Hoe onderskei ons t.o.v. eredienste tydens inperking?

Voorstelle en riglyne vir gemeenteleiers, deur gemeenteleiers

Hoe onderskei ons t.o.v. eredienste tydens inperking?

Voorstelle en riglyne vir gemeenteleiers
Leer saam en help mekaar

Gemeente Toolkit

'n Gereedskapkis wat gemeentes help met gemeenskapsbetrokkenheid in krisistye

Gemeente Toolkit

Hulpmiddels vir gemeenteleiers
Hulpbronne

Perspektief

Blitsnavorsing deur die Diensgroep Navorsing en Toerusting (Sinode van Wes-Kaapland)

Perspektief

Hulpmiddels vir gemeenteleiers
Navorsing

VBO Forum

Toerusting oor bedieningsareas

VBO Forum

Hulpmiddels vir gemeenteleiers
Kursusse

Gebedsmuur

Gebede en liturgiese ideas

Gebedsmuur

Hulpmiddels vir gemeenteleiers
Lees gebede

Koronavirus-nuus

Nuusberigte oor die kerk se reaksie op COVID-19

Koronavirus-nuus

Kerkbode artikels
Kerkbode