NGK Stutterheim

Beste lidmaat van NG gemeente Stutterheim

Op 25 Mei 2020 het President Ramaphosa in sy toespraak aangedui dat kerke onder streng voorwaardes in vlak 3 van die nasionale inperking met samekomste mag voortgaan. Die kerkraad het, diep onder die indruk van die kompleksiteit van die situasie, asook die uiteenlopende menings en behoeftes van lidmate, op 29 Mei 2020 soos volg besluit na ‘n indringende gesprek via die kerkraad Whatapp groep:

In die lig van ‘n paar faktore sien die kerkraad nie sy weg huidiglik oop om met fisiese eredienste in die kerkgeboue te begin nie.

Een van die faktore wat in ag geneem is, is die oproep tot naasteliefde (Markus 12:31) wat beteken dat ons altyd ander se behoeftes en veiligheid voorop moet stel. Met die demografie van ons gemeente, en die versoek dat mense bo 60 in elk geval nie fisiese eredienste moet bywoon nie, is daar gevoel dat daar ‘n te hoë risiko by ons mense is.

Ons het ook gelet op die lang lys voorwaardes waarvolgens fisiese eredienste toegelaat word. Van die besonderhede wat ons van moet rekord hou is byvoorbeeld wie almal saam in die huis woon van die kerkganger. Hierdie en ander voorwaardes het ons laat besluit om die saak vir eers vir ‘n wyle uit te stel, en rondom die einde van Junie weer te besin.

Ons gaan dus voort met die aanlyn dienste soos huidiglik. Ons het wel daarop gelet dat predikante nou as essensiële werkers gesien word, so ds Deon mag dus nou mense besoek vir berading. Kontak hom gerus.

Ons wil ook dankie sê vir u ruimhartige ondersteuning met die inbetaling van kollektes, dankoffers, skenkings en werk vir die basaar (wat ons uit die aard van die saak nie hierdie Saterdag soos tradisioneel kan hou nie). Die baie skenkings wat inkom vir barmhartigheidswerk is veral vir ons ‘n riem onder die hart.

Die kerkraad

29 Mei 2020

NS: Kontak gerus ds Deon as jy die volle regulasies vir fisiese eredienste self onder oë wil kry. Hy stuur dit met ‘n opsomming met graagte aan enigiemand.