Valleisig Gemeente

HuisKerk Sondag 14 Februarie 2021 om 09:00

Liewe Valleisig Familie, Skakel more 09:00 in vir Valleisig se aanlyn erediens. Groete Ds. Doret Niemandt

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 1630170741

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.