jaar. Ons het ook ‘n redelike groot kategese. Ons gesinne is ook oor die algemeen groot gesinne wat beteken dat kinders in een gesin selfs 8 jaar uit mekaar kan wees. Ons is ‘n nou gebonde gemeenskap wat beteken dat lidmate baie daarna uitsien om weer bymekaar te kom.

Uitdaging: Die uitdaging wat ons het is dat ons 5 eredienste gaan moet hou net om gereelde kerkgangers te akkomodeer – dit sluit natuurlik nie die diens span vir die Erediens in nie. Selfs al skaaf ons die diens span na 6 lede (Leraar, klank, beeld, koster, 2 diakens vir sanitasie en “screen” werk) staan ons klaar net op 44 lidmate per diens. Verder reken ons dat die protokol spesifiek voor die diens te lank gaan neem om sinvol te wees en meer eredienste te akkomodeer. Die diensspanne sal uitgebrei moet word ter wille van meer eredienste, sodat ons nie lidmate uitbrand nie. Gemeenskap en aanbidding is ook vir ons gemeente sleutel elemente van die Erediens en die beperkings op Eredienste maak dat ons mekaar nie kan druk nie en ons gemeente mag nie sing nie.

Oorwegings: Ons Bestuurspan het verskillende opsies oorweeg. (1) Probeer dit doen – Ons het amper onmiddellik besef dat dit nie vir ons gemeente moontlik is om Eredienste soos normaal te hou nie. (2) Probeer 100 gelyk te akkomodeer – Ons sou dit kon doen deur 50 in die kerk gebou en nog 50 na die saal te kanaliseer en met ‘n Youtube “live stream” dit sigbaar te maak. Die eerste erediens bedien dan hierdie 100 mense plus nog 20 wat ons klaar die erediens uitsaai na die ouetehuis in die dorp. Dan sou ons nog 1 (dalk 2) eredienste ekstra kon reël. Die sanitering tussen eredienste het hierdie oorweging in die wiele gery. Dit bly ‘n uitdaging om ‘n span ook teenwoordig te hê wat die kerk moet saniteer tussen eredienste en hoe lank dit gaan neem, en dan moet die volgende stel Erediens-gangers reeds deur die prosesse gaan om in te kom. (3) Gaan digitaal voort – Ons gemeente het reeds ‘n redelike sterk digitale lyn wat bestaan uit Youtube videos, klankgrepe, preek in dokumente en selfs vir diegene wat nie toegang tot internet het nie, ‘n konneksie deur ‘n plaaslike besigheid om gedrukte preke aan hulle uit te deel. Omdat hierdie bediening werk en ons steeds die Woord uit kry het ons besluit om so voort te gaan.

Besluit: Ons gebruik die digitale platforms en saai die volgende uit. Elke Sondag word daar ‘n preek op Youtube gelaai wat ook in ‘n klankgreep en pdf dokument beskikbaar gestel word deur Whatsapp. Die Youtube video word ook geshare op Whatsapp. Daar is daaglikse ‘n oggend oordenking wat ook op youtube gelaai word en uitgestuur word deur Whatsapp saam met ‘n klankgreep van die video vir diegene met minder data. Kategese word stadig maar seker aan die gang gesit deur ‘n kort 10 min video wat op Youtube gelaai word. Verskillende Toerusting geleenthede word gebied deur die samestelling van dokumente wat dan uitgestuur word. huidiglik spandeer ons tyd aan drie Toerustingsgeleenthede: Leierskap, Bybelstudie (wandel deur ‘n Bybel boek – begin tot einde), en ook wat ons glo (Geloofsbelydenisse en Formuliere van Eenheid). Ons is reeds ‘n gemeenskap wat nou betrokke is in mekaar se lewens maar ons moedig die gemeente aan om mekaar te bel en op ‘n spesiale manier vir mekaar daar te wees. Ons Barmhartigheid bediening het in hierdie tyd baie uitgebrei en die gemeenskap ondersteun hierdie bediening met hulle hele harte met bydraes wat gelewer word (enige iets van geld tot groente tot ‘n bees).

Laaste Woorde: Ons wil graag Kerk wees wat hoop en hulp vir die gemeenskap bring. As Eredienste nie kan bydra tot die Gemeenskaplikheid en gesamentlike lof aan God nie, dan vind ons dit nie redelik om Erediens-byeenkomste te hou nie. Ons het die gemeente daarin gelei om ons Sondag Eredienste Tuis-Eredienste te noem omdat die Erediens nie opgehou het nie dit vind net tuis plaas.