Victory AME Kerk

Sondagoggend Boodskap 27 September 2020

Welkom by ons Oggendboodskap Prediker: Eerw Wesley AD Legolie III Teksvers: Psalm 78: 1 – 8 Tema: “Wat is my erfenis?”

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

Nedbank | Tak: 101-507 | Rek no. 241 000 4075

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.