Parke-gemeente

KERSSANGDIENS 2020

Ons eredienste kan in toekoms gevind word by www.parke.co.za OF www.youtube.com/ngkparke

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 123-209 | Rek no. 1147123691

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.