Sonstraal Gemeente

14 Junie | Erediens | Ds. Eugene Malan

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 334-810 | Rek no. 1410580329

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.