Table View Gemeente

Huiskerk 21 Februarie 2021

Ontnugter

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

FNB | Tak: 250655 | Rek no. 62786586639

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.