Parke-gemeente

KERSSANGDIENS 2020

Ons eredienste kan in toekoms gevind word by www.parke.co.za OF www.youtube.com/ngkparke

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 123-209 | Rek no. 1147123691

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.