Parke-gemeente

Eredienste - 22 November 2020

OGGEND EREDIENS – Prediker: Ds Charl Stander | Teksgedeelte: 1 Johannes 3:16-24 | Tema: Die kenteken van Christene
AAND EREDIENS – Prediker: Ds Jacques van Rensburg | Teksgedeelte: Matteus 11:25-30 | Tema: Nogtans

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 123-209 | Rek no. 1147123691

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.