Paarlberg Gemeente

Pinkstersondag 31 Mei

Belydenisklas

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 101-910 | Rek no. 147 005 0986

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.