Victory AME Kerk

Sondagoggend Boodskap 27 September 2020

Welkom by ons Oggendboodskap Prediker: Eerw Wesley AD Legolie III Teksvers: Psalm 78: 1 – 8 Tema: “Wat is my erfenis?”

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 101-507 | Rek no. 241 000 4075

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.