Valleisig Gemeente

HuisKerk Sondag 14 Februarie 2021 om 09:00

Liewe Valleisig Familie, Skakel more 09:00 in vir Valleisig se aanlyn erediens. Groete Ds. Doret Niemandt

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 1630170741

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.