INSPIRASIE VIR VANDAG

Sondag 12 Julie 2020

Voltydse navolgers

Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins (Fil 1:20).

Jesus roep dissipels om Hom na te volg. En die uitkoms van hierdie ontmoeting met Jesus is vryheid. Dit is tot-rus-kom. Dit is ’n nuwe identiteit wat jou laat besef jy is gevind. Jesus is tevrede met jou. Hy aanvaar jou soos jy is en Hy maak jou sy lewenslange dissipel. Tog is baie dissipels onseker wat hierdie dissipelskap werklik behels.

In ’n Bybelstudie wat ek en Johan Smith oor dissipelskap geskryf het, verduidelik ons die hart van dissipelwees soos volg:

– Jesus self roep jou.
– Jy staan in ’n lewende, lewenslange verhouding met Jesus en beleef al hoe meer: “Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins” (Fil 1:21, NLV).
– Jy verbind jou daartoe om Jesus 24/7, 365 dae van die jaar na te volg.
– Jy as dienaar van die Here leef anders saam met ander gelowiges.
– Jou lewe loop oor met liefde vir God en ander mense.
– Jy is elke dag gehoorsaam aan Jesus.
– Jy dien Jesus se ander volgelinge, én mense wat Hom nie ken nie.
– Jy dra jou kruis agter Jesus aan. Jy kruisig jou selfsugtige behoeftes ter wille van nuwe prioriteite in die koninkryk van God.
– Jy leef nederig in navolging van Jesus se voorbeeld toe Hy tussen ons op aarde geleef het.
– Jy groei voortdurend en dra vrug op die pad van die Here.
– Jy leef ’n lewe vol vreugde en vrede in die Here se teenwoordigheid.

Here, kweek in my ’n vurige verlange na U sodat ek alles in die wêreld as waardeloos sal beskou solank ek net by U kan wees en U kan verheerlik in my lewe. Dankie dat my lewe in u teenwoordigheid ’n lewe vol vreugde en vrede beteken. Amen. 

 

Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins (Filippense 1:20).

Ons lees dikwels in die Bybel dat ons nuwe mense in Christus is. Dit is ’n vreemde stelling, want hoe raak ’n mens nuut? Jy kan nuwe klere aantrek of jou hare anders sny, maar dit maak jou as mens nie nuut nie. Hoe werk dit dan?

Jesus maak ons harte nuut wanneer ons Hom volg. Wanneer Jesus in ons harte woon, lyk ons nog dieselfde van buite, maar ons harte, dade en woorde lyk anders: Dit word alles nuut. Om vir Jesus te leef beteken ons gee nie net vir onsself om nie, maar vir almal wat deel van ons lewe word.

– Noem ’n paar dinge wat navolgers van Jesus doen.

– Wat is vir jou die lekkerste deel daarvan om vir Jesus volg?

Aktiwiteit

Teken ’n groot hart en versier dit op die mooiste manier wat jy kan. Onthou, Jesus maak ons harte nuut.

 

Verantwoordbaarheid

Here, ek wil leef en werk tot u eer. 
Ek wil hê dat my optrede sal getuig van die waardes wat ek by U leer.
Hou my deur u Gees verantwoordbaar aan hierdie voorneme.
Stuur vir my gelowiges om my te help, 
om my verantwoordbaar te hou
en om my aan te spoor om met integriteit te leef.

Amen.

 

Saterdag 11 Julie 2020

“Bigger and better”

Maar wat eers vir my ’n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees: vrygespreek … Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood (Fil 3:7-11).

Ons nuwe naam en identiteit is geanker in Jesus en sy twee woorde: “Volg My!” Ons is navolgers van Christus vanaf die eerste oomblik dat Hy ons roep. Ons word dit nie eers later in ons lewe nie. Jesus roep slegs dissipels. Daar bestaan nie iets soos “gewone” Christene wat Jesus deeltyds navolg en dan ’n groepie voltydse dissipels nie. Ook roep Jesus ons nie in die eerste plek om ’n klomp dinge vir Hom te doen nie. Hy roep ons agter Hom aan. Hy sê ook nie waarheen nie. Jesus sê net agter Wie aan! Hy nooi ons na ’n voltydse verhouding met Hom. Hy vra van ons om onsself te verloor om Hom te vind.

In een van my gunsteling boeke Love does: Discover a secretly incredible life in an ordinary world vertel Goff hoe hy en sy seuntjie die speletjie “Bigger and better” gespeel het. Dit begin met iets van min waarde, soos ’n 20 c-stuk. Jy klop aan iemand se deur en vra of hulle iets meer waardevol wil verruil vir die 20 c. Dan neem jy dit en ruil dit nogmaals vir iets met hoër waarde. Die doel van dié speletjie is dat jy eindig met iets meer waardevol as waarmee jy begin het.

Goff sê Jesus speel graag “Bigger and better” met ons. Maar hierdie speletjie gaan nie oor meer besittings nie. Hy daag ons juis uit om dit wat die wêreld as waardevol ag om te ruil vir sy weergawe van “bigger and better”. In Goff se woorde vra Jesus van ons: “Will you take what you think defines you, leave it behind, and let Me define who you are instead?” Die gevolg is dat alles wat ons tot op daardie oomblik beheer het, skielik die houvas op ons lewe verloor. Ons nimmereindigende dam van behoeftes loop leeg teen Jesus. Hy is bigger and better. Hy is alles. 

Jesus staan voor ons elkeen se deur en klop. Hy is bereid om ons 20 c-geloof te neem en dit te ruil vir ’n lewe van vryheid en vreugde saam met Hom. Alles wat ons het in ruil vir Hom. Dis presies wat Paulus in Filippense 3 skryf. Alles verwater en verval in die lig van Jesus. In Hom is ons nuwe identiteit gesetel.

Here, dankie dat U bereid is om my klein 20 c-geloof te neem en dit te ruil vir ’n lewe van vreugde en vryheid saam met U. Ek wil nie ’n “deeltydse Christen”-mentaliteit hê nie. Help my om my hele lewe en identiteit in U te vind. Amen. 

 

Om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde …  Al wat ek wens, is om Christus te ken (Filippense 3:7-11).

As jy drie wense kon kry, waarvoor sou jy wens? Jy kan ongelukkig nie een van jou wense gebruik om te wens vir oneindig baie wense nie. Jy kry net drie. Dink ’n rukkie na oor waarvoor jy sou wens. As ek nou vir jou sou sê jy kry net twee wense, sou die dinge waarvoor jy gewens het anders wees? En wat as jy net een wens sou kry? Dit is ’n groot uitdaging om te dink waarvoor jy hierdie een wens sou gebruik, want jy dink sekerlik aan so baie dinge. Daardie een wens kan jou hele lewe verander. Daarom moet jy dit slim gebruik. 

Die lewe werk ongelukkig nie so dat ons vir sekere dinge kan wens en dan, ewe skielik, verskyn dit voor ons nie. Ons kan wel ons wense gebruik om te dink oor die dinge wat ons sou wou laat gebeur of wat ons sou wou hê. Dit kan ons help besluit, beplan en werk sodat hierdie dinge uiteindelik wel gebeur. Dit is hoekom wense so belangrik is. Jy moet daarom goed nadink oor waarvoor jy wens. 

Die belangrikste wens wat ons kan hê, is om Jesus te leer ken, om meer van Hom te leer en om vir ander mense van Hom te vertel. Dit is ’n wens wat regtig ons hele lewe sal verander.

– Wie het heel eerste vir jou van Jesus vertel?

– Vertel die storie van iets wat in jou lewe gebeur het en dit jou toe gehelp het dat jy vir Jesus ken.

Aktiwiteit

Vra iemand in jou huis om te vertel watter drie wense hulle sou wens en hoekom.


Vir mense in die regswêreld

Regverdige God,
U wat die finale regter is,
ek bid vandag dat U my sal lei.

Ek staan bewend voor die verantwoordelikheid 
wat aan my toevertrou is,
en ek bid om wysheid en onderskeidingsvermoë. 

Help my om te onderskei tussen waarheid en leuen,
tussen reg en verkeerd.

Mag deur my regspraak
u wil geskied,
u koninkryk kom. 

Amen.

 

Vrydag 10 Julie 2020

Nuwe oë

Die verkenners het … aan Moses-hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: “Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot …” Kaleb het egter die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen.” Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: “Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons” (Num 13:26-32).

Min mense bevind hulle op die Here se waagmoedige pad. Die meerderheid kies vir die pad terug na veiligheid en sekuriteit. Trouens, as Moses die volk laat stem het die dag toe die 12 verspieders teruggekeer het met ’n meerderheidsverslag en ’n minderheidsverslag, sou dit min of meer ’n paar miljoen teen drie gewees het dat die volk moes terugkeer na Egipte.

Natuurlik is daar plek vir stem en vir demokratiese besluitneming en vir luister na die meerderheid, maar as dit die manier is waarop besluite altyd geneem word, veral in geloofskringe, flikker daar rooi ligte. Baie gelowiges kies doelbewus vir veilige godsdienstige gemaksones waar hulle die Here “ongesteurd” op bekende paaie kan dien. Tog is die Beloofde Land onbekende en ongekarteerde terrein wat trail blazers of verspieders vra wat die waagmoed het om saam met Jesus daarheen te loop.

Geloofsmoed is om te weet die pad vorentoe is onbekend, maar nie die Here nie. Dit vra dat ons agter Hom sal aanstap en Hom sal vertrou om daardie toekoms tree vir tree te laat ontvou. Mense met geloofsmoed kyk hulle vrese in die oë. Hulle sien anders as die res. Terwyl baie gelowiges eerste die moeilikheid raaksien, sien gelowiges met waagmoed nuwe geleenthede raak. Terwyl almal sê dis klaar met ons, hoor hulle in die geloof hoe sagte stemme die woede laat bedaar en hoe ’n paar stukkies brood honger mense help. En dan gaan doen hulle dit. Hulle steek ander aan met hulle entoesiasme, visie en moed om saam met hulle nuwe treë in Jesus se Naam te waag. Hulle weet die Here se mense is nie gedoem tot ’n lewe van rondswerf in die woestyn nie. Of nog erger, tot ’n terugkeer na die farao se Egipte.

Hulle weet die grootste vrees van mense is die vrees vir die onbekende en mislukking. Om anders te dink en anders te doen, vra moed. Maar presies dit is nodig as ons Jesus enduit wil volg.

Here, help my om u wil te ken en dapper genoeg te wees om anders te dink en te doen as die meerderheid. Dankie dat ek kan weet al is die toekoms onbekend, U is nie en U is altyd by my. Amen.


“Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot …” Kaleb het egter … gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen” – Numeri 13:26-32.

Gister het ons gesels oor die waarheid dat ons nie bang hoef te wees nie, want God is altyd by ons. Tog sal ons soms dapper moet wees, al weet ons ons hoef nie bang te wees nie. 

Ek het nou die dag op die TV gesien hoe iemand met ’n valskerm uit ’n vliegtuig spring. Om dit te doen moet jy vir seker baie dapper wees en waagmoed hê. Gelukkig is valskermingspring ’n uitdaging wat jy kies om te doen, of nie te doen nie. Maar partykeer kom daar uitdagings oor ons pad sonder dat ons ’n keuse het. 

Die Israeliete se uitdaging was dat hulle na ’n vreemde land moes trek, wat reeds waagmoed gekos het. Die nuwe land was egter nie net vreemd nie; die mense wat daar gewoon het, was ook groot en sterk en die Israeliete was baie bang vir hulle. Maar die Israeliete het geweet God is elke tree by hulle. En net so is God vandag nog by ons.

– Wat help jou om dapper te wees?

– Dink aan ’n uitdaging wat jou dapperheid sal toets.

Aktiwiteit

Kyk oor die naweek die fliek Brave. Hoe sou jy opgetree het as jy in Merida se skoene was?

Wysheid

Here, ek lees dat Jakobus sê:  
“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, 
en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal 
sonder voorbehoud en sonder verwyt” (Jak 1:5). 

Ek bid, elke dag, om wysheid. 
Gee my, Here God,
verstandigheid,
onderskeidingsvermoë,
begrip,
insig,
die kennis wat begin met die dien van die Here. 

Mag ek die ryk en vol lewe ontvang wat U beloof. 

Amen.


Donderdag 9 Julie 2020

Geloofsrisiko’s

“Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” (Jos 1:9).

Iemand het geskryf: “You can be obedient to God without truly loving Him, but never the other way round.”

Daar is ’n risiko verbonde aan die ontdekking van jou Godgegewe identiteit. Dit vra dat jy onbekende terrein sal binnestap saam met Moses, Josua en Kaleb. Dit vra dat jy by die reuse sal verbykyk na ons groot God wat agter hulle uittroon. Dit vra dat jy die geloof sal hê om sonder ’n padkaart agter die Een aan te stap wat self die Weg is. Om jou identiteit te vind vra dat jy jou vertroue in jou besittings, jou spaarrekening, jou kwalifikasies en jou goeie beplanning sal laat vaar om die Here met jou ganse lewe te vertrou.

– Geloofsrisiko’s maak dat jy die Here dien as die enigste padkaart, pad en finale eindbestemming.

– Geloofsrisiko’s bring ’n dramatiese verskuiwing in jou verstaan van Jesus. Jy sien Hom nou as die Een wat self die pad is en wat saam met jou op jou pad stap.

– Geloofsrisiko’s is die waagmoed om jou nie meer te bekommer oor hoe jou lewenspad vorentoe lyk of wat jy nog alles moet bereik nie.

Hierdie waagmoed maak jou geloof vry sodat jy nie meer jou pad vorentoe self haarfyn hoef te ken of te beplan nie. Wat saak maak, is dat jy weet Wie die pad vorentoe is. Waagmoed is om nie meer net van jou of ander se strategiese beplannings afhanklik te wees om die onbekende terrein te probeer gelykmaak voordat jy die toekoms instap nie, maar om te weet die Een wat die toekoms is en wat die toekoms in sy hande vashou, stap saam met jou.

Wanneer jy dít weet, is jy bereid om geloofsrisiko’s te waag, net soos Josua toe hy uiteindelik die Israeliete die Beloofde Land ingelei het. God self het vir hom die opdrag gegee: “Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Hierdie belofte is ook aan ons gerig. Daarom hoef ook ons nie te skrik wanneer ons die onbekende toekoms met sy geloofsrisiko’s betree nie. 

Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. Gee vir my die waagmoed om met U as my enigste padkaart, pad en eindbestemming te waag om geloofsrisiko’s na die Beloofde Land aan te pak. Dankie dat ek kan weet dat ek nooit die onbekende alleen ingaan nie, want U is altyd by my. Amen.


“Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” – Josua 1:9.

Daar is ’n liedjie wat soos volg gaan: “Ek’s ’n dapper muis. Kyk hoe stap ek deur die huis, en daar’s niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang …” So gaan die liedjie aan totdat die muis besef hy is eintlik verskrilik bang vir baie dinge, van die kat tot by harde geluide. 

Ons gee dikwels voor dat ons dapper is en dat niks ons bang maak nie, maar diep in ons harte is daar ’n hele lys dinge wat ons bang maak. Op hierdie lys is daar dalk selfs dinge waaroor jy te skaam is om te praat. Die een ding wat ons nooit mag vergeet nie, is dat God by ons is, oral waar ons gaan. Wanneer ons nie dapper genoeg voel nie, kan ons bid dat die Here ons sal help om nie bang te wees nie. 

– Met watter mense in jou lewe kan jy gesels oor al die dinge wat jou bang maak?

– Hoekom dink jy herinner God ons so baiekeer in die Bybel dat Hy altyd by ons is?

Aktiwiteit

Leer die woorde van Josua 1:9 uit jou kop en sê dit op wanneer jy bang is.


Uitnemendheid

Here, ek dank U vir elke gawe wat U vir my gegee het,
vir die talente wat ek daagliks in my werk kan gebruik. 

Help my om ’n goeie rentmeester te wees, ook van hierdie talente,
om dit na my beste vermoë te gebruik.
Gee dat ek nie tevrede sal wees met “goed genoeg” nie,
maar help my om my allerbes te gee in my werk,
om altyd daarna te streef om uitnemend te wees,
tot eer van u Naam. 

Amen.


Woensdag 8 Julie 2020

Aha-oomblikke vra risiko’s

Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla … “Waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? … Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie?” … Moses en Aäron het toe voor die hele vergadering van Israeliete wat daar saam was, op hulle knieë geval. Ook het Josua seun van Nun, en Kaleb seun van Jefunne, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur, en vir die hele vergadering Israeliete gesê: “Die land wat ons gaan verken het, is ’n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning” (Num 14:1-9). 

Dit was nogal ’n aha-oomblik vir my om Gregory Berns se boek Iconoclast te lees. In hierdie boek het ek geleer ons is van nature geneig om sekuriteit en veiligheid te kies. Vrees vir die onbekende, onsekerheid en vir openbare mislukking is die oorheersende vrese wat elke volwassene se brein beheer. Ons hou van die bekende: dieselfde roetes werk toe, dieselfde kos, dieselfde klere, dieselfde sitplek in die kerk …

Bekende omstandighede skep geborgenheid. Hiermee is niks verkeerd nie. Alles kan ook nie net die hele tyd verander nie. Dan ly ons spoedig aan informasie-angs, soos Richard Wurman die uitwerking van nimmereindigende veranderings in die samelewing beskryf.

Die probleem begin wanneer ons ons behoefte aan veiligheid met godsdienstigheid verwar. Dan tree daar ’n laertrek-mentaliteit in. Dan dwing ons almal in ons “veilige” godsdienstige bane in en weier om onbekende weë vir die Here te bewandel wat nie vooraf “veilig” verklaar is nie. Dan is dit dieselfde ou dinge oor en oor. Eers as almal soos ons lyk, praat, sing, bid, kerk toe gaan, aantrek en ruik, is ons veilig. Vrees vir die onbekende in ’n godsdienstige gewaad maak waagmoed verbode taal. Dit verban dié wat sulke roetes volg tot aan die rand van die geloofsgemeenskap.

Numeri 13 vertel hoe die Israeliete hulle vrees vir die onbekende tot ’n opstand teen Moses verhef het toe 10 uit die 12 verspieders teruggekeer het met die nuus dat die Beloofde Land ’n gevaarlike plek met reuse en sterk stede is. Net daar wou die volk terugdraai na Egipte, daar waar hulle geslaan, mishandel en verguis is. Dit is presies hoe vrees werk. Vrees maak dat die heel slegste bekende situasie jou enigste “veilige” staanplek word. Dan sluk jy maar die ou bekende met al sy twak, moeilikheid en doodsheid eerder as dat jy die waagstuk aanpak om die Beloofde Land binne te val – daar waar die Here se lewe en oorvloed wag.

Vader, skep in my ’n dapper hart wat bereid is om risiko’s vir U te waag. Ek wil nooit as gevolg van vrees terugkeer na slawerny wanneer U vir my die beste, die Beloofde Land, beplan nie. Help my om u wil te ken en dit met waagmoed uit te voer. Amen.


Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla … “Waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? … Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie?” …  Josua …  en Kaleb (het) …  vir die hele vergadering Israeliete gesê: “Die land wat ons gaan verken het, is ’n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning” – Numeri 14:1-9. 

Nuwe kanse in die lewe maak ’n mens soms bang, want jy is onseker oor wat om te verwag. Dink terug aan jou eerste dag in graad 1 of in die kleuterskool. Hoe het jy gevoel? Dalk was jy opgewonde, maar tog ook bang, want jy het nie geweet wat gaan gebeur nie. 

Die Israeliete van wie ons in Numeri lees, was baie bang om na die nuwe land toe te trek nadat hulle uit Egipte gevlug het. Alles was vir hulle vreemd en onseker, totdat hulle onthou het dat nie álles vreemd was nie. God was steeds by hulle. Wanneer ons bang of onseker voel, kan ons ook onthou dat God altyd dieselfde is en altyd by ons sal wees.

– Dink aan ’n keer toe jy bang was om iets te doen omdat jy nie geweet het wat om te verwag nie. Wat het toe alles gebeur?

– Wat help jou om minder bang of bekommerd te voel oor dinge waaroor jy onseker is of wat vir jou vreemd is?

Aktiwiteit

Probeer vandag iets doen wat jy nog altyd graag wou doen, maar te bang was om te doen. Jy kan byvoorbeeld ’n wawiel maak of op jou hande staan.


Negatiwiteit

Here, ek wil so graag positief wees, blymoedig, aangenaam.
Maar dikwels voel ek omring deur negatiwiteit
wat soos stroop taai aan my kleef
en my aftrek ondertoe. 

U weet hoe aansteeklik negatiwiteit is,
hoe ek dit optel en aangee.
Daarom bid ek dat U my – en die mense rondom my –
van verlammende negatiwiteit sal bevry. 

Help ons om realisties te wees, maar nie fatalisties nie.
Positief, maar nie naïef nie. 
Help ons om op U te vertrou. 

Amen.


Dinsdag 7 Julie 2020

Moet ek dan my ideale weggooi?

Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen?” (Heb 13:5-6).

Vandag se helde is môre vergete. Koerante wat vandag die hoofnuus verkondig, is môre se weggooipapier. En geld? Wel, dit hou nie vir altyd nie. Nogtans hardloop ons ons stokflou agter hierdie dinge aan, asof dit ewige betekenis aan ons lewe sal gee. En tog kan niemand in die “regte wêreld” sonder dinge soos geld, kos, klere en eiendom oorleef nie. Om dit te probeer vermy, sal net nog meer onsekerheid in ons lewe skep. Ons is immers biologies bedraad om onsekerheid te vermy. Dit is ’n neurologiese feit. Een van die grootste vrese wat elke volwassene se brein oorheers, is die vrees vir onsekerheid, sê die breinkenner Gregory Berns. 

Ons kan dit nie verdra om nie te weet wat die dag van môre inhou nie. Ons wil onsekerheid tot elke prys vermy. Daarom emigreer party mense na lande waar hulle “seker” kan wees van hulle toekoms. Ander raadpleeg waarsêers of lees wat die sterre voorspel, net om te weet wat die toekoms vir hulle inhou. Niemand wil hulle sekuriteit prysgee nie.

Moet ons dan ophou beplan vir die toekoms wanneer ons Jesus begin volg? Mag ons nie ideale hê om ’n beter werk te kry of ’n nuwe huis te koop nie? Is dit verkeerd om kwalifikasies agter ons naam te wil hê? Nee, ons mag! Dit durf net nooit ons lewe oorheers nie. Ons moenie slagoffers van die lang y’s word nie. Dit wat agter ons name staan, durf nie ons identiteit vorm of bepaal nie. As ons selfbeeld afhang van ons foto’s op Facebook of ons nuwe kar, klere of werk, is ons in dieper moeilikheid as wat ons besef. Dan vervul die Here eintlik maar net die rol van ’n hemelse noodwiel in ons lewe. En die Here weier om hierdie plek in te neem. Hy wil nie net in noodgevalle en krisistye in ons lewe opdaag nie. 

Ons mag met nuwe motors ry en in mooi huise bly, mits dit nie ons liefde vir die Here een druppel afwater of ons harte vir mense in nood toesluit nie. Of maak dat ons identiteit lê in ons voertuie, huise, beroepe of besittings nie. Om Christus na te volg gaan nooit oor selfbehoud of selfvooruitgang los van Hom nie. So ’n roete is net ’n langdurige geestelike narkose.

Die belangrikste vraag is daarom altyd: Waarin is ons identiteit geanker – in onsself en ons besittings, ideale en kwalifikasies, of in Christus?

My Here en my God, ek is jammer dat ek U soms soos my geestelike noodwiel behandel. U is soveel meer vir my. Help my om in my vrees vir onsekerheid nie na aardse sekuriteit te soek of toe te laat dat dit my identiteit bepaal nie. Leer my eerder om tevrede te wees en op U te vertrou, die Een wat my nooit in die steek laat nie. Amen.


Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen?” – Hebreërs 13:5-6.

Vandag speel ons “Raai-raai, wat is die prys?” Kom, speel saam. 

Hoeveel kos ’n sjokolade? Hoeveel kos ’n paar skoene? Hoeveel kos ’n fiets? Hoeveel kos ’n huis? Hoeveel sal dit kos om ’n gelukkige lewe te koop? Sjoe, hierdie laaste vraag is nogal ’n moeilike een, want jy kan nie by ’n winkel instap en ’n gelukkige lewe koop nie. Die lewe is baie meer werd as geld. Selfs al het jy sakke vol geld, sal jy steeds nie ’n gelukkige lewe kan koop nie. 

Daarom verduidelik vandag se Bybelverse vir ons dat ons gelukkig moet wees met wat ons het. Geld en besittings is nie die dinge wat ons gelukkig maak nie. Wat ons regtig gelukkig sal maak, is om God te ken, vir Hom lief te wees en te weet die Here sal ons nooit verlaat nie.

– Wat maak jou gelukkig?

– Hoe laat vandag se Bybelverse jou voel?

Aktiwiteit

Maak julle koskas oop en raai wat ’n paar items in die kas kos. As jy klaar geraai het, gaan hoor by die persoon in julle huis wat die inkopies doen of jy reg geraai het.


Geduld

Lankmoedige en geduldige Here,
daar is dae dat dit vir my nie genoeg is om tot by tien te tel nie,
dat dit voel of ek nie ver genoeg kan tel nie
en in elk geval te ongeduldig is om so ver te tel;
dae dat dinge eenvoudig nie vinnig genoeg gebeur nie
en almal om my die slagoffer van my ongeduld word. 

Ek bid, Gees van God, vir die gawe van selfbeheersing.
Help my om geduldig te wees
sodat ek nie opvlieënd, ongeduldig en onsmaaklik sal wees nie.
Leer my om te wag wanneer dit nodig is,
om ’n wag voor my mond te sit wanneer dit nodig is. 

Dankie, Here, vir die geduld wat U met my het. 

Amen.


Maandag 6 Julie 2020

Vanaf “lang lyding” na ’n betekenisvolle lewe

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees” (Matt 6:19-21).

In ons tyd draai baie mense se lewe om die groot s-woord – sukses. Sukses is sinoniem met geld, mag en besittings. Dié met die meeste geld en besittings en aansien wen. Tot my teleurstelling het ek agtergekom my geloof het jare lank nie veel verander aan my najaag van dié dinge wat die res van die mense op aarde ook najaag nie. Tot my skok het ek besef ek het geen ander agenda as om hard te werk en suksesvol te wees volgens dieselfde maatstawwe as die res van die mensdom nie. My geluk is grootliks bepaal deur my besittings, en my ongelukkigheid deur die afwesigheid hiervan. Baie lank het ek my lewe gemeet aan die drie “lang y’s” waarvoor ons so graag ly – dit wat ons kry, waarmee ons ry en waar ons bly. Hoe meer van hierdie “lang y”-dinge jy agter jou naam het, hoe beter! Altans, só lui die mite. 

Hoekom het my geloof so lank niks hieraan verander nie? Miskien omdat hierdie kwessie nooit in die meeste preke, Bybelstudies of geestelike gesprekke in my omgewing opgeduik het nie. Nooit is ek geleer om deur die regte geloofsbril na my planne en drome te kyk nie. Vele ander gelowiges rondom my het ook maar alte lustig meegedoen aan die wêreld se “lang y”-jaagtogte. Al waaroor die meeste godsdienstiges bekommerd was, was dinge soos die aanslag van popmusiek op jongmense, die duiwel en morele sondes of die “agteruitgang” van die land. Maar vrae oor ons Christelike identiteit was nie ’n groot gesprekspunt nie.

Die regte skuif vir dissipels is egter altyd die een weg van wêreldse sukses af, veral van alles wat gemeet word aan wat ons agter ons naam het, en na ’n impak vir God se koninkryk. Maar dan moet ons eers ons identiteit en nuwe naam in Christus ontdek. Die Here definieer impak nooit in terme van aardse bates nie, maar in terme van geestelike skatte. Vir Hom gaan dit daaroor dat ons ons skatte in sy hemelse bank bêre, daar waar motte en roes dit nie verniel nie en diewe nie inbreek of dit steel nie.

Liewe Vader, dankie dat ek nie slaafs hoef te jaag nie die “lang y”-dinge van die lewe nie. Ek wil my identiteit in U ten volle uitleef. Help my om my aandag aan die regte dinge te gee, aan die hemelse skatte by U, en daarop te fokus om saam met U u koninkryk op aarde uit te bou. Amen.

 

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees” – Matteus 6:19-21.

Is jy dalk ’n versamelaar? Dit is iemand wat iets spesifieks bymekaarmaak wat vir hulle waardevol is. Party mense versamel seëls of skulpe en ander weer muntstukke. Sekere versamelings kan baie geld werd wees. Ander versamelings is nie baie geld werd nie, maar dit is baie waardevol vir die persoon wat dit versamel. 

In vandag se verse herinner Jesus ons om nie al ons tyd te gebruik om skatte, dinge wat baie waardevol is, op aarde bymekaar te maak nie, want hierdie dinge hou nie vir altyd nie. Jesus sê ons moet eerder ons tyd gebruik om hemelse skatte bymekaar te maak, want niemand kan hemelse skatte steel nie en dit kan ook nie beskadig word nie. Wat is hemelse skatte? Dit is die dinge wat ons doen wat Jesus se hart bly maak.

– Noem ’n paar voorbeelde van hemelse skatte, soos om vir ander mense van Jesus te vertel of om mense te help.

– Wat is die verskil tussen ’n aardse skat en ’n hemelse skat?

Aktiwiteit

Hou ’n skattejag met ’n verskil. Gebruik Bybelverse wat spesifieke items noem om leidrade te maak: 1 Konings 19:5 praat byvoorbeeld van ’n besembos. Die leidraad is dus om by julle besem te gaan kyk vir die volgende leidraad. Daar is dan ’n Bybelvers wat na ’n ander item verwys waar die volgende leidraad sal wees. Gee so ’n hele paar leidrade wat uiteindelik lei tot die laaste leidraad waar daar dan ’n “skat” is.


Waagmoed

Soms wil ek op ou, bekende weë bly, Here,
en doen wat ek reeds gedoen het,
wat destyds gewerk het. 

Here, ek bid dat U my dapper sal maak,
die waagmoed sal gee om te doen wat gedoen moet word.
Gee my die wysheid om te weet wanneer ek moet waag
en wanneer ek moet wag,
en die moed om juis dit te doen. 

Amen.

 

Sondag 5 Julie 2020

’n Hoogtepunt op Jesus se “CV”

Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen” (Joh 13:12-15).

As ons vir Jesus sou vra wat die hoogtepunte van sy aardse bediening was, buiten sy triomf oor alle magte aan die kruis en die verlossing wat Hy daar vir ons bewerk het (Kol 2:14-15), sou Hy sekerlik verwys na die keer toe Hy sy dissipels se voete gewas het. Dit was nie iets wat vername mense ooit sou doen nie. Om ander se voete te was, was die werk van slawe. Joodse slawe is egter sover moontlik hiervan vrygeskeld deur hulle Joodse eienaars.

Tog gaan Jesus op sy knieë voor sy dissipels om hulle voete te was (Joh 13). Petrus weet dis ondenkbaar dat die Here sulke slawewerk sal verrig, maar Jesus doen dit nogtans omdat Hy weet waarin sy identiteit lê: “Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ’n handdoek gevat en om Hom vasgemaak” (13:3-4). Jesus het geweet van wie Hy kom en na wie Hy sou terugkeer. Daarom was dit vir Hom geen probleem om as Here ook die werk van ’n slaaf te doen nie. 

Jesus wat sy dissipels se voete was, is ’n groot voorbeeld van hoe hierdie nuwe identiteit en leefwyse van sy dissipels gevorm en uitgeleef word. Jesus sê in Johannes 13:13-14 as Hy as Here en Leermeester hulle voete was, moet hulle dit ook vir mekaar doen. Hierin lê die sleutel tot betekenis in die koninkryk van God. Ja, presies hier!

Eers wanneer ons ontdek wie ons in Christus is, raak ons vry om te leef en te dien. Dan verloor ons ons aangeleerde inhibisies. Dan krimp ons soeke na erkenning en belangrikheid. Dan raak ons vry van ons hang-ups en ons nimmereindigende behoeftes aan dinge wat ons dink betekenis aan ons lewe sal gee. Dan tel al die dinge agter ons naam, of die gebrek daaraan, nie meer punte nie.

Here Jesus, dankie dat U alle aansien opgeoffer het om nederig ander se voete te was. Dankie dat U my ook skoon gewas het. Help my om so sterk te leef vanuit my identiteit in U dat ek vry sal wees van my behoefte aan aardse belangrikheid en ware betekenis in die lewe sal vind wanneer ek ander se voete was. Amen.


Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen” – Johannes 13:12-15.

Op baie plekke in die Nuwe Testament lees ons verhale waarin Jesus ons leer hoe om sy liefde vir ander mense te wys. In party van hierdie verhale doen Jesus vreemde dinge, soos in vandag se verse waar Jesus sy dissipels se voete was. 

Om te verstaan wat dit beteken dat Jesus hulle voete gewas het, moet ons onthou dat mense se voete in Jesus se tyd baie vuil was omdat hulle met sandale op vuil stofpaaie geloop het. Om ander se voete te was, was daarom nie ’n lekker werk nie. Jesus het vir sy dissipels gewys dat Hy hulle so liefhet dat Hy selfs ’n slegte taak vir hulle sal doen soos om hulle voete te was.

– Hoekom dink jy wou Jesus vir sy dissipels wys dat liefde beteken om ook bereid te wees om slegte take vir ander mense te doen?

– Wanneer voel dit vir jou dat ander mense vir jou lief is?

Aktiwiteit

Bederf vanaand iemand in jou huis deur sy of haar voete met room in te smeer.


Na God se beeld 

Skepper-God,
U het die mens asemrowend geskep,
wonderbaarlik,
beeldskoon,
met die vermoë om u beeld te weerspieël. 

Here, ek bid dat elke mens vandag hulle waarde sal besef,
hulle ingebore skoonheid sal raaksien. 

Dankie dat ons as mense mekaar kan dien en versorg,
dat ons mekaar kan herinner aan hoe wonderlik U ons gemaak het.

Gebruik my gawes, Here,
om elke mens spesiaal te laat voel.
Laat hulle u liefde in my raaksien. 

Amen.


Saterdag 4 Julie 2020

Het Jesus ’n CV?

Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ’n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook ’n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” (Mark 1:9-11).

Het Jesus ’n CV gehad toe Hy op aarde was? Moes die dissipels Hom elke keer waar Hy opgetree het amptelik bekendstel met ’n ellelange CV? Wou Jesus hê almal moes weet hoe belangrik Hy is voordat Hy begin praat het? Ek dink jy weet reeds wat die antwoord hierop is. Jesus wou nooit iemand beïndruk nie. Sy nederige geboorte en die stil jare in Nasaret tot voor sy openbare optrede beklemtoon dit. God het Jesus se identiteit eers met sy doop in die openbaar bekendgemaak.

Markus 1 beskryf hoe God vanuit die hemel gesê het Jesus is sy geliefde Seun oor wie Hy baie bly is. Maar God het nie op daardie dag ’n lang CV van sy Kind voorgelees nie. Inteendeel, Hy het direk met Jesus gepraat. In twee sinne het God vir Jesus gesê hoeveel vreugde Hy aan sy Vader verskaf. Familietaal dus, nie besigheidstaal of prestasiegedrewe taal nie. Jesus was nie sensasiebehep of magshonger nie. Sy waarde was nie in sulke dinge geleë nie.

Jesus se “CV” was sy diep insig in sy identiteit as die Seun van die ewige God. Ook het Jesus geweet Hy is die Seun van die mens. In drie aankondigings oor sy lyding wat voorlê (Mark 8:31; 9:31; 10:33-34) gebruik Jesus juis hierdie term om die hartklop van sy aardse sending te beskryf. As die Seun van die mens vergewe Jesus sondes, doen Hy wonders en sal Hy eendag terugkeer in die heerlikheid van sy Vader en omring deur al sy engele (Mark 8:38).

Die Johannesevangelie verduidelik vir ons Jesus is God se Gestuurde wat sy Vader se wil tussen ons kom doen (Joh 6:38-40). Dit is sy identiteit. Hy is God se Geliefde en God se Gestuurde. Jesus is die sigbare uitdrukking van God se liefdeshart vir sy wêreld (3:16). Omdat Jesus die betekenis van sy aardse bestaan in sy identiteit as God se geliefde Kind en Gestuurde gevind het, en nie in al sy prestasies of die titels agter sy Naam nie, was Hy vol vrede en vreugde.

Here, dankie dat U my ook sien as u geliefde kind. Help my om altyd my identiteit in hierdie verhouding te vind, en nie my waarde te laat bepaal deur my prestasies of aardse CV nie. Laat ek ook altyd na ander kyk as u geliefde skepsels, ongeag hoe belangrik of onbelangrik die wêreld dink hulle is. Amen. 


Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ’n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook ’n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” – Markus 1:9-11.

As jy vir iemand moet verduidelik wie jou ma of jou pa is, waar sou jy begin? Dalk kan jy begin deur hulle name te noem en dan te sê hoe hulle lyk en waar hulle werk. Dink nou ’n bietjie hoe jy vir iemand sal verduidelik wie Jesus is. Ons weet nie hoe Jesus gelyk het nie. Wat sal ons dan sê? 

Die Bybel beskryf Jesus as God se geliefde Seun. Ons lees in die Bybel ook ander beskrywings van Jesus en wat Hy gedoen het. Al hierdie beskrywings leer vir ons wie Jesus is en hoe lief Hy ons het. Dit help ons om vir ander mense te verduidelik wie Jesus is, sonder dat dit nodig is om Hom te sien. 

– Noem ’n paar beskrywings wat die Bybel gebruik om Jesus te beskryf. 

– Hoekom is dit nie nodig om te weet hoe Jesus gelyk het om te kan sê dat ons Hom ken nie?

Aktiwiteit

Vra iemand in jou huis om saam met jou te speel. Elkeen wat saamspeel, moet ’n TV-karakter se naam op ’n stukkie papier neerskryf, maar die ander mag nie sien wat hulle skryf nie. Maak beurte om te raai watter karakter se naam op die papiertjie geskryf staan deur slegs ja- of nee-vrae te vra. Wanneer jy ’n ja-antwoord kry, mag jy aanhou vrae vra. Sodra jy ’n nee- antwoord kry, is dit die volgende persoon se beurt om vrae te vra. Samel so genoeg leidrade in totdat julle kan raai watter karakter se naam op die papiertjie staan.


Natuurbewaring

Watter lieflike voorreg is dit vir my, Skepper-God,
om op ’n besonderse manier te kan deel in die versorging van u skepping.
Soos ons sing: 
“Deur die hele skepping klink dit saam – hoe heerlik Heer, u grote Naam!”
Met my werk wil ek u lof besing.

Help my om altyd die loflied in u skepping te hoor.
Om met verantwoordelikheid om te sien na hierdie planeet.
Om ander te inspireer om die loflied te hoor en in hierdie roeping te deel.

Amen.


Vrydag 3 Julie 2020

CV’s, Facebook-profiele, en al die res

Nou praat ek soos ’n dwaas: enigiets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is: ek nog meer! Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar … As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan Hom kom die lof toe tot in ewigheid! (2 Kor 11:21-31). 

Toe ek weer nadink oor die “iets agter my naam”-sindroom, besef ek dat ek my lewe lank hieraan gemeet is. Dikwels moes ek ’n CV instuur wanneer bepaalde poste beskikbaar was. As ek genooi is om iewers as spreker op te tree, vra die mense ’n CV. CV’s is bedoel om indrukwekkend te wees. As jy vir ’n werk aansoek doen, wen dié met die beste CV’s loshande. As jy iewers praat en die persoon wat jou bekendstel, lees langer aan jou CV as wat jou praatjie is, het jy dit “gemaak”. Jou posisie op die rangorde van die lewe hang vir baie mense van jou CV af.

CV’s is nie die enigste bewys van wat mense agter hulle name het nie. Onthou jy nog die besigheidskaartjies wat mense tot ’n paar jaar gelede gereeld in jou hand gedruk het? As jou besigheidskaartjie nie ’n beknopte samevatting van al jou titels en posisies ingesluit het nie, was jy uit.

Dieselfde geld vandag vir jou Facebookstatus, jou LinkedIn-profiel en jou Twitter-profiel. Navorsing van 2012 wys dat Facebookgebruikers sowat 21% van hulle tyd op hierdie platform daaraan afstaan om hulle profiele by te werk. Die Britse Daily Mail berig op 9 September 2010: “Facebook users are insecure, narcissistic and have low self-esteem.” Dit is die gevolgtrekking van ’n studie in Kanada wat Soraya Mehdizadeh van York University uitgevoer het, en dit kom daarop neer dat die gebruik van Facebook die ekwivalent is daarvan om na jouself in ’n spieël te staar. 

Ons leef in ’n nuwe wêreld waar ons persoonlike profiele en prestasies belangriker as ooit geword het. Die ideaalbeelde wat ons van onsself skep, kry ’n eie lewe in ons CV’s en ons profiele op die digitale platforms wat ons gebruik. Natuurlik is dit nie verkeerd om ’n CV of ’n LinkedIn- of Facebook-profiel te hê nie. Die vraag is net, is dit ’n kunsmatige beeld van onsself? Stel ons dit op om onsself goed te laat voel oor alles wat voor en agter ons name staan en oor alles wat ons in die lewe “bereik” het? Verwag ons spesiale behandeling op grond van ons indrukwekkende CV’s en profiele?

Die vraag is: Waaroor roem ons? Oor onsself? Of oor die Here, die Een aan wie alle lof toekom, tot in ewigheid?

Liewe Vader, dankie dat my waarde nie van my CV of sosialemediaprofiele afhang nie. Help my om my identiteit en waarde altyd net in U te vind. Net aan U kom al die lof toe, tot in ewigheid. Amen.


Ek was dikwels op reis en in gevaar … Daar was vir my harde werk en swaarkry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors; en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar … Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan Hom kom die lof toe tot in ewigheid! – 2 Korintiërs 11:26-27, 31. 

Deur die geskiedenis van die wêreld heen is Christene is sekere lande vervolg omdat dit teen die wet was om ’n Christen te wees. Christene word vandag steeds in sekere lande soos Noord-Korea en Afganistan vervolg. Paulus, die skrywer van vandag se verse, is vervolg, gevange geneem en in die tronk gegooi omdat hy vir ander mense van Jesus vertel het. Dit het hom egter nie gekeer om die Here te loof en te prys nie. Selfs toe hy in die tronk was, het hy aangehou om vir mense van Jesus te vertel deur briewe te skryf en dit dan aan verskillende gemeentes te stuur.

– Was jy al in ’n situasie toe jy skaam of bang was om te sê jy glo in Jesus? Wat het gebeur?

– Paulus het vir ander mense van Jesus vertel deur te preek en briewe te skryf. Hoe kan jy vir ander mense van Jesus vertel?

Aktiwiteit

Vra iemand om jou te help om op die internet te soek na lande waar Christene vandag nog vervolg word. Maak spesiaal tyd om vir die gelowiges in hierdie lande te bid.


Frustrasie

Gefrustreerd. 
Selfs die woord beur met moeite uit ’n mens se mond uit. 

So al beurend
kom lê ek my frustrasies aan u voete neer, 
genadige, lankmoedige Here. 

Gee my die geduld, deursettingsvermoë en wysheid
om ook deur my frustrasie heen te leef
op ’n manier wat u Naam sal eer. 

Amen.


Donderdag 2 Julie 2020

Kry net eers iets agter jou naam

Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om ’n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak” (Matt 4:18-19).

“Kry iets agter jou naam!” Hierdie woorde het ek al dikwels gehoor. Toe ek onlangs by ’n funksie luister na ’n spreker wat die lof besing van iemand wat “iets” agter sy naam het, wonder ek vir ’n oomblik weer wat hierdie woorde beteken. Maar gelukkig nie lank nie. Die spreker het spoedig begin uitwei oor al die kwalifikasies en prestasies van die persoon oor wie hy praat. Toe begryp ek mense met baie grade, groot salarisse en belangrike poste is dié met “iets” agter hulle name.

’n Rukkie gelede kom gesels ’n jong man met my. Hy was pas klaar met skool en het baie spanning in sy verhouding met sy ouers beleef. Maar dit was nie gewone ouer-kind-spanning nie. Allesbehalwe. Sien, hierdie jong man wou voltyds betrokke raak by ’n Christelike hulporganisasie, maar sy ouers het gesê hy moes eers “iets agter sy naam kry” voordat hy vir die Here werk. En hulle staan nie onverskillig teenoor God nie.

Eers was ek omgekrap omdat hierdie ouers hulle kind in ’n boksie probeer druk. Maar toe dink ek ek sou dalk dieselfde vir my kinders gesê het as ek in hulle skoene was. Dis immers hoe ons grootgemaak is. Om iets agter jou naam te hê is sinoniem met sekuriteit. Dit is my generasie se idee van ’n goed geleefde lewe. 

Mynhardt van Pletsen, een van die jonger lede van ekerk se span, vertel sy oupa se generasie het graag gesê as jy ’n tegniese opleiding het, is jy oukei. Toe kom sy ouers se generasie met ’n nuwe weergawe hiervan, naamlik dat jy iets agter jou naam moet hê en verkieslik ’n tersiêre kwalifikasie van ’n universiteit, kollege of tegnikon. Kwalifikasies is steeds vir baie mense die bewys dat jy “iets” met jou lewe reg gekry het.

Mynhardt vertel dat die jonger generasies vandag sê jy moet connected wees. Vir hierdie digitale generasie is mobiele sosiale netwerke lewensbelangrike platforms vir gesels, foto’s uitruil, leerervarings en algemene kommunikasie. Dit laat my wonder wat ons wil bereik met die “iets agter ons naam”. Dalk sekuriteit of aansien? Wat het jy agter jou naam nodig om God te dien? As ek kyk na die dissipels vir wie Jesus gekies het, dink ek nie geleerdheid of aansien was vereistes nie. En dit is steeds nie, glo ek.

Here, dankie dat U my roep, ongeag wat voor of agter my naam staan. Help my om nie op mensgemaakte sekuriteite en vererings staat te maak nie en eerder, soos Petrus en Andreas, bereid te wees om alles te los om U te volg. Amen.


Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om ’n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak” – Matteus 4:18-19.

Het jy al gedink watter soort werk jy eendag wil doen? Om ’n dokter te word moet jy goeie punte op skool behaal en ses jaar lank universiteit toe gaan. As jy ’n kunstenaar wil word, moet jy verskillende kunstegnieke aanleer en inoefen. Dit maak nie saak watter soort werk jy graag eendag wil doen nie, jy sal hard moet leer en werk om dit te kan doen. 

Ons dink baiekeer Jesus soek net dié mense wat die heel beste is om vir Hom te werk, soos belangrike mense wat groot woorde kan gebruik en mooi kan bid. Maar dit is glad nie waar nie. In vandag se Bybelverse lees ons dat Jesus doodgewone mense geroep het om sy dissipels te word. Om Jesus te volg hoef jy nie die slimste, die beste of die belangrikste te wees nie. Jesus kies almal om Hom te volg.

– Hoekom dink jy kies Jesus almal om Hom te volg en nie net die slimste en belangrikste mense nie?

– Wat beteken dit om Jesus te volg?

Aktiwiteit

Neem ’n stukkie bordkryt en gaan teken ’n paar verskillende voetspore (vra net eers toestemming) op julle stoep of op die sypaadjie voor julle huis. Skryf daarby: “Ons huis volg Jesus.”


Die voorreg om te werk

Here, dankie vir die besonderse voorreg om te kan werk,
om ’n inkomste te verdien
en ’n bydrae te maak. 

Vergewe my wanneer ek dit as ’n straf sien
terwyl daar so baie mense is wat nie hierdie voorreg het nie,
wat die geleentheid sal aangryp om enige werk te kan doen. 

Soos U in my daaglikse brood voorsien,
bid ek dat U ook sal voorsien vir dié 
wat nie so bevoorreg is soos ek nie. 

Amen.


Woensdag 1 Julie 2020

Dissipelskap-stories: Dissipelskap gee jou wysheid

As die nood my oorval, hou U my in die lewe teen die woede van my vyande in: U strek u hand uit, u regterhand red my. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie (Ps 138:7-8).

Moet ons aangaan? Is dit die moeite werd? So vra ’n klein gemeente in Scarborough mekaar. Hulle sukkel om die gemeente aan die gang te hou sonder ’n predikant, musiekleiers, families en jongmense. Die gemiddelde ouderdom van hulle lidmate is 70. As die gemeente nie kan oorleef nie, besluit die oumensies, kan dit ten minste vrolik sterf. Al die opofferings in die verlede het nie gewerk nie. Miskien is dit tyd om die gemeente vir die Here terug te gee.

Van nou af, besluit hulle, hoef niemand in die gemeente te werk nie, tensy hulle regtig wil. As niemand dit geniet om ná die erediens koffie en tee te maak nie, is daar nie koffie en tee nie. En toe begin die Here werk, soos Hy gewoonlik maak wanneer ons ophou om onsself jammer kry en Hom net geniet vir wie Hy is en ons oop te stel vir wat Hy vir en deur ons wil doen.

’n Klompie lidmate besluit om Sondagaande kos te maak en die mense van die gemeenskap vir ete en ’n kort evangelisasiediens te nooi. Die gemeente begin ’n nasorgsentrum, ’n kleuterdansgroep en … Toe daag die probleme op.

Allerhande mense begin daar aankom. Die bure grom. Die huise in die omgewing is baie geld werd en hulle hou nie van die soort mense wat die gemeente trek nie. Skielik tref ’n bom hulle: Die stadsraad laat weet dat die gemeente moet onmiddellik al hulle “niegodsdienstige aktiwiteite” staak. Net eredienste op Sondagoggende, met Kersfees en Nuwejaar mag aangaan. Anders sal hulle onmiddellik beboet word. 

Die gemeente bid. En gaan aan. Want die Here se liefde kan nie ingeperk word nie. Die gemeente is nie bang vir toemaak nie, want die gemeente behoort aan die Here. Die duiwel oorspeel partykeer sy hand. Die boete is groot. So groot dat die media skielik belangstel. ’n TV-stasie maak ’n program oor die gemeente. Tydens ’n onderhoud vlieg die buurman en sy vrou mekaar woes in die hare voor die kamera. Ander vertel hoe die gemeente hulle diep geraak het. Koerantartikels en radio-onderhoude volg. Duisende mense teken ’n petisie vir die gemeente se reg om mense met woord en daad met Jesus se liefde te bedien. Die stadsraad hou vol – kerkwees beteken nét ’n erediens.

Die enigste uitweg is hofsake en groot geld. Of ’n nog groter God. ’n Appèl na die ombudsman lei tot ’n mediasieproses. En skielik is daar uitkoms: Die gemeente kan aanhou diensbaar wees!

Here, dankie dat U voorsien, selfs wanneer die nood my oorval. Help my om selfs wanneer daar groot teenkanting is altyd u liefde uit te leef. Amen.


Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie – Psalm 138:8.

Omtrent alles in die lewe het ’n beginpunt en ’n eindpunt. Dink aan ’n program wat jy op TV kyk, ’n toets wat jy skryf of ’n bord kos wat jy eet. God se liefde vir ons werk gelukkig nie so dat dit ’n beginpunt en eindpunt het nie, want God se liefde hou nooit op nie. Dit maak nie saak wat ons doen, hoe laat dit is of watter probleem of uitdaging in ons lewe opduik nie, God se liefde vir ons hou net aan en aan.

– Wat beteken dit vir jou dat daar geen einde aan God se liefde is nie?

– Hoekom dink jy hou God se liefde vir ons nooit op nie?

Aktiwiteit

Neem ’n stuk papier en ’n potlood. Begin ’n lyn trek en kyk hoe lank jy hierdie lyn kan trek sonder om jou potlood op te lig. Jy kan ’n klomp draaie en sirkels maak, jy mag net nie jou potlood oplig nie. Terwyl jy hierdie lyn trek, onthou dat al moet hierdie lyn die een of ander tyd eindig, daar nooit ’n einde aan God se liefde vir jou is nie.Spanwerk

Drie-enige God,
dankie vir die mense saam met wie ek kan werk.
Dankie vir die manier waarop ons mekaar kan
aanvul, uitdaag en ondersteun.
Dankie vir alles wat ek by hulle kan leer. 

Ek bid dat U altyd ons verhoudings sal beskerm.
Laat ons altyd geduldig bly met mekaar
sodat ons span se werk altyd tot u eer sal wees. 

Amen.


Dinsdag 30 Junie 2020

Dissipelskap-stories: Dissipels doen dit anders

Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God (Miga 6:8).

Nico van der Merwe, eienaar van Eduplex, vertel:

Aan die begin van elke nuwe finansiële jaar moet ons besluit oor verhogings aan ons meer as 300 werknemers. Dit is nooit ’n maklike besluit nie, want dikwels wil vrees ons besluite oorskadu. “Wat as die nuwe jaar nie so goed is soos die vorige een nie?” Ek bid toe en vra die Here om my te help en my te wys wat ons moet doen, want Jesaja 58 spook by my. Veral vers 3 wat sê ons laat die mense wat vir ons werk nog harder werk … en vers 10 wat sê as jy wil hê die Here moet jou antwoord, moet jy jou wy aan dié wat honger ly. Die idee om ’n persoonlike gesprek met elk van ons laags besoldigde werkers te hê kom toe by my op.

“Ruth, hoeveel kos vervoer jou en hoeveel mense is van jou salaris afhanklik?”

“Ongeveer een-derde van my salaris spandeer ek aan vervoer en ek sorg vir sewe mense, Meneer,” antwoord sy.

Ek is geskok. “Wat eet julle, Ruth, behalwe pap en marog?” vra ek.

“Vleis, Meneer,” antwoord sy terwyl trane oor haar wange rol.

“Watse vleis, en hoekom huil jy?”

“Ek huil omdat niemand nog ooit genoeg vir my omgegee het om dit te vra nie. Ons eet hoender, Meneer.”

Ek voel soos ’n rot. Ruth werk al 15 jaar vir my. “Ja, ja,” sê ek ergerlik, “ons almal eet hoender, maar wat eet julle oor naweke?”

“Ons koop Vrydae ’n hoender, Meneer.”

“En die res van die naweek?” vra ek.

“Ons eet die hele naweek van die hoender, Meneer. Sondag eet ons wat oorbly met sous.”

Toe huil ek … en ek besef die Here huil saam, want Hy hoor die geroep van die werkers in die lande. Toe praat ek met Lydia, Petrus, Johanna en … en ek staan beskaamd. 

Sommige se salarisse het ek meer as verdubbel, téén die advies van “raadgewers” in. En toe vat Satan ons aan. “Julle gaan bankrot speel!” Ons besluit ons gaan die Here vertrou om te voorsien. Ons kies om eerder onder te gaan deur die regte ding te doen as om sukses te bereik in die wêreld se oë, maar in die Here se oë te faal.

Dit was 11 jaar gelede. Ons maatskappy het sedertdien met meer as duisend persent gegroei. Hierdie jaar het ek die oefening herhaal en my seun as uitvoerende hoof saamgenooi. Weer het ons met trane in ons oë gesit. Weer het ons geweet wat om te doen. Weer het vrees ons laat twyfel, maar weer het die Here ons versterk om die regte ding te doen. Weer het die Here voorsien.

Só het ek geleer om na my besigheid te kyk in die lig van Miga 6:8. En as die vrees my pak, hou ek vas aan Jesus se woorde: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?” (Matt 8:26).

Here, alle fasette van my lewe is deel van my verhouding met U. Dankie dat U aan my bekendmaak wat goed is. Help my om in al my sake liefdevol, betroubaar, regverdig en bedagsaam op te tree. En wanneer ek bang is, Here, dankie dat ek op U kan vertrou. Amen.


Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God – Miga 6:8.

Ons dink dikwels die Here vra van ons om gereeld kerk toe te gaan, geld vir die kerk te gee, hard te sing en mooi te bid. Hierdie dinge is belangrik, maar die Here vra eintlik iets van ons wat baie belangriker is. In vandag se vers sien ons dat die Here drie dinge van ons vra. Die Here vra dat ons sal kyk dat ander mense regverdig behandel word, dat ons ander mense sal liefhê en dat hulle dit sal weet, en dat ons so sal leef dat die Here trots is op ons. Dit klink maklik, maar dit beteken dat ons altyd ander mense se behoeftes bo ons eie sal sit.

– Kan jy dink aan waar jy ’n verskil kan maak, soos wanneer iemand onregverdig behandel word?

– Wanneer is dit moeilik om iemand anders se behoeftes bo jou eie te sit?

Aktiwiteit

Om die handgebaar vir “ek is lief vir jou” te wys, hou jou hand in die lug soos wanneer jy vir iemand ’n high five gaan gee. Buig dan jou middelste vinger en jou ringvinger om sodat dit aan jou handpalm raak. Jou duim, wysvinger en pinkie staan dus nog regop. Hierdie handgebaar beteken “ek is lief vir jou”. Gaan leer vandag vir iemand anders om hierdie handgebaar te maak.

Erkenning

Here, ek het hard gewerk om te kom waar ek is,
om sukses te behaal
en om alles te bereik wat ek wel bereik het. 

Ek is trots op wat ek vermag het.
Maar, Here, U weet dat my trots
soms grens aan selfvoldaanheid en arrogansie. 

Help my om te onthou
dat ek hierdie dinge nie uit eie krag vermag het nie,
maar dat alles ’n geskenk van U is.
Dat elke sukses, elke talent,
’n gawe is wat U gee. 

Mag ek altyd die erkenning en eer gee waar dit toekom,
bowenal aan U. 

Amen.


Maandag 29 Junie 2020

Gebed en leef raak makliker … en lekkerder

“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.” … Hy sê toe vir hulle: “So is elke skrifgeleerde wat ’n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ’n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring” (Matt 13:44, 52).

Die geestelike leier William Temple het eenkeer opgemerk: “When I pray, coincidences happen; when I don’t, they don’t.” Hierdie Goddelike “toevallighede” gebeur al meer tydens ’n tweede bekering, want gebede is nie meer gelyk aan plig, wat die “te min, te laat”-gevoel laat inskop nie.

Nee, gebed kom nie noodwendig makliker nie, maar dit gebeur wel meer spontaan. Nou is my gebede al meer gesprekke met my hemelse Vader. Ja, Hy is heilig en ek is nietig, maar Hy is nogtans die Vader wat naby is. Hy hoor en verhoor. Hy verskoon en kyk by al my gemompel verby tot diep in my hart. Boonop bid die Gees eindeloos beter as wat ek ooit self kan probeer. Dit troos my. Dit maak nuwe deure oop. Dit laat hoop opvlam. Op die mees onverwagte oomblikke word Goddelike genade sigbaar en voelbaar.

Ek het ontdek in die regte lewe is God se skatte om elke hoek en draai te vind, soos Jesus dan ook in Matteus 13 sê. Hemelse skatte lê rond op doodgewone saailande. Tussen gewone mense in normale situasies is die Here se stem hoorbaar. Dis maar net ek wat God se stem probeer inperk tot formele godsdienstige byeenkomste. Ek het gedink ek moet die Here aan die “regte wêreld” gaan bekendstel. Tog is Hy lankal reeds daar – vandat Hy die wêreld geskep het.

Ek hou van Frikkie Coetzee se definisie van dissipelskap: “Dissipelskap is om Jesus daagliks vanuit ’n vars verhouding op opwindende en uitdagende paaie te volg.” Die Here is lankal teenwoordig, skeppend en herskeppend. Ek moet Hom net inhardloop en kyk wat Hy in die regte lewe aan die doen is. En dan moet ek Hom dit agterna doen.

Liewe Vader, partykeer wil ek so graag vir U ’n verskil maak in die wêreld dat ek vergeet dat U lankal reeds daar is waar ek u teenwoordigheid sigbaar probeer maak. Maak my oë oop sodat ek kan sien waarmee U reeds besig is en help my om deel daarvan te word, tot eer van u Naam. Help my om skatte op doodnormale plekke te ontdek. Amen.


“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land” – Matteus 13:44.

Wat is die waardevolste besitting wat jy het? Dink nou aan daardie besitting. Hoe hanteer jy dit, en hoe pas jy dit op? Hoeveel sal jy daarvoor betaal as jy dit nou moet koop? Die koninkryk van die hemel is baie waardevoller as jou waardevolste besitting. Dit is nie soos ’n skat wat baie geld werd is nie, maar dit is ’n skat wat die waarde van ons lewe verander. Om Jesus te ken is die waardevolste deel van ons lewe.

– Wat dink jy is die koninkryk van die hemel?

– Hoekom dink jy word die koninkryk van die hemel met ’n skat vergelyk?

Aktiwiteit

Gebruik ’n paar items in julle huis soos foelie, macaroni en wol om ’n paar “skatte” soos edelstene te maak. Gaan gee dit vir iemand en vertel vir hulle wat vandag se teksvers sê.


Verandering

Ewig en onveranderlike Here,
dit voel vir my ek moet spartel om bo te bly, by te bly.
Alles verander so vinnig! 
Dag tot dag, uur na uur.
Waarmee ek gister nog goed gevaar het, 
bestaan vandag feitlik nie meer nie. 

Help my om by te bly,
die nodige veranderinge te maak,
terwyl ek steeds in U geanker bly. 

Amen.


Sondag 28 Junie 2020

Minder godsdiens in ruil vir meer impak

Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos: “Hieraan mag jy nie vat nie!” “Daaraan mag jy jou mond nie sit nie!” “Daaraan mag jy nie raak nie!”? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel ’n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte nie. Julle is saam met Christus uit die dood opgewek (Kol 2:20-23).

Wat ’n ontdekking om te besef die Here is anders as wat ek dink. Dit is ’n skok én ’n bevryding om te ontdek my tweede bekering is ’n detoks van godsdienstigheid wat my eintlik net vromer sonder groot impak gemaak het. Godsdienstigheid verhoog jou uiterlike vroomheid, maar verlaag jou impak vir God.

In Kolossense 2 se taal maak godsdiens dat jy nie raak nie, smaak en aanroer nie; dit maak jou nie van binne af nuut nie. Jy lyk en klink en gedra jou maar net vromer as party ander. Jy wil net nie sonde sien of daaroor praat nie. Sulke godsdiens verander jou in iemand wat ander gedurig weeg. Op die selfgemaakte skaal van godsdienstigheid waar jy hulle beoordeel op uiterlike dinge, soos klere, kleur, voorkoms, taal en gedrag. 

Die goeie nuus is dat God dit glad nie doen nie. Hy kyk na ons harte. Wat ’n vreugde om te ontdek God is nie heeltyd op ons hakke met ’n nuwe lys van tien dinge waaroor ons moet skuldig voel nie. Voordat jy my verkeerd verstaan: Die Here hou niks van sonde nie, maar Hy het doeltreffende medisyne vir sy kinders se sondepyn. Jesus is die groot geneesmiddel. Hy staan stewig in die sonde se pad. God sien Jesus eerste raak wanneer Hy kyk na elkeen wat in Jesus glo. Daarom is Hy oordadig in sy genade aan ons. Jesus was die enigste ware Lig toe die donker gewen het. Hy is meer as genoeg wanneer ek slaap, misluk, struikel, huil, lê, bloei, worstel, wegloop, afdwaal, te min doen en dit al weer te laat doen. 

Jesus is nie drie vinnige stappe tot redding of ’n kaartjie hemel toe nie. Nee, Hy is redding, nóú al. Jesus is ’n lewende Persoon. Om Hom te ken is om die ewige lewe persoonlik te ontmoet. Jesus sorteer jou nie vinnig op die godsdienstige vervoerband uit voordat Hy aanbeweeg na ander wat Hy nog moet “regruk” nie. Hy is die lewende Heer wat jou kliphart uitkap en dit vervang met ’n hart van vleis en bloed. Jesus blaas God se asem terug in jou. Hy maak jou nuut! En Jesus is regtig genoeg. Meer as genoeg.

Here Jesus, dankie dat U meer as genoeg is. Dankie dat ek nie opgeskeep hoef te sit met skuldgevoelens of selftevredenheid nie, want dan dink ek ek kan uit eie krag nuut word. Help my om my godsdienstigheid te ruil vir meer impak, want om U te ken is om van binne vernuwe te word. Amen.


Julle het saam met Christus gesterwe … Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? … Julle is saam met Christus uit die dood opgewek – Kolossense 2:20-23.

Daar is ’n klomp reëls wat ons elke dag moet nakom, van landswette tot verkeersreëls. Elke aspek van ons lewe is gevul met reëls. Daarom maak ons dikwels die fout om te dink wanneer ons Jesus volg, moet ons ook ’n klomp reëls nakom. Ons dink geloof is ’n klomp moets en moenies. Maar dit is nie waar nie. Om in Jesus te glo gaan nie oor hoeveel reëls ons nakom nie, maar oor hoe ons Jesus se voorbeeld van liefde navolg en uitleef. Jesus het ons vrygemaak van reëls en help ons om op liefde te fokus.

– Hoekom dink jy gaan geloof nie oor ’n klomp reëls nie?

– Hoe sal jy vir iemand verduidelik dat kinders van die Here nie net ’n klomp reëls moet volg nie, maar eerder Jesus se voorbeeld van liefde moet uitleef?

Aktiwiteit

Watter reëls is daar in julle huis wat almal moet nakom? Gesels met die mense in jou huis oor watter reëls julle het en hoekom julle daardie reëls gemaak het.


Volhoubare omgewing

Skepper-God,
die ganse skepping getuig van u heerlikheid.

U het ons deel van hierdie skepping gemaak,
en aan ons die verantwoordelikheid gegee om daarvoor te sorg.

Here, ek bid dat U aan my die wysheid en insig sal gee
om die erns van hierdie opdrag te verstaan.
Help my om verantwoordelik om te gaan met u skepping,
om my werk op ’n volhoubare manier te doen,
en om my lewe op ’n volhoubare manier te leef. 

Amen.


Saterdag 27 Junie 2020

Tweede bekering lyk só (2)

Ek weet, die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode. Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison, Hy maak die weerligstrale vir die reën en bring die wind te voorskyn (Ps 135:5-7).

Die tweede bekering verander ons manier van kyk en praat.

Ná my eerste bekering het ek nog op dieselfde manier gepraat. As almal om die braaivleisvure negatief was oor die toekoms, het ek dit geëggo. Maar nou leer die Gees my om sy werk tussen die lyne en in die donker raak te sien. Nou leer ek om die beste van almal te verwag en met hoop te leef. Nie dat ek dit elke dag regkry om anders te praat en te kyk nie, maar dit is my nuwe uitdaging op my geloofspad.

Die tweede bekering bevry my ook al meer van my beursie. In die eerste fase van my geloof het dit oor my amptelike dankoffers gegaan – een keer per maand in ’n blitsvinnige saketransaksie. Die res van die maand, wanneer iemand my hulp gevra het, kon ek wegkom met die moeder van alle geestelike verskonings: “Ek kan nie help nie, want ek gee by my kerk.” Nou besef ek die Here vra elke dag alles! My tyd, my energie, my geld, my hele lewe is in diens van die Here. Hy kan enige oomblik op my knoppie druk om te gee, te deel, te bid, te dien. Nou loop Jesus in vermomming oor my pad in die vorm van armes, vernederdes, werkloses …

Die tweede bekering het my geleer kleiner is groter en voor is agter. Aanvanklik wou ek net groot dinge vir die Here doen. Toe ontdek ek dat Hy my eintlik net toelaat om hierdie “groot” dinge te doen omdat Hy my nog nie met die kleiner dinge kan vertrou nie. Jesus self het gesê ware grootheid is in kleinheid geleë. Alles is andersom en onderstebo in sy koninkryk. Ek het Jesus nie regtig geglo nie. Ek het gestreef na voor, meer, groter, beter, sterker, wyer … 

God word egter nie vasgevang in daardie ruimtes wat ons vroom herdoop tot “die huis van die Here” nie. Ook word Hy nie ingeperk tot daardie belydenisse waaroor kerke veg nie. Ook word Hy nie in ’n hoek geverf oor die vraagstukke oor die doop en seksualiteit nie. God is die Almagtige. Hy is die Here van hemel en aarde. Hy is so vry dat Hy dit kan hanteer as ons van mekaar verskil. Solank ons Hom raaksien in ander en Hom dien deur hulle te dien.

Almagtige Here, U is God oor hemel en aarde en vry om te doen soos U wil. Dankie dat U aanhou om ons te vorm, selfs ná ons bekering. Help my om U al hoe meer raak te sien in die mense rondom my, selfs wanneer dit die grense van my gemaksones en verstand uitdaag. Amen.


Ek weet, die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode. Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison, Hy maak die weerligstrale vir die reën en bring die wind te voorskyn – Psalm 135:5-7.

Het jy al probeer dink hoe groot God is? Of hoe sterk God is? Of miskien het jy gewonder hoe magtig God is. Maak jou oë ’n paar sekondes toe en dink aan enigiets. Waaraan het jy gedink? God is so magtig dat Hy dit waaraan jy nou gedink het, gemaak het. Hoe wonderlik om te besef dat God so groot en magtig is dat Hy alles gemaak het. Ook vir jou. 

– Wat beteken dit vir jou dat God groot en magtig is?

– Is daar iets wat jy vandag gesien en toe opnuut besef het dat God ook dit gemaak het?

Aktiwiteit

Teken ’n aardbol wat jy in jou kamer kan opplak om jou te herinner dat God so groot en magtig is dat Hy enigiets kan doen of skep wat Hy wil.


’n Gebed vir boere

 Skepper-God,
wanneer ek in die veld loop, 
is ek so bewus van u sorg en u goedheid;
ek beleef hoe afhanklik alles en almal van U is.
Geen asemteug, geen druppel reën, geen groen blaar bestaan sonder U nie. 

Ek wil nie op my eie boer nie, Here,
maar saam met U, in afhanklikheid van U.
Voorsien wat nodig is vir hierdie boerdery om te floreer.
Help my om wyse besluite te neem. 

U wat lewe gee en laat groei,
bring ook lewe en groei in my werk. 

Amen.


Vrydag 26 Junie 2020

Tweede bekering lyk só (1)

“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matt 5:13-16).

My tweede bekering het my oë oopgemaak vir die God van verhoudings. Ek het verskuif vanaf ’n professionele kerklike na ’n gewone volgeling van Jesus. Ná my eerste bekering het ek gedink die enigste manier om die Here te dien is om “voltyds” vir Hom as ’n dominee te werk. Ek het besef hierdie idee van voltydse professionele werkers vir die Here ’n mensgemaakte skepping is. Dit het oorgeloop in ’n diep vryheid om die Here net lief te hê. Nou snap ek dat ek voltyds in God se diens ís. En dit het niks te make met my beroep nie. 

Die tweede bekering is die Here se pad wat my verander het van ’n geestelike fixer na iemand wat doelbewus aanwesig is in Jesus se Naam. Ek leef nou met die verwagting dat Hy mense sal verander. Daarom staan ek uit die Here se pad sodat Hy kan doen wat net Hy kan doen – om mense met sy liefde aan te raak. Ek is ’n gewone reisgenoot saam met ander op Jesus se pad. Meer as ooit verstaan ek dat ander mense nie lewelose objekte is wat ek moet uitsorteer of fix nie.

My tweede bekering het my aandag vanaf kerk na koninkryk verskuif. Ek is nou nie meer so behep met alles wat móét “werk” in die kerk nie. Of met vrae soos hoe om meer mense in die kerk te kry nie. Ek het geleer God het ’n totaal ander telbord as die een waarmee ek my besig gehou het. Vir Hom gaan dit oor rus aan Jesus se voete en oor impak, nie oor die instandhouding van godsdienstige instellings nie. En impak gebeur veral wanneer ons dáár is tussen die nie-kerklikes, stukkendes, eensames, verlorenes, gieriges, rassiste, kapitaliste, verloorders …

Soos Neels de Jager gesê het: “As die wêreld se pyn skree en common sense sê nee, sal dissipels van God bid en gee.” Ek begryp nou my geloof gaan oor my lig wat in die donker moet skyn en my sout wat smaak elders moet gee. Die kerk wen groot wanneer die kerk oorkant die straat aan diens is. 

Here, dankie dat dit genoeg is dat ek ’n gewone volgeling van U kan wees. Help my om elke dag sout en lig in die wêreld te wees, oral waar ek gaan. Amen.


“Julle is die sout vir die aarde … Julle is die lig vir die wêreld … Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” – Matteus 5:13-16.

In vandag se verse sê Jesus ons is die lig vir die wêreld. Dit klink vreemd, want ons is nie gloeilampe, flitse of kerse nie. Wat bedoel Jesus dan wanneer Hy sê ons is die lig vir die wêreld? 

Het jy al gesien hoe ’n klein bietjie lig alles in ’n donker kamer beter maak? Wanneer ’n kamer baie donker is, is jy soms bang, maar sodra daar ’n liggie skyn, is alles sommer beter. Jesus stuur ons om só te gaan leef in die wêreld. Die wêreld is donker en kan ons soms bang maak, maar Jesus stuur ons om ons lig te laat skyn. Dit beteken ons moet die wêreld ’n beter plek gaan maak. En hoe maak ons die wêreld ’n beter plek? Deur Jesus se liefde met almal te deel.

– Wat is die goeie werke wat ons kan doen waarvan vandag se verse praat?

– Op watter maniere kan ons God verheerlik?

Aktiwiteit

Gebruik ’n lampie of kers om met jou hande skaduwees teen ’n muur te maak. Kyk op hoeveel verskillende maniere jy hartjies kan vorm. Terwyl jy die skaduwee-hartjies maak, dink aan verskillende maniere waarop jy Jesus se liefde vir ander mense kan wys.


’n Gebed vir almal in die beskermingsdienste

Here, U is my beskermer,
“my toevlug en my veilige vesting,
my God op wie ek vertrou”, soos Psalm 91 sê.

Dankie dat ek in hierdie besonderse taak kan deel,
om mense te beskerm, om mense se veiligheid te verseker. 

Terwyl ek hierdie taak verrig,
bid ek, Beskermer-God, dat U my ook sal beskerm.
Hou my veilig, terwyl ek toesien dat ander veilig is. 

Gebruik my.
Maak my deel van u beskermende hand
sodat ons almal in vrede kan saamleef. 

Amen.


Donderdag 25 Junie 2020

Vanaf ’n eerste bekering na ’n tweede

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid (Rom 8:14-17).

Romeine 8:26 is een van daardie kanon-tekste wat alles in my lewe stukkend geskiet het. Hierdie een vers was presies die regte dinamiet om my los te skiet uit die godsdienstige vestings waarin ek vasgemessel was. Ek het skielik gesnap God is anders as my vooropgestelde idees oor Hom. Hy is nie ’n despoot met ’n sementagtige plan vir my lewe wie se hart breek as ek nie sy bloudruk haarfyn uitleef nie. God is die God van genade. Hy word nie onkant gevang as ek my eie idees van godsdiens haarfyn uitleef nie. Of as ek nie langer kan (of wil) voldoen aan ander se verwagtings van hoe ’n “vroom godsdienstige” behoort te lyk nie. Of as ek bepaalde godsdienstige stelsels nie langer probeer dien om ’n salaris te kry of die “business as usual”-gebruike van bepaalde instellings in stand wil hou nie.

Wat ’n ontdekking was dit dat God nie in ons klein godsdienstige boksies inpas nie! Dit was my tweede weergeboorte. Ja, ek het Jesus die eerste keer ontmoet toe Hy my opgesoek en my na sy kant van die draad toe oorgetel het. Maar ek het spoedig hierdie einste ontmoeting in vroom godsdienstige watte verpak en van Jesus ’n voorspelbare, godsdienstige figuur gemaak.

Tydens my eerste bekering het ek my hart vir Jesus gegee en min of meer aangegaan met my lewe soos gewoonlik. Ek kon in die week heel goed sonder Jesus klaarkom. Hy moes my planne en ideale maar net tydens my stiltetyd seën. Ná my eerste bekering het ek gedink ek moet die Here tevrede stel deur meer kerk toe te gaan, langer Bybelstudie te doen en te bid, elke week na ’n paar ekstra preke te luister, my rockmusiek weg te gooi en net geestelike musiek te luister. Ek het werklikheidsvreemd geraak. Alles wat verkeerd is met die res van die wêreld was op my radarskerm. Ek het verander in ’n sonde-kenner, eerder as ’n God-liefhebber. 

Voordat jy my verkeerd verstaan, dit is lewensbelangrik om die Bybel te lees, kerk toe te gaan en die sonde teen te staan. Maar dan moet dit deel vorm van ’n verhouding met Christus, en nié omdat jy dink gehoorsaamheid aan God red jou nie. Laat jou eerste bekering jou lei na jou tweede bekering en gee jou oor aan jou Abba Vader, die God van genade wat nie in ons boksies inpas nie.

Here, help my om ’n God-liefhebber te wees, en nie ’n sonde-kenner nie. Dankie dat U soveel groter is as wat ek kan verstaan. Dankie dat ek U deur u genade kan ken as Abba, my Vader wat nooit in my klein godsdienstige boksies kan inpas nie. Amen.


Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid – Romeine 8:14-17.

Het jy al “Simon says” gespeel? Dit is ’n speletjie waar iemand voor gaan staan en ’n klomp opdragte opnoem soos “raak aan jou neus” of “trek aan jou linkeroor”. Die vangplek is dat jy die opdrag net mag uitvoer as Simon dit gesê het. 

Wanneer ons in Jesus glo, help die Heilige Gees ons om volgens God se wil te leef. Die Heilige Gees lei ons lewe. Dis amper soos die “Simon says”-speletjie waar ons moet luister na die opdragte wat Simon gee, behalwe dat ons in ons lewe luister na die opdragte wat die Heilige Gees vir ons gee. 

Die Heilige Gees help ons om te doen wat reg is, want ons is kinders van God. En wanneer ons dinge doen wat God verheerlik, sien ander mense God se liefde raak.

– Hoekom dink jy lei die Heilige Gees God se kinders deur die lewe?

– Wat dink jy gebeur as ons ’n fout maak en nie na die Heilige Gees luister nie?

Aktiwiteit

Speel saam met jou gesin “Simon says”. Kyk wie die langste kan speel sonder om ’n fout te maak.


Vergifnis

Here, ek weet U het gesê ons moet mense vergewe,
“sewentig maal sewe keer”, het U gesê. 

U weet ook hoe moeilik dit is om verontregting te laat gaan.
Uit eie krag kan ek dit nie doen nie.
Ek hou vas aan die woede en kwade gevoelens. 

Tog is dit ek wat hierdeur gevange gehou word,
nie die mens(e) wat ek nie kan vergewe nie. 

Daarom bid ek dat U my sal help,
dat U my sal vrymaak,
sodat ek kan vergewe
en aanbeweeg. 

Amen.


Woensdag 24 Junie 2020

Lank nadat ek opgehou het, bid die Gees steeds

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Ef 2:8-10).

Hoekom het Paulus in Romeine 8:26 geskryf: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie”? Want hy het iets geweet wat die meeste Christene vergeet of nog nooit ontdek het nie: Die Gees van God die ware bidder. Die Gees is die grootste voorbidder ooit. Boonop bid Hy elke keer enduit. Hy word nie moeg, verveeld of flou nie. Die Gees bid wanneer ons uitasem raak. Hy bid wanneer ons woorde opraak. Hy bid selfs wanneer ons vol asem is en wanneer die woorde vinnig oor ons lippe rol. Ook bid Hy nog lank daarna. Die Gees is aan diens wanneer ons van diens af is. Hy tree in wanneer ons uittree. Hy bid onophoudelik in ons plek. Hy hou die hemelse naelstring met God lewend. 

So ondervang die Gees swak mense soos ons se spartelende gebede. Hy is meer genadig met ons as wat ons ooit met onsself kan wees. Dit was en is steeds ’n skok om Romeine 8 se woorde te lees oor die Gees wat namens my bid. Dit sit so diep in my binneste vas dat ek God nie kan tevrede stel nie dat ek nog gedurig in my kop hoor: “Skuldig, skuldig!” wanneer ek weer in my gebed gefaal het. Of wanneer ek weer die “te min, te laat”-gevoel kry.

Tog is die Gees juis dan ook aan diens. Nooit vat Hy af wanneer ek probeer afvat nie. Hy bly getrou. Hy is die Here. Hy het ons lief. Hy het ons lief ten spyte van wie en wat ons is, nie as gevolg van al ons geestelike prestasies nie. Die Gees aanvaar ons met al ons foute en tekorte. Hy bly met ons besig, al die pad. Nooit gee Hy moed op met ons nie. Nooit nie!

Die Gees sal nie toelaat dat enigiets of enigiemand ons uit sy hand of die Vader se hand ruk nie. Praat van ’n greep van genade! Praat van ’n genadige God! Hy is enduit by ons.

Here, dankie dat U die God van genade is, wat namens my deur u Gees aanhou bid, selfs wanneer ek kortasem is. Dankie dat u liefde nie afhang van my geestelike prestasies nie. Help my om lief te hê soos U liefhet. Amen.


Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het – Efesiërs 2:8-10.

Dink aan ’n keer toe jy iets bereik het en trots was daarop. Dalk het jy hard geoefen in ’n sport en goed presteer, of miskien het jy hard geleer vir ’n toets en goed gevaar. Baie dinge in die lewe werk op die beginsel van “wat jy insit, sal jy uitkry”. Tog werk dit nie so met God nie. God kyk nie hoeveel en watter goeie dinge jy doen en besluit dan of Hy jou sondes gaan vergewe nie. Hy vergewe jou sondes sonder dat jy enigiets hoef te doen, behalwe om te glo dat God jou liefhet en jou wil vergewe.

– Hoekom dink jy vergewe God jou sondes sonder dat jy eers iets hoef te doen?

– Hoe laat dit jou voel?

Aktiwiteit

Dalk moet jy vandag iemand vergewe wat iets aan jou gedoen het en nog nie vir jou jammer gesê het nie. Skryf hierdie persoon se naam in ’n bietjie sand en vee dit dan uit. Terwyl jy die naam uitvee, vergewe daardie persoon.


Deernis

Here, U is genadig en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde. 

Help my om die mense met wie ek te doen kry, 
werklik raak te sien.
Om almal met deernis en medelye te behandel. 

Mag daar in my omgang met ander,
in en deur my werk,
iets van u barmhartigheid sigbaar word. 

Amen.


Dinsdag 23 Junie 2002

As ek nie kan bid nie, bid die Gees

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges (Rom 8:26-27).

Dalk voel jy jy is die geestelike teleurstelling van die jaar. Miskien het jy jouself al ’n paar maal aan die slaap gebid of gesukkel om te konsentreer terwyl jy bid. Ek moet erken, dit gebeur ook met my. Ek kry soms skaam dat my gebede so vervelend is dat ek self nie eens kan onthou wat ek vanoggend of gisteraand gebid het nie.

Gelukkig is ek en jy nie alleen wanneer ons sukkel om te bid nie. Ons raak gereeld aan die slaap saam met Petrus, Johannes en Jakobus daar in Getsemane, terwyl Jesus alleen om ons onthalwe deur die doodsvallei moes worstel. Iewers is ons almal ’n ronde nul op ’n kontrak wanneer dit oor God se saak gaan. Iewers laat ons Hom in die steek.

Tog is daar goeie nuus: Jesus het nie sy dissipels afgeskryf nadat hulle aan die slaap geraak het nie. Elke keer het Hy hulle wakker gemaak. Al was Jesus jammer dat hulle nie enduit kon volhard nie, het Hy hulle nie hieroor verwyt nie. Jesus skryf nooit sy volgelinge af nie – nie eens wanneer hulle aan die slaap raak wanneer hulle bid nie. Of wanneer hulle die wekker dooddruk nie. Of as hulle vergeet om te bid nie. Ook nie as hulle dit nie regkry om te bid nie.

Wat ’n wonderlike dag toe ek Romeine 8:26 ontdek het. Ek het ontdek dat die apostel Paulus veel genadiger met homself was as wat ek met myself is. Hy skryf hier dat ons grootste swakheid is dat ons nie weet hoe om te bid nie. Ek kon my ore nie glo nie. Dit is nogal ’n groot erkenning van iemand van Paulus se kaliber. Ek meen, dit is die grootste en ywerigste kerkstigter van alle tye wat dit geskryf het. Die man wat meer as 16 000 kilometer te voet afgelê het om die evangelie te verkondig, wat vyf keer 39 houe toegedien is deur die Jode, wat drie keer ernstige lyfstraf opgelê is deur die Romeine en wat een keer met klippe gegooi en vir dood agtergelaat is, alles ter wille van Christus. Dit is hy wat hier skryf en sê hy weet nie altyd wat en hoe om te bid nie.

Wat ’n ontdekking en wat ’n troos dat worsteling en sukkel deel van ware gebed is. Gewone dissipels soos ons moet dit eenvoudig hoor! En hiermee saam moet ons hoor dat God se Gees in sulke tyd vir ons intree en namens ons bid. Wat ’n genade!

Here, dankie dat ek kan weet dat U my nie afskryf wanneer ek sukkel om te bid of voel dat ek geestelik misluk het nie. Dit is ’n groot troos om te weet groot geloofshelde sukkel ook daarmee. Dankie dat U u Gees stuur om my in my swakheid by te staan en namens my by U te pleit. Amen.


Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges – Romeine 8:26-27.

Steve Jobs, een van die mense wat Apple-rekenaars en iPhones uitgedink het, het gesê vir ’n selfoon om op sy beste en maklikste te werk, moet dit wat binne-in die selfoon is baie ingewikkeld wees. Hoe meer programmering en werk daar in die fabriek gedoen word, hoe makliker kan ’n foon gebruik word, selfs deur mense wat nie tegnologies baie vaardig is nie.

So werk dit ook met gebed. Al die moeilike programmering gebeur binne-in ons. Die Heilige Gees doen hierdie programmering sodat ek en jy net vir God kan vertel van alles wat in ons harte is. Die Gees dra alles wat in ons harte en gedagtes is aan God oor. Ons hoef nie mooi of moeilike woorde te gebruik wanneer ons bid nie. Ons kan maar net vir God vertel wat in ons lewe gebeur en in ons gedagtes opkom.

– Watter deel van gebed is vir jou moeilik?

– Hoe help die Heilige Gees jou om te bid?

Aktiwiteit

Gebruik vandag jou selfoon of vra of jy iemand se foon kan leen. Tik ’n gebed op die foon deur net emoji’s te gebruik. Dink eers wat jy wil bid en soek dan emoji’s wat daarby pas. 


Gebed vir almal wat in die finansiële sektor werk

 Here, ek bely dat alles aan U behoort.
Ook die geld waarmee ek elke dag werk. 

Ek weet die Bybel sê die liefde vir geld is die wortel van baie kwaad.
Maar, Here, U weet ook hoe belangrik geld in ons wêreld is,
hoe mense vergaan daarsonder,
hoe geld tog ook nodig is vir goeie dinge om te gebeur. 

Daarom bid ek dat U my – ons almal – sal bewaar van ’n liefde vir geld,
maar dat U ook vir ons sal voorsien.
Dat die geld waarmee ek elke dag werk,
nie ’n doel op sigself sal word nie,
maar dat dit ’n manier sal wees om mense te help
om voluit, gesond, heel te kan leef. 

Here, gebruik my om ander te help
sodat ons ook ons finansies kan gebruik
tot eer van u Naam. 

Amen.

 

Maandag 22 Junie 2002

Wat van ’n kortpad na die dieper lewe?

Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom. Hy was toe nog ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. So sê die Here, Hy wat die aarde gemaak en so gevorm het dat dit nie wankel nie, wie se Naam Here is: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie (Jer 33:1-3).

Ek onthou dat ek in my matriekjaar eendag op die trein geklim het van die Oos-Rand na Pretoria, op soek na ’n geestelike boekwinkel. Ek wou my lewe regruk voordat ek teologie gaan swot by Tuks. Ek moes “uitgesorteer” daar aankom. Ek koop toe ’n sak vol boeke met mooi titels soos Die oorwinningslewe en Power through prayer. Opgewonde is ek huis toe met al die antwoorde in my hand.

Ywerig het ek in die volgende paar weke deur my wonderlike nuwe boeke gewerk. Die een het verduidelik dat ernstige gelowiges vroegoggend moet bid, verkieslik ’n uur op ’n slag. Dit was ’n groot uitdaging, want ek is ’n nagmens. Maar die instruksies was duidelik. 

Toe begin ek vroegoggend bid. ’n Paar oggende het ek beter gevoel. Nee, ek het ietwat verhewe gevoel bo my vriende wat niks vir hulle geloof opoffer nie. Terwyl hulle slaap, is ek besig om aan die voorpunt van die stryd te bid. Maar toe verloor ek spoed. Die een oggend het ek die wekker doodgedruk en verder geslaap. Daardie dag by die skool was ellendig. Ek het gefaal. Die Here se hart was gebreek, het ek gedink. Die opkomende jong gebedsheld van die Oos-Rand het skaamteloos uitgeklok ná ’n paar oggende.

Al wat in my kop afgespeel het, was beelde van die slapende dissipels in Markus 14 terwyl Jesus in Getsemane alleen moes worstel. Die volgende oggend probeer ek toe weer. Ek kan nie onthou wat ek gebid het nie, maar ek was ten minste vroeg op my pos. En toe slaap ek kort daarna een oggend maar net weer verder … en weer … en weer. Toe hou ek maar op om vroeër op te staan. Dit het net nie vir my gewerk nie. My geestelike selfbeeld was op ’n laagtepunt. My droom om ’n tweede Andrew Murray te word wat herlewing afbid, was daarmee heen. Tot vandag toe onthou ek dit, en tot vandag toe bewonder ek steeds mense wat getrou elke oggend vroeg opstaan om te bid.

Ten minste het ek geleer gebed werk nie volgens ’n standaardresep nie. Daar is nie ’n “one size fits all”-gebedtegniek wat ons almal moet aanleer en wat bepaal dat almal vyfuur soggens moet bid nie. Gebede wat vroeg in die oggend gebid word, het nie meer krag as gebede wat agtuur in die aand gebid word nie.

Ek kan met die Here praat op enige tyd van die dag wanneer ek regtig stil kan word by Hom.

Here, dankie dat ek enige tyd van die dag tot U kan bid. Soms wens ek vir kitsresepte, ook in my verhouding met U. Ek is dankbaar dat ek, al is ek dalk soos Jeremia ingeperk in ballingskap, by U stil kan .word en tot nuwe insigte kan kom. Amen.

 

Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom. Hy was toe nog ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. So sê die Here, Hy wat die aarde gemaak en so gevorm het dat dit nie wankel nie, wie se Naam Here is: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie – Jeremia 33:1-3.

As jy ’n moeilike vraag het of oor iets wonder, met wie gesels jy daaroor? Ons elkeen het mense in ons lewe wat ons help met moeilike vrae. Maar, om antwoorde op hierdie moeilike vrae te kry, is daar een ding wat baie belangrik is: Jy moet met iemand oor jou moeilike vrae gesels. 

Soms gebeur dit dat ons vrae het wat ons vir God wil vra. Vandag se Bybelverse herinner ons aan wat ons in sulke situasies moet doen: Ons kan na God roep. Anders gestel: Ons kan met God praat. Jy kan enige tyd, enige plek en op enige manier met God praat. Hy is altyd reg om na jou te luister.

– Het jy ’n vraag vir God? Gesels met Hom daaroor.

– Op watter manier gesels jy graag met God?

Aktiwiteit

Vra vandag vir iemand, dalk jou ma of jou pa, of jou oupa of jou ouma, hoe, waar en wanneer hulle graag met God gesels.

 

Betroubaarheid

“’n Man van sy woord,” 
het die oumense altyd komplimenterend gesê.
Dis wat ek ook graag wil wees, Here – 
iemand van my woord.
Iemand wat betroubaar is,
iemand op wie mense kan staatmaak,
wat sal doen wat ek moet doen,
wat eerlik is in alles wat ek doen,
wat vertroulike inligting vertroulik hou …
al daardie dinge wat onder “betroubaar” val. 

Tog is ek iets anders wat die oumense gesê het:
“Ook maar mens.”
U weet, Here, dat ek selfs in my strewe na betroubaarheid
dikwels met my feilbaarheid gekonfronteer word. 

Daarom bid ek dat U my krag sal wees.
Dat U my standvastigheid sal wees.
Sodat ek altyd, in alles, betroubaar sal wees.
’n Mens van u Woord
en daarom ’n mens van my woord. 

Amen.

 

Sondag 21 Junie 2020

Geen kitsresepte nie

Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou (2 Kor 5:17-19).

“Jy moet jou lewe uitsorteer!” Dit was my een juffrou se gunsteling-sin. Maar dit was nie net hierdie juffrou wat gedurig op ’n uitsorteer-missie was nie. Wanneer Ou Dominee die dag ernstig gepreek het, moes ons almal uitgesorteer word. Ek moet sê, ek het nog altyd gewonder hoe sorteer ’n mens jouself uit. Lank het ek gedink dit werk soos ’n legkaart, waar jy eers die raam bou en dan al die stukke van dieselfde kleur bymekaar sit en begin bou totdat alles saam ’n prentjie vorm. Maar legkaart bou was lekker; my juffrou se soort uitsorteer nie! Grootmense het die woord “uitsorteer” net gebruik wanneer hulle kwaai en ons stout was …

Dis nogal ’n skok as jy die dag ontdek jy kan jouself nie uitsorteer nie. Hierdie besef is egter een van die belangrikste ontdekkings wat jy ooit voor die Here sal maak. Die kerk kan jou nie uitsorteer nie. Ook nie jou pa, ma of die juffrou op skool nie. Ons is magteloos om onsself uit te sorteer. Ons dreig mekaar maar net met uitsorteer-sessies. Ons wil graag anders wees. Dis ook reg so. Nie een van ons wat die Here liefhet, wil gedurig in ons eie gemors rondlê nie. Ons wil graag opstaan en nuut begin. Ons wil onsself regruk.

Die dilemma is net dat dit waaraan ons raak, geneig is om in probleme en sonde te verander. Daar is nie regtig drie maklike stappe na ’n nuwe self nie. Al bemark vandag se selfhelpghoeroes graag dat hulle mense kan help om hulleself te help, werk dit nie so nie. Daar bestaan nie kitsresepte om jouself uit te sorteer nie. Ons kan nie ge-fix word soos jy ’n motor se enjin fix nie.

Ons elkeen is eiesoortig aanmekaargeweef en uniek bedraad. Te midde van die sewe miljard mense hier op aarde is ons elkeen ’n eenmalige, unieke mens. Daarom is daar geen kliniese regruk-resepte in die Bybel wat ons slaafs op almal kan toepas en … Siedaar! Skielik is ons ge-fix en uitgesorteer nie.

Ons hoor: “Jy moet jou lewe uitsorteer” … maar uiteindelik moet ons besef: Net God maak ons nuut. Dit alles is die werk van God.

Here, U weet dat ek soms ongeduldig is en soek na vinnige stappe om myself uit te sorteer. Dankie dat U my klaar met U versoen en ’n nuwe mens gemaak het. Help my om U te vertrou om u nuutmaak-proses met my enduit te voer en my al hoe nader aan U te bring. Amen.


Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou – 2 Korintiërs 5:17-19.

Versoening is ’n woord wat baie in vandag se Bybelverse voorkom. Versoening het niks met soen te doen nie. Versoening beteken om vry te maak, nuut te maak en heel te maak. Dit is persies wat Jesus vir ons gedoen het toe Hy vir ons aan die kruis gesterf het. Ons lewe was vol dinge wat God se hart seer maak, maar Jesus het ons lewe geneem en ons vrygemaak van die sonde. Jesus het ons weer heel gemaak. Daarom is ons nou nuwe mense.

– Wat dink jy beteken versoening?

– Hoekom het Jesus ons met God versoen?

Aktiwiteit

Neem ’n vel wit papier en skryf daarop met ’n grys potlood. Gebruik nou ’n uitveër en vee alles wat jy geskryf het uit. Soos die vel papier nou weer skoon en nuut is om te gebruik, net so maak Jesus ons lewe weer skoon en nuut.


Volharding

Here, ek weet U is ewig. 
Ek is geleer dat U onveranderlik is. 
’n Standvastige rots. 

Maar vir my, Here, 
raak dit soms moeilik om te volhard.
Party dae wil ek selfs tou opgooi. 

Help my om uit te hou, aan te hou, te volhard,
elke dag voort te gaan,
totdat ek my doelwit bereik het. 

Amen.


Saterdag 20 Junie 2020

Te min, te laat

Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe (1 Pet 2:24-25).

As ’n jong leraar, en later as dosent in teologie by Tuks, het ek so eerlik as wat ek kon oor my geloofslewe begin nadink. Dit was nogal ’n skok om agter te kom ek kon ’n groot deel daarvan opsom met twee frases:

“Te min.”

“Te laat.”

“Te min, te laat,” het ek gereeld oor my godsdienstige lewe gevoel. Of wanneer ek ’n geestelike boek gelees het. Of wanneer ek by ’n kerklike kamp was. Dan was ek altyd deel van die “te min, te laat”-groep. Nooit was die Here regtig tevrede met my nie. Nie eens my beste pogings was vir Hom goed genoeg nie. Soos een van die politieke leiers van daardie tyd, het ek gedink God wys gedurig vir my ’n vinger. Op sy weegskaal was ek veels te lig. Ek het dit nie gemaak nie.

So intens bewus was ek van hierdie “te min, te laat”-gevoel dat ek dit selfs eenkeer misbruik het toe my ma my gevra het hoekom ek so stout is. Ek antwoord haar so ewe: “Ma, die doopformulier, wat ons dikwels Sondae in die kerk hoor, sê ons is tot niks goeds in staat nie en tot alle kwaad geneig.” Terwyl sy ’n oomblik onkant gevang was met hierdie snelbal van haar bekkige kind, het ek voortgegaan: “Ek kan nie help ek is stout nie. Ek is tot niks goeds in staat nie.” Maar my ma was gou weer op haar stukke: “Die kerk leer dit dalk, maar ek gaan jou ten minste maniere leer!” 

Dank die Here ek het vandag die maniere wat my ma my geleer het, én ek is intens bewus van die waarheid dat Jesus in my plek goed genoeg was.

Here Jesus, dankie dat U ter wille van my u lewe aan die kruis opgeoffer het. Ek is jammer dat ek soms vergeet dat ek nou ’n nuwe mens is, skoon gewas deur u bloed. Ek hoef nooit te voel dat ek dit nie maak nie, want U het dit namens my gemaak. Amen.


Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe – 1 Petrus 2:24-25.

’n Herder of skaapwagter het ’n baie belangrike werk. Hulle werk is om hulle trop skape op te pas, te sorg dat hulle veilig bly en dat hulle genoeg kos en water en skuiling het. God is ons herder wat ons altyd versorg, oppas en beskerm. Ons hoef nie bang te wees dat ons Herder van ons sal vergeet nie, want ons elkeen is vir die Here baie belangrik.

– Hoekom dink jy word die Here as ’n herder beskryf?

– Wat beteken dit vir jou dat die Here jou versorg en beskerm?

Aktiwiteit

Maak ’n skapie-masker deur ’n papierbord, watte en koki’s te gebruik. Wanneer jy daarna kyk, kan jy onthou: Jy is deel van die Here se trop skape en Hy sal jou versorg en beskerm.


Vir dié wat in die veld van geestesgesondheid werk

Here, Skeppergod,
U het die mens op ’n besonderse manier geskep.
Die fyn balans tussen ons liggaam, ervarings en emosies,
die geheel wat die “mens” vorm,
is vir my asemrowend. 

Maar U weet ook hoe broos mense is. 
Hoe maklik mense seerkry, breek. 

Dankie, Here, dat ek kan help om mense se binnekante heel te maak. 

Daarom bid ek vir elke mens wat ek vandag gaan sien.
Gee vir my die wysheid om hulle te begelei op hulle pad van ontdekking.

Here, raak elkeen van hierdie mense aan,
dat hulle kan groei soos U dit wil,
sodat hulle kan floreer,
uiteindelik, alles, tot u eer. 

Amen.


Vrydag 19 Junie 2020

Die dwarslat is te hoog

Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ’n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom; as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen (1 Pet 4:8-11).

“Die dwarslat is net te hoog. Ek kom nooit oor nie.” Nee, dit was nie ’n atleet se woorde aan my nie. Dit was ’n opregte man, ernstig opsoek na die Here se wil. Boonop was dit onder my preke dat hy tot hierdie dwarslat-gevoel gekom het. Terwyl ek lank hieroor getob het, vertel ’n sakeman eendag oor ’n koppie koffie vir my ek help hom nie juis Sondae in die kerk nie. “Nadat jy die Tien Gebooie gelees het, sê jy elke keer daar is tyd vir ons om in stilte na te dink oor ons tekorte en sondes, en om met God hieroor te praat.”

“Ja … ” sê-vra ek huiwerig.

“Wel, ek het nog skaars begin dink, dan sê jy al weer amen. Ek het ongelukkig nie so min sondes soos die res van die gemeente nie. Jy sal my baie meer tyd as dit moet gee,” gaan hy voort. 

Toe begin ek regtig luister na gelowiges se stories sonder om hulle te probeer fix. Tot my verbasing het ek ontdek vele toegewyde gelowiges voel dat hulle dit nie maak op die Here se pad nie. Hulle steek dit maar net goed weg vir ander gelowiges wat so uitgesorteer lyk. Tog het ek ook iets mooi agtergekom: Ten spyte van baie se vrees dat hulle die volheid van God misloop, kom hulle steeds getrou kerk toe. Of hierdie stroom getroues sal volhard, is egter ’n ander vraag. 

Nuwe navorsing wys dat mense vinniger wegdraai van die kerk as ooit tevore en dat eertydse getroues begin tou opgooi. In die titel van een van Dan Kimball se boeke hoor ek al hoe meer mense wat sê: “I like Jesus, but not the church.” Dit hoort nie so nie. Die ware kerk, as liggaam van Christus, is ’n wonderlike gemeenskap. Dit is die bruid van die Here. Dit is die appel van sy oog, vol liefde en gasvryheid. Daar waar leraars en gemeentes die Here liefhet, word gelowiges steeds opgebou. Daar gebeur mooi dinge. Ons durf nie toelaat dat die Here se mooi werke hier vervaag nie. Maar dan sal ons die dwarslat reg moet stel.

Here, dankie vir die geskenk van u kerk en dat U deur ons as u liggaam op aarde die wêreld wil genees. Bewaar my dat ek ander nie sal laat voel dat die dwarslat te hoog is nie. Help my om hartlik lief te hê en te dien, soos U in u Woord vra. Amen.


Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ’n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom; as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen – 1 Petrus 4:8-11.

Het jy al ooit gedink hoekom ’n mens geskenke van iemand af kry? Gewoonlik kry jy geskenke omdat iemand dink jy is spesiaal of omdat julle iets spesiaals vier, soos jou verjaarsdag. 

God gee vir ons elkeen geskenke omdat Hy dink ons is spesiaal. Hierdie geskenke word “genadegawes” genoem. Genadegawes is spesiale talente wat ons ontvang om ander mense mee te dien. Genadegawes is talente wat ons gebruik om ander mense te help deur God se liefde vir hulle te wys.

– Watter genadegawes dink jy het jy gekry?

– Hoe dink jy wil God hê moet jy jou genadegawes gebruik om Hom te dien?

Aktiwiteit

Skryf paar dien-aksies op stukkies papier of roomysstokkies neer en sit dit in ’n houer. Trek elke dag een papiertjie of stokkie en gaan dien iemand op daardie manier. Hier is paar voorbeelde van dien-aksies:

– Bid vir iemand.

– Bel iemand wat eensaam is.

– Gee van jou speelgoed of klere weg.

– Bak vir iemand ’n koek vir sy of haar verjaarsdag, veral as hulle dalk nie ’n koek sou gehad het nie.

– Stuur kaartjies met mooi wense na die bejaardes in ’n versorgingsoord.


Balans

Here, ek het soveel verantwoordelikhede.
Soveel mense wat soveel dinge van my verwag.
Ek weet nie altyd waar om te vat en waar om te los nie. 

Staan ek te veel tyd aan my werk af?
Gee ek te min tyd aan my familie en vriende?
Natuurlik voel ek skuldig oor alle tyd wat ek aan myself gun! 

Here, help my om balans te vind. 
Om nie alles vir almal te probeer wees nie,
maar om te doen wat ek moet
en wat ek kan doen.

Amen.


Donderdag 18 Junie 2020

Dissipelskap-stories: Dissipels op die pad

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Joh 13:34-35).

Liesel Krause-Wiid, ’n predikant én suksesvolle sakevrou wat haar dissipelskap in albei velde uitleef, vertel:

Hoe lyk ’n dissipel van Jesus? Jesus sê in Johannes 13:35: “As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” Ek dink dissipelskap is om God se liefde vir die wêreld te wys.

Daar is ’n storie van ’n kaalvoetseuntjie wat een ysige winterdag voor ’n winkelvenster gestaan en staar het na al die lekker kos op die rakke. Sy kleertjies was vodde en sy maer lyfie bewend. ’n Middeljarige vrou het die seuntjie raakgesien en nader gestap. Sy het met hom begin gesels en van sy hartseer omstandighede gehoor. Toe druk sy die klein lyfie teen haar vas, neem hom aan die hand en stap die winkel binne. Hy het vir hom iets gekies om te eet en daarna het sy vir hom ’n warm baadjie en skoene gaan koop. Toe sy saam met hom na die bushalte loop, vra hy: “Is tannie God?” Sy het net geglimlag en geantwoord: “Nee, maar ek is een van sy kinders!” Die seuntjie sê toe: “Ek het sommer geweet tannie is deel van daardie familie!” 

As teologiestudent het ek saam met ’n Christelike organisasie tydens TUKS-week by Margate uitreikwerk gedoen. Terwyl al die studente gekuier en die einde van die jaar gevier het, het ons vir hulle van Jesus vertel. Teen die einde van daardie week het ek een aand uitgeput gesit en wag vir die bus om ons te kom oplaai. ’n Baie aantreklike, halfdronk manstudent het hom langs my kom neerplak en lustig begin gesels. “Kan jy glo dat hier wraggies ’n klomp droë Christene by TUKS-week is wat ons pret wil bederf en vir ons wil preek, en dit ná ’n baie harde jaar,” het hy sinies gesê.

Min het hy geweet ek is een van daardie “droë Christene”. Maar ek het doodstil gebly en net geluister. Later het ek soos Petrus van ouds gevoel, wat vir Jesus verraai het. Ek vermoed as ons eerder verhoudings met ons medestudente gebou en minder vir hulle gepreek het, sou dit ’n groter impak op hulle lewe gehad het.

Here Jesus, U weet dat ek graag ’n goeie dissipel van U wil wees. Help my om die regte geleenthede raak te sien wat U oor my pad stuur sodat ek aan daardie mense u liefde kan gee, of dit nou met my woorde of met my dade is. Amen.

 

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” – Johannes 13:34-35.

Daar is ’n stokperdjie met die naam “voëlkykery”. Dit is mense wat voëls in die natuur dophou en hulle uitken aan sekere kenmerke wat hulle opmerk, soos kolle op hulle vlerke of die kleur van hulle bekke. Daar is ook talle boeke beskikbaar wat hulle kan gebruik om sekere voëlspesies uit te ken. 

Het jy geweet Christene het ook sekere kenmerke waaraan mense hulle kan uitken? Johannes 13:35 sê vir ons liefde vir ander mense is ons opvallendste kenmerk. Wanneer ons ander mense liefhet, sal hulle sien ons is dissipels van Jesus. Ons het nie uiterlike tekens soos voëls wat kolle of gekleurde vere het nie; al wat ons hoef te doen is om ander mense lief te hê

– Vertel van ’n keer toe iemand vir jou Jesus se liefde gewys het.

– Het jy al die kans gehad om Jesus se liefde vir iemand te wys?

Aktiwiteit

Kyk of jy vandag vyf verskillende voëlspesies kan uitken. Hoe sal jy dit kan regkry?

 

Betekenis

Here, ek wil nie net ’n rat in ’n masjien wees nie.
Ek wil nie elke dag voortsloof net om te oorleef nie.
Ek wil ’n verskil maak,
’n bydrae lewer. 

Here, gebruik my.
Gebruik my werk.
Laat dit betekenis hê.
Gee dat my werk vir my nie net ’n gewone dagtaak sal wees nie,
maar dat ek daarin sin en lewe sal vind,
omdat dit ook betekenis het in die groter prent,
omdat ek daardeur ’n bydrae maak 
om die wêreld ’n bietjie beter te maak.

Amen.


Woensdag 17 Junie 2020

Só voel jy reg

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word” (Matt 5:3-10).

Hoe meer jy in die Bybel lees wat vir Jesus saak maak, hoe meer leer jy watter gevoelens jy behoort te kweek en te koester. Hier is die belangrikstes:

Wees bly wanneer verlore eiendom tuiskom. Dit is wat Jesus die heel blyste gemaak het. In Lukas 15 vertel Jesus die storie van die verlore muntstuk, die verlore skaap en die verlore seun en van die uitbundige feesvierings wat begin het toe hierdie verlore skatte teruggevind is. 

Vier uitbundig fees saam met die Here se familie. Wanneer Jesus tussen sy dissipels was, was dit altyd feestyd. Skaars het Levi aangemeld as die nuutste bekeerling, of Jesus eet saam met hom en sy vriende. Jesus stormloop mense nooit met hemelse genade nie. Hy loop ’n hele dag lank saam met die Emmausgangers om later saam met hulle brood te breek. Hierna verskyn Hy aan sy dissipels met feeskos op die tafel! Geen wonder ’n feesmaal en ’n bruilof is simbole van God se nuwe wêreld nie.

Wees kwaad oor skynheiligheid. Jesus se emosies het altyd opgevlam oor godsdienstige skynheiligheid, soos wanneer vroom godsdienstiges dooie wette op mense se skouers gelaai het (Matt 23). Ook toe sy dissipels die evangelie verkeerd verstaan het en die ouers wou wegjaag wat hulle kindertjies gebring het sodat Jesus hulle kon seën.

Betoon deernis aan die minderbevoorregtes. Jesus se deernis teenoor die armes, weduwees, vreemdelinge en randfigure was altyd sigbaar en selfs tasbaar. Hy het vir ’n honger skare brood en vis vermeerder, en in Lukas 14 moedig Jesus ons aan om ons volgende fees saam met die armes, kreupeles en blindes te vier. Dan hou ons nou reeds fees in die voorportaal van die hemel. 

Jesus se diep gevoelens in die Evangelies is die belangrike aanduidings van sy prioriteite. Sy emosies word lyftaal wanneer Hy die geldwisselaars se tafels op die tempelplein omkeer. Wanneer Hy tuisgaan in sondaars se huise. Wanneer Hy oor Lasarus huil.

Laat ons dan ons oë oophou vir verlore eiendom en bly wees wanneer hulle gevind word. Laat ons gereelde feesgeleenthede skep; laat ons dans, sing en brood breek saam met Jesus se mense. Laat ons harte diep geroer word wanneer ander ly en laat ons woede ontvlam oor skynheiligheid. Laat ons ons lewe rig op dié dinge waarop Jesus se hart gerig was toe Hy hier op aarde was. Dan begeer ons reg.

Here Jesus, rig my denke en emosies op dit wat U hart diep roer sodat ek dieselfde prioriteite as U sal hê. En laat my gevoelens tot lyftaal oorgaan sodat ons nou al op aarde in die voorportaal van die hemel kan feesvier. Amen.

 

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word” – Matteus 5:3-10.

Wat dink jy is die belangrikste woord wat in vandag se Bybelverse staan? Geseënd! Geseënd is ’n woord wat ons dikwels gebruik. Dink maar aan wanneer jy vir mense sê: “Geseënde Kersfees,” of: “Ek hoop jy het ’n geseënde dag.” Om geseënd te wees is baie spesiaal, want seën is ’n geskenk van God wat Hy vir ons gee om ons lewe beter te maak. Ons kan niks doen om God se seën te verdien nie; Hy gee dit vir ons omdat Hy vir ons lief is. 

– Watter seëninge het die Here vir jou in jou lewe gegee?

– Hoe kan jy die Here se seën aan ander mense wys?

Aktiwiteit

Bel vandag iemand in jou familie en vra dat hulle vir jou vertel van ’n keer toe hulle gevoel het God seën hulle.


 

Vrygewigheid

Here, baie dankie dat U vir my sorg. 

Help my om nie krampagtig, selfsugtig vas te hou nie,
maar om vrygewig te deel.
Help my om vrygewig te wees met
my gawes
my tyd
my geld
en my bronne. 

Niks wat ek het of is, behoort aan my nie.
Alles kom van U.
Gebruik dit soos u wil. 

Amen.


Dinsdag 16 Junie 2020

Kweek die regte gevoelens

Verder … alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees (Fil 4:8-9).

Ons is nie gevangenes van ons geskiedenis of ons ou self en ons klipharte nie. Om waarlik mens te wees, is om diep en reg te voel. Meer nog, om reg te voel, is om iemand na God se hart te wees. En hoe voel jy reg? Deur die regte gevoelens te bedink en jou lewe die hele tyd daarop te rig. Hoor weer: Dit gaan oor die regte gedagtes en om jou lewe daarop te rig.

Van die regte gevoelens gepraat: Die gevoelens wat die Here in ons lewe wil sien, is sy vreugde en vrede. Ongelukkig wen die gevoelens wat ons in ons lewe vertroetel uiteindelik. Hoe meer ons haat en bitterheid kos gee, hoe groter groei dit in ons. Later sien, hoor en beleef ons net bitterheid, negatiwiteit en woede. En geen vrede en vreugde nie.

Dit waarop ons ons gedagtes rig, word uiteindelik deel van ons menswees. Ons weet immers dit wat ons by die hekke van ons denke inlaat, is vir ons belangrik en ons gee daaraan voorkeur. As ons die hele tyd afbrekende of negatiewe gedagtes in ons gedagtewêreld toelaat, gee dit spoedig vorm aan ons lewe.

Hier is dan die heel belangrikste beginsel as jy na nuwe gevoelens in jou lewe smag: Leef gerig! Om reg te voel en reg te begeer moet jy jou lewe op Christus rig. Hy is die enigste ware noord. Stel jou lewe op Hom in. Hoe doen jy dit? Deur Hom opnuut in sy Boek te leer ken. Hoe meer jy sy Boek lees en oordink, hoe meer kom jy agter wat Jesus bly maak en wat nie. En jy sal jou gedagtes rig op alles wat Hom bly maak.

Here, help my om my gedagtes altyd te rig op wat mooi, reg en van U is. Ek wil my hele lewe volgens u wil instel, want U is my ware noord. Al hoe ek dit kan regkry, is deur tyd met u Woord deur te bring. Help my om u stem te hoor wanneer ek my Bybel lees. Amen.

 

Verder … alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees – Filippense 4:8-9.

Het jy al met ’n kettie na ’n teiken geskiet of veerpyltjies na ’n teikenbord gegooi? Om die teiken raak te skiet of te gooi moet jy baie mooi fokus, fyn korrel met jou oog en goed konsentreer. As jy net ’n oomblik van jou teiken af wegkyk, kan jy dit heeltemal mis. 

Ons as Christene moet ons fokus fyn op Jesus ingestel hou, net soos wanneer jy moet konsentreer en fokus om ’n teiken raak te skiet. Ons doen dit nie om Jesus raak te skiet nie, maar om seker te maak ons leef volgens sy wil en mis nie die dinge wat Hy van ons vra nie. 

In vandag se Bybelverse word daar voorbeelde genoem van die dinge wat ons kan doen om ons fokus op Jesus gerig te hou.

– Is daar woorde in hierdie verse wat jy nie verstaan nie? Vra iemand in jou huis om dit aan jou te verduidelik.

– Water dinge wat in die verse genoem word, is maklik om te doen? Watter dinge is moeilik?

Aktiwiteit

Oefen vandag om goed te fokus en fyn te korrel. Pak ’n paar plastiekkoppies uit en probeer hulle omgooi met ’n sagte bal of ’n vel papier wat jy in ’n bal gerol het. Speel dit ’n paar keer en pak die koppies elke keer op ’n moeiliker manier uit.

 

Eiebelang

Here, ek lees:
“Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, 
maar ook aan dié van ander” (Fil 2:4),
en ek besef hoe nodig ek u hulp het. 

U weet dat my natuurlike geneigdheid selfsug is,
dat ek wil uitkyk vir nommer een,
my eie voordeel wil najaag,
dinge op my manier en vir my gemak wil hê. 

Daarom bid ek dat U my sal vrymaak van myself,
van my selfsug.
Dat U my sal help om die mense rondom my raak te sien,
om hulle te ag
en na hulle belange om te sien,
net soveel as na my eie.
Selfs nog meer. 

Uit eie krag kan ek dit nie regkry nie.
Here, help my. 
Vorm my. 

Amen.


Maandag 15 Junie 2020

Begeer méér

Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou (2 Kor 5:17-18).

Dissipelskap gaan oor verhoudings, ’n verhouding met Jesus, met ander mense, met ons omgewing en selfs oor ons verhouding met onsself. Janlu Kuyler skryf: “Dissipelskap se grootste uitdaging is verhoudings, en verhoudings is moeilik in ons eeu. Dis vandag makliker om teksboodskappe of e-posse te stuur as om oor te ry na iemand toe en by ’n tafel te gaan sit en gesels. Dissipelskap is egter verhoudings – ’n verhouding met Jesus en ’n verhouding met ander.”

Helaas het ons verbruikersgedrewe samelewing ons laat wegdryf van verhoudings en ons in materiële begeertes laat vasval. Ons is eindelose verbruikers wie se geluk afhang van al daardie dinge wat ons nog moet hê. Dis nou te sê, as ons die “evangeliste” vir hierdie leefwyse glo. Ek praat nou van die advertensiewêreld. Ons inkopiesentrums beliggaam vir baie mense “what it means to be happy, fulfilled and flourishing”, sê James Smith in Desiring the Kingdom. Te midde van die blink uitstallings in die winkelvensters wat die “goeie lewe” op verskillende maniere uitstal, word sommige mense se begeertes vir ’n wyle vervul … totdat ’n volgende begeerte op die toneel verskyn.

Wanneer die Gees sy wil in ons laat seëvier, wen nuwe begeertes egter. Nuwe harte, nuwe oë, nuwe gesindhede is gelyk aan diep en nuwe hunkerings na God. Om by Jesus te wees is om meteens in ’n radikaal nuwe wêreld te wees. Toe ons in Jesus vasgeloop het, het alles verander. Terloops, hierdie ontmoeting was noodlottig. Ons ou self het doodgegaan. By die kruis het hierdie ou mens van ons gesterf en is saam met Jesus begrawe. ’n Nuwe mens het direk ná hierdie begrafnis opgestaan. Saam met Jesus het ons nuwe lewe daar begin. Ons het nou splinternuwe harte waarop die Gees skryf. Ons is nou in staat om diep te voel en na God te smag. Ons wil God en ander mense liefhê. Ons is herbou en herbedraad vir liefde, God se soort liefde. Ons harte klop vuurwarm wanneer ons sy liefde ervaar en doen, want “discipleship is the result of a fatal head-on collision with Jesus. One’s old self dies while a new person is raised up”.

Skepper-God, dankie dat U my nuutgemaak het. Hou aan om my te vorm met nuwe begeertes en nuwe oë wat dieselfde begeertes het as u hart. Ek wil diep voel vir u skepping en diep smag na U. Amen.

 

Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou – 2 Korintiërs 5:17-18.

Het jy al gesien hoe werk die lewensiklus van ’n skoenlapper? ’n Skoenlapper begin by ’n eiertjie, dan broei ’n wurm uit, wat dan ’n papie word en uiteindelik kom ’n skoenlapper te voorskyn. ’n Insek wat heeltemal anders lyk as wat hy aan die begin van sy lewe gelyk het. Wanneer ons in Jesus glo, verander Hy ons harte om heeltemal anders te lyk as wat dit gelyk het voordat ons in Hom begin glo het. Daarom kan ons sê die ou ons is verby. Jesus het ons harte nuutgemaak.

– Op watter maniere dink jy maak Jesus ons harte nuut wanneer ons in Hom begin glo?

– Hoe laat dit jou voel om te weet Jesus maak jou hart nuut? Hoekom voel jy so?

Aktiwiteit

Gaan kyk na die lewensiklus van ’n skoenlapper op die internet.

 

Mislukking

Here, ek het ’n fout gemaak. 
Ek het misluk.
Nou voel ek sommer soos ’n mislukking.
Net om dit te sê, is pynlik.  

Genadige God, 
herinner my aan u liefdevolle genade.
Help my om te onthou 
dat U spesialiseer in tweede (en derde en vierde) kanse. 

Help my om ook genadig te wees met myself.
Help my om nie vas te val in my mislukkings en foute nie,
maar om daaruit te leer,
moed te skep
en weer te probeer. 

Amen.


Sondag 14 Junie 2020

Begeer liefde

Ek druk julle dit op die hart, ek wat ’n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe (Ef 4:1-3).

Wat sou gebeur as ons die emosies wat God in ons lewe wil sien, sou begin koester? En hoe weet ons wat die regte emosies is, daardie soort emosies wat God in ons lewe wil hê?

Die Bybel is nie onduidelik oor die feit dat die liefde loshande wen nie. Ons is gemaak én oorgemaak om lief te hê. Dit is die liefde wat die belangrikste emosie in ons lewe moet wees. Vanuit die liefde sal die ander regte emosies voortvloei. Maar van watter soort liefde praat ons hier?

Agape, daardie liefde waaroor die Nuwe Testament skryf. Hierdie liefde wat God vir ons het en wat ons vir mekaar moet hê, is egter nie net ’n emosie nie. Agape is ten diepste onvoorwaardelike lojaliteit. Agape word vanuit ons nuutgemaakte wil aangevuur. Agape gebeur wanneer ons die Gees toelaat om sy skoonskrif bo-oor ons wil en emosies te skryf. Agape is nie van die regte gevoelens afhanklik nie, maar lei altyd tot die regte gevoelens. Daarom dat ons selfs ons vyande kan liefhê, mense vir wie ons aanvanklik geen goeie emosies koester nie.

Agape word éérs geleef en later gevoel. Die oorsprong en gerigtheid van agape is God self. Efesiërs 5:1-2 sê: “Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ’n offergawe gegee het, ja, ’n offer wat vir God aanneemlik was.” In Christus is die liefde gesetel. En Christus se liefde is mededeelsaam en opofferend. Jesus self is die sigbare bewys hiervan. Sy aardse lewe van selfprysgawe, lyding en dood is agape in lewende lywe. Agape is ’n diep hunkering na God. En agape se brandstof is die nimmereindigende begeerte na nog meer van die Here se lewe in ons. 

Liefdevolle Vader, help my om altyd in liefde op te tree, al voel ek nie noodwendig liefdevol nie. Ek begeer nog meer van u liefde in my lewe. Kweek agape in my hart, vir U en vir u wêreld. Amen.

 

Ek druk julle dit op die hart, ek wat ’n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe – Efesiërs 4:1-3.

Gister het ons gesels oor liefde en ons het gesien daar is verskillende soorte liefde. Een spesiale soort liefde waarvan ons in die Nuwe Testament lees, is die liefde wat God vir ons het. God stuur ons om mekaar ook lief te hê met sy soort liefde. Wat hierdie liefde so spesiaal maak, is dat dit nie net ’n liefde is wat ons voel nie, maar ook ’n liefde wat van ons vra om te gaan doen. 

– Watter doen-woorde lees jy almal raak in vandag se Bybelvers?

– Wat beteken elk van hierdie opdragte?

Aktiwiteit

Doen vandag iets liefdevol vir iemand anders sonder dat hulle jou vra. Jy kan byvoorbeeld vir iemand gaan koffie maak.

 

Eerlikheid

Here Jesus,
U is vol genade en waarheid. 
By U is daar geen leuen nie. 

U ken die uitdagings en versoekings van my werk.
Hoe maklik dit is om ’n noodleuen te vertel.
Om iets te sê of te doen wat myself net so ’n bietjie beter laat lyk.
Om ’n vorm net effens anders in te vul, tot my voordeel. 

U weet ook van die druk wat daar op my geplaas word
om die waarheid soms net so effens te verdraai
en ander kere blatant te lieg,
om bribes te gee,
om nie in die lig van die waarheid te wandel nie. 

Here God, 
gee my die krag om altyd by die waarheid te bly staan,
selfs wanneer dit my iets kos.
Om sterk te bly staan,
selfs wanneer daar soveel druk op my geplaas word,
wanneer mense bo my op my skree en ek gedreig word. 

Here, 
U weet dat dit my baie kan kos om eerlik te wees.
Daarom bid ek dat U my sal beskerm.
Dat die waarheid sal seëvier.
En dat ook hierdie situasies
tot eer van u Naam sal wees. 

Amen.


Saterdag 13 Junie 2020

Nuwe verpakkings

Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid (Ef 3:17-21).

Ons hoef ons nie skuldig te voel wanneer ons nie so diep beleef wat ander mense tydens Bybelstudies, preke, aanbiddingsgeleenthede of kerkkampe beleef nie. Ons hoef ook nie sleg te voel as ons moeg geluister is na dieselfde soort preke oor dieselfde temas nie. Voordat jy my verkeerd verstaan, natuurlik is die evangelie se basiese inhoud ewig en oral dieselfde, maar dit mag nie aanhoudend in uitgediende verpakkings versprei word nie.

Kom ons sê dit eerlik vir mekaar: Sommige aanbiedings van die Goeie Nuus in ons tyd het so voorspelbaar en vervelend geword dat kerke oral leegloop. Dit voel asof alles in sommige godsdienstige kringe byna outomaties gebeur. Krimpende eredienste is wie weet hoeveel keer die gevolg van ervaringshonger mense wat nie oor en oor dieselfde kan hoor, sing of ervaar nie. Verveeldheid met oorbekende dinge is een van die redes vir ’n vuisvoos godsdiens by vele mense.

Onontdekte skatte wag egter in die Skrif om opgediep te word. John Maynard Keynes sê tereg: “The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify into every corner of our minds.”

Nuwe skatte van die Woord lê verpak in vele onontginde tekste en in vars gesprekke, preke en saamgesels hieroor. Nuwe ervarings van die Here se genade wag op ons elkeen. Dis te sê, as ons die moed het om van die ou en bekende hoofpaaie af weg te draai, waar almal oor en oor dieselfde godsdienstige praatjies hersirkuleer en dieselfde skuldgevoelens in stand hou.

Wanneer ons die diepte van God se Woord en die rykdom van sy skatte, waaroor Paulus so jubel in die Efesiërbrief, begin opsoek, wag daar dieper ervarings van die Here op ons as gelowiges. Nee, ons hoef nie kunsmatige, oppervlakkige emosies na te jaag nie. In die Woord en aan God se voete is daar oorgenoeg nuwe genade, blydskap en vreugde.

Here, partykeer raak ek gewoond aan die voorspelbare verpakkings waarmee ek U dien. Dankie dat daar eindelose skatte in my lewe saam met U is, skatte wat net wag vir my om dit te ontdek. Help my om U te vind in onontginde tekste en vars gesprekke. Ek wil graag meer van U ontdek en beleef. Amen.

 

Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid – Efesiërs 3:17-21.

Party dinge klink so vreemd of ongelooflik dat dit moeilik is om te glo dis waar, soos dat ’n volstruis se oog groter is as sy brein of dat ’n tamatie eintlik ’n vrugte is, en nie groente nie. Jy kan gerus meer vreemde feite gaan opsoek op die internet. 

Nog iets wat vir ons vreemd en ongelooflik is, is hoe lief die Here ons het. Ons verstaan nie altyd hoe groot hierdie liefde is nie. Ons dink die Here is so lief vir ons is soos ons ouers of ons ouma en oupa vir ons is, maar die Here se liefde is baie, baie groter. Die Here is so lief vir ons dat ons dit nie eens kan verstaan nie. Hoe wonderlik is dit!

– Watter verskillende soorte liefde kry ’n mens? Dink byvoorbeeld aan die liefde vir ’n maatjie teenoor die liefde vir jou ouers. 

– Hoe verskil God se liefde vir ons van ons liefde vir mekaar?

Aktiwiteit

Gaan lê rustig op die vloer met jou arms langs jou sye en jou bene teen mekaar. Strek jou arms ver bokant jou kop uit en jou bene so wyd uitmekaar as wat jy kan. Strek nou jou arms reguit in die lug op en jou bene op dak toe. Strek jou arms en bene op verskillende maniere so hoog en so wyd en so ver as wat jy kan. Dink dan daaraan dat die Here jou liewer het as die wydste en verste en hoogste manier waarop jy jou arms en bene kan uitstrek.

 

Gebed van iemand wat werk opvoedkunde en onderrig

Leermeester,
U is die bron van alle kennis,
die Een aan wie se voete ek elke dag wil leer. 

Dankie vir die voorreg om ander te kan onderrig,
om mense te help vorm. 

Ek bid dat U my elke dag
krag
geduld
wysheid
sal gee vir hierdie groot verantwoordelikheid wat my opgelê is. 

Gee aan my die genade
om nie net mense se verstand te vorm nie,
maar ook hul harte.

Mag die manier waarop ek kennis oordra
mense begelei om ook u liefdeshart te leer ken.
Mag my bydrae tot mense se lewe
bydra tot ’n beter wêreld vir ons almal.
Mag u koninkryk kom,
ook in en deur my werk. 

Amen.


Vrydag 12 Junie 2020

Pasop vir jou ou kopkaarte

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak (2 Kor 10:4-6).

“Ek word nie genoeg geestelike kos by my kerk gegee nie,” sê iemand onlangs in ’n geselskap. “Net babas word gevoer,” reageer ’n vrou dadelik. Toe gaan sy voort: “As ’n vyfjarige kind steeds met ’n lepel gevoer word, flikker daar gevaarligte.” Net daar tel sy haar Bybel op en sê vir die geestelik uitgehongerde: “Hier is jou geestelike kos. Neem, eet, lees en groei!” 

Inderdaad is God se Boek ons daaglikse spys en drank. Saam met Esegiël en Johannes moet ons God se woorde gereeld eet. Dit sal ons laat groei in die Here. Dit sal ons volwasse in ons geloof maak. Ook sal dit help dat ons die regte geestelike gevoelens omarm.

Gevoelens omring al ons belewenisse, soos ons reeds gesien het. Helaas is ons brein lui en dit verkies al die ou bekende paaie en ervarings wat diep in ons koppe verpak is. Om energie te spaar en om ons te help oorleef, gebruik ons brein hierdie ou “kaarte” van die werklikheid gedurig, met of sonder ons toestemming. Daarom sê ek gereeld ons brein is nie outomaties ons vriend nie.

As ons nie bewustelik en aanhoudend ingryp en ons gedagtes in die Naam van die Here gevange neem nie, soos Paulus in 2 Korintiërs 10 skryf, wag daar moeilikheid op ons. Ons brein het deur die jare heen kaarte van ons belewenisse opgebou en gestoor, saam met ons reaksies hierop, en gebruik dit graag as kompas in nuwe situasies. Daarom word ons spoedig, soms onbewustelik, die slagoffers van ons uitgekerfde kopkaarte.

Tensy ons in die Here se Naam in ons gedagtepatrone ingryp en nuwe kopkaarte vorm.

Here my God, dankie vir u Woord wat my daaglikse spys en drank is. Gebruik dit om my te vorm en my ou kopkaarte uit te daag en te verander sodat ek verkeerde gedagtes gevange kan neem en my kop en hart aan U gehoorsaam sal wees. Amen.

 

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak – 2 Korintiërs 10:4-6.

As jy die woord wapen hoor, waaraan dink jy? Dalk dink jy dadelik aan swaarde of gewere, want dit is aardse wapens wat ons ken. Tog gebruik gelowiges nie sulke wapens nie. Die wapens waarmee ons God se koninkryk beskerm, lyk en is heeltemal anders. Die wapens wat ons gebruik, is kennis van God, en dit kry ons deur die Bybel te lees en te bid. Wanneer ons meer van God leer en nader aan Hom groei, help Hy ons om ons hele lewe te verander sodat Hy ons kan gebruik om sy liefde uit te dra en aan Hom gehoorsaam te wees.

– Ken jy die liedjie “Lees jou Bybel, bid elke dag”? Wat dink jy beteken die woorde van hierdie liedjie, veral wanneer dit sê “en jy sal groei, groei, groei”? 

– Hoekom dink jy stuur God ons uit om sy koninkryk te beskerm met wapens wat anders lyk as die wêreld se wapens?

Aktiwiteit

In Efesiërs 6:13-17 lees ons van die wapenrusting wat God vir ons gee. Gaan lees wat alles deel van hierdie wapenrusting is en teken dan ’n prentjie daarvan om jou te help onthou wat God vir jou gegee het om jou te beskerm.

 

Hardwekend

Here, as ek so deur Spreuke lees, 
is dit duidelik dat U nie wil hê u kinders moet lui wees nie, 
dat U wil hê u kinders sal fluks mense wees wat hard werk. 

Daarom bid ek dat U voortdurend vir my 
die motivering, krag en ywer sal gee
om my werk met oorgawe te doen. 

Mag ek die vrugte van my arbeid pluk. 

Amen.


Donderdag 11 Junie 2020

Tussen “reeds” en “nog nie”

Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry (Rom 8:22-23).

Die diep sug na God en ’n dieper belewenis van sy krag, liefde en nabyheid moet op die regte kennis gebou word, op die waarheid dat God by ons is. Tog vat dit nooit die dieper verlange na God weg nie. Dit bly ons lewenslank by. Al is Jesus die lewende brood en water wat ons honger en dors vir altyd wegneem, is dit ook waar dat die Gees hierdie diep sug na God lewenslank in ons harte brandend hou. Ons leef op die hoogspanningsdraad tussen die “reeds” en die “nog nie”. Ons is reeds by Jesus, maar die volheid wag nog op ons. 

Ons smag na nog meer van God se nabyheid, selfs al is sy liefde, oorvloed en krag reeds in ons midde. Nooit sal Jesus se dissipels ’n punt bereik waar hulle kan sê: “Ek het genoeg geloof,” of: “Ek beleef die Here voldoende” nie.

Soms ervaar ons God so intens dat ons saam met Thomas Aquinas, die groot Middeleeuse teoloog, wil uitroep dat ons God so diep beleef dat ons nie woorde het om oor Hom te praat nie. Die bewussyn van God se grootsheid plak jou tong aan jou verhemelte vas en laat jou soos Jesaja aan sy voete neerval. Diep ervarings van die Here moet nooit verwar word met arrogante getuienisse of aangeplakte emosies nie. ’n Ware ervaring van God lei tot stilte. Dit ruk die vals maskers van ons af en laat ons nakend voor Hom staan.

Ander kere tref windstiltes ons geloofslewe. In sulke tye wil ons saam met Martin Luther sê: God is nie hier nie. Hy is weg. Soms beleef ons hierdie “gevoel van afwesigheid” omdat ons te veel stories glo dat “groot” gelowiges die hele tyd diep kontak met die Here beleef. Wel, die goeie nuus is dat die ware geloofshelde van die Here ook stryd en vreemde windstiltes ken. Soms beleef reuse soos Martin Luther twyfel-oomblikke. Gewone gelowiges soos ons is dus nie uit pas wanneer ons dieselfde stryd ervaar nie. In sulke tye is die wonder dat dit die Gees is wat ons dieper innooi op God se roete.

My God, U weet dat ek hier tussen die “reeds” en “nog nie” diep na U sug en verlang, en soms in die windstiltes voel U is nie hier by my nie. Dankie dat ek kan weet dat selfs dan u Gees in my werk en U my dieper innooi na my reis met U. Amen.

 

Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry – Romeine 8:22-23.

Soms is dit moeilik om te verstaan hoe God se liefde en vergifnis werk omdat ons dit nie kan sien nie en nie met God daaroor kan praat soos ons met die mense rondom ons oor dinge kan praat nie. Dit maak ons partykeer bekommerd en bang. Ons wonder selfs of God ons regtig liefhet. Ons hoef nie sleg of skaam te voel wanneer ons so dink nie, want dit is nie altyd maklik om te glo nie. 

Wanneer ons onseker voel oor God se liefde vir ons, kan ons ’n paar dinge doen: Ons kan die Bybel lees, met ander gelowiges gesels, met God praat in gebed of God se liefde met ander mense gaan deel deur vir hulle om te gee. Ons mag maar sukkel om te glo en ons mag vrae vra, maar ons mag nooit ophou soek na maniere om God se liefde raak te sien en met ander mense te deel nie.

– Wat kan jy alles doen as jy sukkel om te glo?

– Hoe kan jy ’n maatjie help wat sukkel om God se liefde raak te sien?

Aktiwiteit

Maak vandag vir jou ’n vergrootglas uit karton en kleefplastiek. Of teken ’n vergrootglas op ‘n vel papier. Bêre dit in jou Bybel. Elke keer wanneer jy die Bybel lees, sit jou vergrootglas langs jou neer sodat jy kan onthou dat ons altyd maniere moet soek om God in die Bybel raak te sien, maar ook in die wêreld rondom ons.

 

Gebed van iemand in die mediese of gesondheidsdienste

Here God,
U het ons liggame kunstig aanmekaargeweef, 
diep in die moederskoot.
U is die groot Geneesheer. 
By U ontvang ons lewe,
in u krag kan ons floreer. 

Dankie vir die voorreg om mee te werk aan mense se gesondheid,
om die wonder van die skepping van naby te leer ken.

 Ek bid dat U aan my die krag en insig sal gee 
om my dagtaak elke dag
met helderheid en erns te verrig. 

Help my om elke mens met waardigheid te behandel,
as ’n kosbare draer van u beeld. 
Mag die manier waarop ek my werk doen
iets van u liefde en omgee weerspieël. 

Here, gebruik my.

Amen.

 

Bible Media is on a digital transformation journey. We envision an integrated, inspiring, one-stop digital platform that will inspire the Christian way of life through transformative experiences and digital content.

Our vision is to create a Christian inspirational experience for South Africa and globally.

In a survey, we asked the public for creative suggestions as a name and tag line for this platform. Now we would like you to help us pick a brand name and tag line for the platform.

PLEASE CLICK HERE to complete the short 3-question survey.

Thank you
The Bible Media Digital Team

Woensdag 10 Junie 2020

Die dieper lewe begin met ’n diep wete

“Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt 28:20).

“Ek ervaar God nie as ek bid nie,” sê iemand onlangs vir my. Terwyl ’n stukkie navorsing van George Barna in my kop opduik – wat sê dat sowat 50% mense God glad nie in eredienste beleef nie – dink ek dat ek met presies dieselfde kwessie worstel. Daarom dat ek soveel dinge in die verlede beproef het wat hierdie “dieper” lewe sou waarborg, soos gebedsontbyte, kampe, kursusse, kongresse, retraites … Ek het boeke gelees, video’s gekyk en CD’s geluister. Saam met Marta van Lukas 10 moes ek ontdek dat my soektogte van die verkeerde veronderstelling uitgaan. Saam met Maria moes ek ontdek die Here is al lankal hier. 

Die Here is nie eers hier wanneer ek Hom persoonlik beleef nie. Hy ís hier. Punt. Sy belofte is dat Hy by sy mense is, al die dae tot aan die einde. Niks kan my van die Here skei nie (Rom 8:31-39). My kop moet dit elke dag weer hoor, want ek ly aan vergeetagtigheid en geestelike geheueverlies. My kop moet hierdie waarheid oor en oor hoor én glo. My wil moet hierdie kennis omhels voordat my hart daarmee saamklop.

’n Diep wete dat God naby is, is die geheim van die Christelike lewe. Die wete dat ek in Hom is en aan Hom behoort, oorroep alle gevoelens wat ek het, of nie het nie. Solank ek my soeke na iets dieper net aan my gevoelens of belewenisse vasmaak, gaan ek ’n onstabiele staan-en-val-geloof hê. Solank ek dink my gevoelens moet elke keer hoog sweef wanneer ek bid of lofliedere sing, gaan ek ’n slagoffer wees. Gevoelens is nie ’n liniaal waarmee ek die Here se afstand van my af kan meet nie. Ek hoef ook nie hierdie afstand te meet nie. Want, daar is geen afstand nie!

Christus is hier. Saam met Maria moet ek elke dag hardloop vir die ereplek aan Jesus se voete met die vaste wete: Hy is hier. Hy het kom kuier. Ek kan maar net rus by Hom. Hoe meer ek myself in hierdie gewoonte inoefen, hoe meer begin ek Christus “sien” in die geloof. Nou en dan breek diep ervarings van sy nabyheid intens deur. Maar die regte soort gevoelens volg net as ek diep bewus is van die waarheid dat Jesus Immanuel is. Hy is God-met-ons. Ook wanneer ek niks voel nie, is ek steeds geborge in die Here, want aan hierdie kant van die graf leef ek in geloof. Eers anderkant die graf verander dit vir altyd.

Here, herinner my aan u nabyheid en maak my gereeld van u teenwoordigheid bewus, want ek ly aan geestelike geheueverlies. Dankie dat ek kan weet U is altyd by my, of ek dit voel of nie, want dit is wie U is – Immanuel. God by my. Amen.

 

“Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” – Matteus 28:20.

Een van die spesiaalste dinge wat ons kry wanneer ons in God glo, is dat ons kan weet Hy is altyd by ons. As jy gaan slaap in die aand, is God daar. As iemand lelik is met jou, is God daar. As jy speel in die tuin, is God daar. Ons hoef niks te doen om God se liefde te verdien nie, want Hy is altyd by ons. Ons hoef ook nie ’n afspraak met God te maak sodat Hy by ons sal kom kuier nie. God is altyd by ons. Ons taak is om vir die hele wêreld van hierdie liefde van God te gaan vertel.

– As jy aan iemand moet verduidelik hoe jy weet God is altyd by jou, wat sou jy sê?

– Hoekom dink jy kies God om altyd by ons te wees?

Aktiwiteit

Teken ’n prentjie wat wys dat God altyd by jou is.

 

Om ’n verskil te maak

Here, ek wil nie net nog ’n rat in ’n wiel wees nie.
Ek wil ’n verskil maak.
Ek wil so graag hê dat die wêreld beter sal wees
omdat ek hier was. 

Daarom bid ek dat U my sal gebruik.
Maak my oë oop vir die geleenthede wat oor my pad kom.
Help my om raak te sien waar en hoe ek ’n verskil kan maak.  

Keer tog dat ek nie verval in ’n sinlose bestaan,
in ’n onsinnige najaag van aardse geluk nie.  

Mag elke ding wat ek vandag doen,
help om hierdie wêreld beter te maak.
Mag elkeen met wie my pad vandag kruis,
voel dat hulle ’n positiewe ontmoeting gehad het.  

In my lewe
en in my werk,
laat u koninkryk kom. 

Amen.


Bible Media is on a digital transformation journey. We envision an integrated, inspiring, one-stop digital platform that will inspire the Christian way of life through transformative experiences and digital content.

Our vision is to create a Christian inspirational experience for South Africa and globally.

In a survey, we asked the public for creative suggestions as a name and tag line for this platform. Now we would like you to help us pick a brand name and tag line for the platform.

PLEASE CLICK HERE to complete the short 3-question survey.

Thank you
The Bible Media Digital Team

Dinsdag 9 Junie 2020

Ons is meer as ons woorde

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Rom 12:2).

My gevoelens en diep verlangens na God is ’n inherente deel van my menswees. ’n Boek van die neurowetenskaplike Antonio Damasio het my gehelp om dit beter te verstaan. In sy boek The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness toon hy aan dat bewussyn hand aan hand met gevoelens loop. Ons emosies vorm ons bewussyn. Ons hoef nie eers te dink voordat ons bewus raak van wat gebeur nie. 

Emosies help ons om blitsvinnig te handel sonder dat ons alles elke slag hoef te deurdink. Indien iets ons bedreig, sal ons emosies en die gepaardgaande chemiese stowwe ons op hierdie gevaar laat reageer. Emosies is ligjare vinniger as denke en help ons met die veg-of-vlug-reaksie. Ons denke help ons weer om ons emosies te verwerk.

Ons emosies is die interne skakelaars wat ons tot aksie laat oorgaan. En ons denke volg altyd kort op ons emosies se hakke. Ons ervarings uit die verlede speel ’n groot rol hierin, al gebeur dit onbewustelik. Daarom moet ons sorg dat blinde emosies nooit die oorhand oor ons kry nie. Ons emosies is bedoel om ons te laat oorleef, nie om ons lewe oor te neem of te beheer nie. 

Wysheid is om te weet ons skuld ons emosies altyd ’n tweede, goed deurdagte opinie. Wysheid is om toe te laat dat die Here ons denke verander en vernuwe op die spoor van Romeine 12:1-2. Ons moet met wysheid voel, dink en doen. Ons wil is altyd sterker as ons gevoel, al gebeur dit stadiger. Hoor mooi: Ons is nie uitgelewer aan ons emosies nie. En gesonde denke keer ongesonde, afbrekende gevoelens.

Die Here het ons aanmekaargeweef om diep te voel. Hy het ons as geestelike wesens geskep, ontwerp vir dink, leef én voel saam met God. Ons is sy wandelende verteenwoordigers, mense wat ’n hemelse hartoorplanting beleef het. Daarom moet ons leer om ons denke en emosies by mekaar uit te bring. Ons moet leer om diep te voel en diep te dink. En om te praat sonder om altyd woorde te gebruik.

Liewe Vader, dankie dat U my met emosies geskep het om U en die wêreld te kan beleef. Vernuwe my denke sodat my gedagtes en emosies vir U aanneemlik sal wees en ek u wil sal kan onderskei. Amen.

 

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is – Romeine 12:2.

Die Bybel vertel vir ons wat goed en wat sleg is. So help die Bybel ons om volgens God se wil te leef. Tog is dit nie altyd moontlik om ons Bybels oral met ons saam te dra om daarin te lees as ons wonder hoe ons moet optree nie. Gelukkig is God altyd by ons en Hy self ons help om tussen goed en sleg te kies.

– Hoe moet ons as mense wat in die Here glo in die sondige wêreld optree?

– Wat beteken dit om volgens God se wil te leef?

Aktiwiteit

Doen die volgende eksperiment: Neem ’n bietjie gekleurde water en ’n bietjie olie. Die gekleurde water stel die wêreld voor wat vol jaloesie en selfsug is; die olie stel God se kinders voor. Gooi die olie by die water en roer dit goed totdat die olie en water meng. Hou die mengsel ’n rukkie dop. Jy sal sien dat die olie op die water begin dryf. Dit herinner jou: God stuur ons nie uit om te meng met die wêreld se optrede soos jaloesie of selfsug nie, maar om anders te leef, om volgens God se wil te leef.

 

Leierskap

Almagtige God,
U is my Here en my God.
Ek wil U volg, U in alles gehoorsaam. 

Lei my,
leer my
en vorm my
om ’n waardige leier te wees. 

Gee dat ek nie my eie belange sal dien,
my eie voordeel sal soek,
myself belangriker sal ag as ander nie,
maar dat ek ander sal dien.

Dat ek besluite sal neem
en rigting sal gee
op ’n manier wat tot ander se voordeel sal strek,
wat ander sal versterk en bemagtig. 

Here, gee vir my die wysheid en onderskeidingsvermoë
om ’n leier te wees wat u Naam vereer.
Here, maak my ’n dienende leier, op u spoor. 

Ek wil U volg.

Amen.

Maandag 8 Junie 2020

Die Gees bring die gevoel terug

Dit is tog duidelik dat julle ’n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense (2 Kor 3:3).

Die Bybel is die enigste boek waarvan die Outeur altyd persoonlik by jou is wanneer jy dit lees. Die Woord word lewend wanneer die Heilige Gees begin werk, wanneer Hy die regte God-taal op ons harte skryf.

In deel 1 van God se groot storie met die mens, die tyd van Moses, was die wet die eerste godsdienstige taal wat mense moes aanleer. Tog was hierdie einste wet op klip geskryf. Die probleem was dat mense se koppe en harte net so hard soos hierdie klip was. Dit het nie lewe in oorvloed gebring nie. Inteendeel, die dood het gewen. Klipharte het dowe ore, blinde oë en hardkoppige lewens tot gevolg gehad. 

Deel 2 van God se storie met die mensdom begin met Jesus en die Gees se koms. Die Heilige Gees het die regte raad vir klipharte. Hy vervang klipharde harte met sagte en nuwe harte. Hy plaas die Woord binne-in ons. Hy verander ons in Jesus se lewenslange nuwe skryfpapier waarop Hy God se storie oorskryf.

Paulus sê ons is lewende briewe van Christus wat ander mense kan lees. Hoekom het ek dit nie vroeër al besef nie? Hoekom het ek nooit ingesien dat die Gees die lewende nuwe ink van God is wat my in ’n brief van Christus verander nie? Uiteindelik het ek egter opgehou om ’n kennisversamelaar te wees. En hierdie skuif het my verander in ’n ervaarder en doener van die Woord. Nou is die Woord vir my soos heuning. Dit is ’n lewensgeur en feeskos. Dit roer my hart se snare.

Om die Woord te lees is om dit ook te praat en te doen. Dit is nie net ’n boekrak-boek wat een keer per dag ’n vinnige vers of twee aan my moet opdis nie. Nee, die uitdaging is om die Skrif op elke lewenspad te laat saamreis. En om God nuut te ervaar met ’n hart wat lewend gemaak is vir sy nuutste bewegings. Die Gees roer nuut en diep in my wanneer sy skryfwerk gebeur. Wanneer sy koninkryk sigbaar deurbreek en verlore eiendom tuiskom, bruis daar opnuut opgewondenheid. Wanneer mense rus vind aan God se voete, borrel vreugdeliedere vanuit nuwe harte. En die God-musiek weerklink.

Here Jesus, skryf u liefdesbrief aan die wêreld op my hart sodat almal wat my pad kruis iets van U sal beleef. Amen.

 

Dit is tog duidelik dat julle ’n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense – 2 Korintiërs 3:3.

Het jy al gehoor mense sê: “Jou lewe sal dalk die enigste Bybel wees wat iemand ooit lees”? Dit klink vreemd, want hoe kan iemand jou lewe lees? Eintlik is dit maklik om hierdie woorde te verstaan. Die Bybel is nie net ’n boek wat ons moet lees en dan neersit nie. Die woorde wat ons in die Bybel lees, moet in ons lewe sigbaar word deur wat ons doen en sê. Die Bybel vertel vir ons wie God is en hoe sy liefde werk, en dit is wat ons aan die wêreld moet gaan wys. Al leer ons van God in die Bybel, moet dit nie al plek wees waar mense God se liefde raaksien nie. Ons moet dit elke dag vir almal wys deur hoe ons leef. 

– Hoe leer jy graag meer van God se liefde?

– Hoe kan jy met jou lewe vir ander mense die Bybel wees?

Aktiwiteit

Wat is jou gunsteling-Bybelvers? Leer dit vandag uit jou kop sodat jy dit altyd sal onthou.

 

Stagneer

Here,
hier begin ek al weer met nog ’n dag,
op dieselfde manier,
met dieselfde goed. 

Ek weet dat daar by U lewe en groei is,
dat ’n lewe in u diens ’n dinamiese lewe is.
Tog voel dit dikwels vir my asof ek stilstaan,
asof ek stagneer. 

Daarom bid ek om u krag, om u lewe,
ook hier, vir my werk.
Gee, lewende Here, dat ek nie sal stagneer nie,
dat ek elke dag sal aanhou groei
aanhou leer.  

Here, brei my vaardighede,
my bydrae
en my impak uit
sodat ek my deel vrugbaar kan doen. 

Nie om my eie eer na te jaag nie,
maar tot eer van u Naam.

Amen.


Sondag 7 Junie 2020

Beitel- en kaptyd

Kan Ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel (Jer 18:6).

Genadiglik is nie alle teoloë besig met nadoodse ondersoeke op die Bybel nie. Vele Godvresende vroue en mans bevind hulle hier, soos my vriend Jan van der Watt. Daar in Nederland, waar hy ’n uitnemende professor by die Radboud Universiteit in Nijmegen is, het hy ’n ruim spasie vir die Woord van God oopgebreek. Wanneer ek elke jaar ’n maand of meer daar deurbring, het ek ’n vry hand om die Bybel as die lewende Boek van God te respekteer en te gebruik.

Die Here moes egter eers aan my beitel en kap om die skuif te maak vanaf ’n kopaangedrewe besig-wees met die Bybel na ’n hartaangedrewe lees en bestudering hiervan. Ek moes leer die Bybel is nie ’n blote kennisboek nie. Dit is ’n lees-en-leef-boek. Die Bybel is nie ’n uitgediende ensiklopedie oor God, soos al daardie ensiklopedieë uit my kinderdae wat my ma vir ons aangekoop het en wat nou verouderd is nie. Die Bybel is ook nie bedoel vir dié wat dossiere oor God probeer opbou sonder om enigiets anders met hierdie kennis te doen as om dit neer te pen in onleesbare, dik teologiese boeke of in nog kerklike verslae wat spoedig stof vergader nie. Die Bybel is God se boek waarin sy hart geopenbaar word namate sy storie met sy volk deur die eeue ontvou. 

Ek het eenkeer gehoor: “You cannot buy character over the internet.” Nee, karakter kan nie gekoop word nie, net gevorm word. En die Bybel is ons lees-en-leef-boek om ons hiermee te help. Sy Woord is hoe God die Pottebakker die klei, ons, tot sy beeld vorm en hervorm.

Hemelse Vader, ek plaas my lewe in u hand sodat U my karakter soos klei kan vorm. Ek vertrou op U. Help my om die Bybel te lees en te leef, en dit nie net met my kop te bestudeer nie. Amen. 

 

Kan Ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel – Jeremia 18:6.

Dit is baie lekker om met klei te speel. As jy byvoorbeeld ’n diertjie uit klei maak en jy maak ’n fout, kan jy dit sommer maklik regmaak. Pottebakkers wat potte van klei maak, vorm en verander ook hulle potte totdat die potte vir hulle perfek lyk. 

God is die pottebakker van ons lewe. Hy laat staan ons nie met ons foute en al nie, maar vorm en verander ons totdat ons in sy oë perfek is. Soms vra dit van ons om moeilike veranderinge in ons lewe te maak, soos om nie slegte dinge van ander mense te dink nie. God gebruik ook verskillende maniere om ons te vorm en te verander, soos om ons uit die Bybel te leer wat reg en wat verkeerd is. Watter manier God ook al gebruik om ons te vorm en te verander, ons kan altyd weet dat God daar is om ons te help.

– Wat dink jy beteken dit dat God ons vorm en verander totdat ons perfek is in sy oë?

– Watter verskillende maniere kan God gebruik om ons te verander en te vorm?

Aktiwiteit

Maak vir jou speelklei. Terwyl jy met die klei speel, onthou dat God jou elke dag vorm en verander om perfek in sy oë te wees.

Maklike soutklei-resep:

– 2½  koppies koekmeel

– 1 koppie fyn sout

– 1 koppie water

– 2 eetlepels olie

Roer die meel en sout bymekaar. Voeg dan die olie en water stadig by en meng goed. As die beslag te droog is, kan jy nog water bygooi. As dit te nat is, kan jy nog meel byvoeg. Gebruik gerus paar druppels koekkleursel om jou klei te kleur.

 

Sekuriteit

Here, U is ons rots en ons bergvesting, 
soos die Psalms sê.
U staan ewig vas. 

Ons leef in onseker tye.
Dit voel of dinge elke minuut verander.
Ek weet nie wat die toekoms inhou nie.  
Ek voel nie veilig nie.  

Daarom skuil ek by U. 
Ek bid dat U my sal beskerm
en vir my sal voorsien,
dat U my veilig sal hou in u hand. 

Here, op U vertrou ek. 

Amen.

 

Saterdag 6 Junie 2020

Geheime agent

Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil! (Ps 34:9, 1933/1953-vertaling).

In Walter Isaacson se biografie oor Steve Jobs, die eienaar van Apple tot kort voor sy dood, haal hy Jobs aan: “The juice goes out of Christianity when it becomes too based on faith rather than on living like Jesus or seeing the world as Jesus saw it.” Geloof word heel eerste geproe en gedrink. Daar is geen sap oor in enige vorm van geloof wat hierdie hartskonneksie verloor het nie. Kennis maak saak. Maar kennis wat net in ons kop bly vassteek, bly bloot inligting. 

Om mense met nog inligting toe te gooi, help nie. Slegs kennis wat met ons harte praat, bring transformasie. Ons harte bepaal ons lewe. Ons rituele, preke, Bybelstudies, saamwees en die res van ons lewe moet eerstens hartlangs gebeur. Anders word dit kunsmatig met godsdienstige aarvoeding aan die lewe gehou. As ons hartsnare nie saamspeel nie, dans ons lewe nie saam nie.

Om kennis oor die Bybel te versamel, kan nooit ’n doel op sigself wees nie. Laat ek net namens myself praat: Vir te lank het ek kennis bymekaargemaak, asof die een wat die meeste Bybelkennis het, wen. Soos ’n geheime agent het ek inligting oor God ingesamel en in ’n dik lêer gebêre. Ek het die een dossier ná die ander oor Hom en al sy uitsprake oor mense oopgemaak. By teologiese kongresse het ek my gemeet aan ander teologiese “geheime agente”, algemeen bekend as teoloë. Vele van hierdie teologiese kennisversamelaars het dan ook tot die gevolgtrekking gekom dat die Bybel ’n ou en uitgediende boek is wat slegs ’n paar nadoodse ondersoeke verdien. En dat ’n mens eintlik niks wat daarin geskryf staan meer hoef te glo nie. Wonderwerke was volgens die verslae van party “ondersoekbeamptes” slegs menslike konkoksies.

Dalk is dit wat met geloof gebeur wat nooit verder as die brein vorder nie. Wat nie uitgeleef word nie. Die Bybel gaan tog nie in die eerste plek oor ons informasie nie, maar oor ons transformasie.

Here, laat ek nie tevrede wees met ’n kop-geloof nie; help my om U met my hele wese te dien. Ek wil self smaak en sien dat U goed is, soos Dawid in Psalm 34:9 sê. Laat my geloof meer deur transformasie as blote informasie gekenmerk word. Amen.

 

Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil! – Psalm 34:9, 1933/1953-vertaling).

Daar is min dinge so lekker soos om ’n vrug te sien wat mooi en sappig lyk. Maar dan vat jy ’n hap en kom agter die vrug is suur, smaakloos of jy hap ’n wurm raak. Die omgekeerde is natuurlik ook waar. Soms lyk ’n vrug droog of verlep en dan smaak dit heerlik. Dit maak nie lekker sin nie, want jy verwag van ’n mooi vrug om ook lekker te smaak, maar eers as jy aan die vrug hap, sal jy weet hoe dit proe. 

In vandag se Bybelvers lees ons ons moet self smaak en sien dat die Here goed is. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink nie ons kan ’n hap van die Here vat om te proe of Hy goed is nie. Nou hoe werk dit dan? Hierdie vers help ons onthou dat ons nie net dinge van God in ons kop moet weet nie, maar dat ons dit deel van ons harte en lewe moet maak. Ons kan nie net wéét dat God goed is nie; ons moet ook lééf soos mense wat vir ander wil wys dat God goed is.

– Wat beteken dit vir jou dat God goed is?

– Hoe kan ons vir ander mense wys dat God goed is?


Aktiwiteit

Hou ’n proe-kompetisie. Kry ’n hele klompie verskillende eetgoed bymekaar. Party kan lekker wees en ander minder lekker. Daag mekaar uit om van alles te proe, want as jy nie proe nie, sal jy nie weet of dit lekker of minder lekker is nie.

 

Verhoudings

Drie-enige God,
ek weet U het die mens na u beeld geskep.
Ek weet U het ons gemaak om in verhoudings met ander mense te wees.
Ek weet dat ons mekaar moet liefhê, 
in vrede met mekaar moet saamleef … 
Ek weet al hierdie dinge.

 Here, U weet dit is nie altyd maklik nie. 
U weet van die verhoudings waarmee ek sukkel.
U weet wat verkeerd gegaan het –
van die onreg wat my aangedoen is,
van die onreg wat ek gepleeg het.  

Ek bid vir hierdie moeilike verhoudings. 
Ek bid dat U my sal help om hierdie mense lief te hê,
dat U vir my wysheid sal gee om te weet hoe om teenoor hulle op te tree,
dat U vir my selfbeheersing sal gee om kalm te bly,
dat U herstel sal bring in gebroke verhoudings. 

God van verhoudings,
vergewe my
verander my
bring herstel
en liefde.

Amen.


Vrydag 5 Junie 2020

Droë kennis, of lewensveranderende ontmoetings?

Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en ’n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” “Wie is U, Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen” (Hand 9:3-6).

Hulle sê ’n mens onthou waar jy was toe daar iets met bekende mense gebeur het, soos prinses Diana se dood, of toe onvergeetlike dinge in die wêreld gebeur het, soos 9/11 of die Wêreldbeker-skepskop van Joel Stransky in 1995. Toe dink ek, min mense het my al ooit vertel van soortgelyke gewaarwordings ten opsigte van hulle geloof … behalwe vir ’n klein groepie navolgers van Jesus wat die wêreld andersom laat draai. Soos Paulus, weet hulle presies waar hulle was toe Jesus trompop in hulle vasgeloop het! 

Niemand onthou waar hulle was toe nog droë kennis in die kerk uitgedeel is nie. Want ons vóél die lewe, eerder as dat ons dit verstaan. Vir te lank het ek self geglo die regte kennis sou ander beweeg om in die Here te glo en aan Hom toegewy te leef. Helaas, dit het nie.

Tans is die meeste kennis ooit in die kerk beskikbaar, massas goeie navorsing oor enigiets denkbaar, van kerklike belydenisse tot geestelike vorming. Nogtans laat dit nie die kerk vinnig groei nie. Dit maak nie saak hoeveel preke, Bybelstudies of kursusse ons in plek kry nie – nog kennis “bereik” nie die mense buite die geloofsveld op beduidende maniere nie. Ook maak dit nie die nuwe generasies opgewonde om deel te word van hierdie kennisgerigte, krimpende skare nie. Skaars het hulle die kennis deur katkisasie ingeneem, of hulle laat spaander!

Niemand onthou waar hulle was die dag toe nog inligting in die kerk uitgedeel is nie. Maar gelowiges onthou wel waar hulle was toe hulle in die teenwoordigheid gekom het van mense wat hulle geloof uitleef. Só sê Cliff van Vuuren onlangs vir my. Al is hy blind, is hy ’n passievolle leraar wat mense van vroeg tot laat dien. Hy vertel van iemand wat ná sy dogter se dood deur ’n swaar tyd gegaan het. In plaas van bitterheid, het hierdie man liefde en veiligheid gevind in ’n omgeegroep waar gelowiges mekaar dien. Cliff vertel dat hy self groot lesse by hierdie groepie geleer het, soos dat status nie belangrik is nie; dat jou identiteit nie in posisies en titels lê nie; dat onvoorwaardelike liefde en aanvaarding vir mekaar al is wat regtig saak maak, en dat gasvryheid en liefde teenoor vreemdelinge gróót neergeskryf word in die Here se boeke.

Lewenslesse soos hierdie laat jou onthou waar jy was toe jy dit geleer het.

Here, ek wil graag ’n passievoller dienaar van U wees. Raak my hele lewe aan. Help my om my geloof só uit te leef dat ander vir U daardeur kan ervaar. Amen.

 

Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en ’n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” “Wie is U, Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen” – Handelinge 9:3-6.

Het daar al iets groots met jou gebeur wat jy nooit sal vergeet nie? Dalk kan jy die dag onthou toe jou boetie of sussie gebore is, of dalk het jy al iemand beroemd se konsert gaan kyk. Daar gebeur partykeer dinge in ons lewe wat ons hele lewe verander. Vir Paulus, wat ook Saul genoem is, het die hele lewe verander die dag toe hy Jesus se stem gehoor het. Hy kon nie anders as om sy hele lewe te verander van iemand wat nie van Jesus gehou het nie na iemand wat alles tot eer van Jesus gedoen het. Die dag wanneer ons Jesus deel van ons lewe maak, behoort ons lewe heeltemal te verander. Ons moet so leef dat alles wat ons doen die Here verheerlik.

– Hoekom dink jy het Paulus se hele verander toe hy Jesus se stem gehoor het?

– Hoe kan jy Jesus deur jou lewe verheerlik?

Aktiwiteit

Vra iemand in jou huis om ’n herinnering met jou te deel, iets wat hulle nooit sal vergeet nie. Vra hulle ook wat daardie herinnering so spesiaal maak.

 

Motivering

Here, hier gaan ek al weer.
Nog ’n dag.
Dieselfde goed. 

U weet hoe min lus ek hiervoor is. 
Hoe ek sukkel om gemotiveerd te wees om my werk te doen.
Hoe ek droom van al die ander lekker dinge wat ek eerder sou wou doen. 

Here, ek is dankbaar vir die voorreg om ’n werk te hê.
Daarom bid ek vir die genade om my werk met passie te doen.
Herinner my deur u Gees aan die maniere waarop U my wil gebruik,
ook in hierdie werk waarvoor ek nie nou lus is nie.

Here God, maak my passie weer wakker.
Gee my die selfbeheersing en krag
om my dagtaak gemotiveerd aan te pak en af te handel. 

Laat ek ook hierdie werk, waarvoor ek nie nou lus is nie,
tot eer van u Naam doen.

Amen.

 

Donderdag 4 Junie 2020

Dissipels moet leer ontvang

Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief (2 Kor 9:6-8).

Lindie Strydom, aanbieder van Geloof, Hoop en Liefde op kykNET en handelsmerkbestuurder van Groot FM 90.5, vertel:

Ek was lid van my gemeente se finansiële komitee. Ek sal nooit vergeet toe ons predikant ons een Saterdag Diepsloot toe geneem het nie. Die rede was tweeledig.

Die eerste rede was om konteks te gee aan ons gesprek oor geld en hoe ons klein gemeente deur die bronne wat God aan ons toevertrou het ’n verskil kan maak.

’n Mens dink en praat baie anders oor “doer ver Diepsloot-gemeente” se bydrae as jy saam met daardie mense gekuier en Jesus Christus se hoop te midde geweldige armoede beleef het.

Die ander rede vir die besoek was iets waaraan ek nog nooit voorheen blootgestel is nie: om te leer ontvang. 

As bevoorregte, ryk wit jongmens het ek grootgeword met die idee dis ons verantwoordelikheid om te gee. Die bedoeling was gewoonlik goed: Ek het meer gekry; dus sal ek altyd gee. Daardie dag is ons gasvry ontvang by verskillende mense se huise – sinkhuise, rug teen rug. Huise wat netjies verdeel is in ’n kombuisie, slaapkamer en sitkamer, maar met uitgooigoed wat ek en jy nie meer gebruik nie. Ons het koffie gedrink, geroosterde grondboontjies so van die vuur af geëet en ’n stuk gaar vis by ’n winkeltjie gekoop. Ek het hoeveel keer in my sakke gesoek na ’n geldjie, maar ons is nie toegelaat om vir enigiets te betaal nie. Die akademiese les oor “hoe om te ontvang” het prakties lyf gekry namate ek ons gasheer, Eddie, en sy mense se vreugde om te kan gee beleef het.

’n Paar jaar later was ek deel van ’n uitreik na mynwerkers wat hulle werk verloor het. My hart het gebreek terwyl mense in lang rye gestaan het om hulle R200-kospakkies te ontvang. Eenkant teen die muur hurk ’n oom, amper skaam terwyl hy die inhoud van die sakkie bekyk. Ek vang sy oog terwyl hy hartseer sê: “Ja, dis makliker om te gee as om te ontvang …”

Ek het weer besluit om meer gereeld vir mense in nood die kans te gee om ook te kan gee. 

Ons almal wil gee; ons almal het die begeerte om iets van onsself te kan gee. Maak nie saak hoeveel of wat ons het nie. Maar ons moet ook leer om te ontvang.

Liewe Vader, dankie dat U altyd vir my genoeg gee sodat ek oor het om ander mee te seën. Help my om ook te leer ontvang, selfs van mense wat minder as ek het. Ek weet U gebruik arm, ryk, jonk, oud – almal – om ander te seën. Amen.


Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief – 2 Korintiërs 9:6-8.

Die gesegde “Wat jy saai, sal jy maai”, klink amper soos vandag se teksvers. Dit  is amper dieselfde, maar nie heeltemal nie. Vandag se vers gaan oor hoe ons goeie dinge vir ander mense behoort te doen, of dit nou is om vir hulle kos te gee of vriendelik met hulle te wees. Ons doen goeie dinge vir ander mense, nie omdat ons skuldig voel, omdat ons dink ons moet dit doen of omdat ons bang is ons gaan nie iets terugkry nie. Nee, ons doen dit omdat God ons uitstuur om sy voorbeeld te volg en uit liefde vir ander mense om te gee. Ons kan ander mense liefhê en vir hulle omgee omdat God ons eerste liefgehad en eerste vir ons omgegee het.

– Hoekom gee ons vir ander mense om?

– Wat maak dit soms moeilik om vir ander mense om te gee?

Aktiwiteit

Maak vandag ’n “Jar of Hope” wat jy kan gee vir iemand wat nie kos het nie.

Neem ’n leë koffiefles en sit die volgende daarin:

½ koppie rys
½ koppie sopmengsel
½ koppie lensies
1 blokkie hoenderaftreksel
1 pakkie soppoeier

Kook in 6 koppies water vir 35 minute. Roer gereeld.

Skryf die bestanddele en die gaarmaakmetode met ’n permanente koki op die glasfles, of op ’n stukkie papier wat jy op die fles kan plak.


 

Finansiële druk

Here God, Skepper en Onderhouer van alle dinge,
op U vertrou ek.
Ek weet dat U vir my omgee en vir my sorg. 

Dit is omdat ek op U vertrou dat ek na U toe kom.
Here, ek is bekommerd. 
Dit voel asof daar net nooit genoeg geld is nie,
asof daar elke dag nog meer mense is wat van my afhanklik is,
nog meer gate is wat toegestop moet word. 

Ek weet nie of ek genoeg geld gaan hê nie. 
Eintlik weet ek dat ek nié genoeg geld het nie! 

Daarom bid ek dat U sal voorsien,
dat U sal gee wat nodig is.
Daarmee saam bid ek vir onderskeidingsvermoë,
dat U my sal wys hoe om dit wat ek ontvang verstandig te bestuur. 

Voorsiener-God,
terwyl ek kyk na die blomme van die veld en die voëls van die lug
bid ek dat U ook vir my sal voorsien. 

Amen.


LiG gesels met Nadia Beukes

Die aktrise, TV-aanbieder en sanger Nadia Beukes-de Villiers is sinoniem met lig en inspirasie. LiG het met Nadia gesels oor haar swangerskap, moederskap in grendeltyd en haar belewenis van God in tye van onsekerheid.

Die koms van jou baba is om die draai? Hoe beleef jy jou swangerskap in grendeltyd en in hierdie onseker tyd in die land?

Ons baba, Joshua, kom voorlopig oor minder as ’n maand (18 Junie) en ons is beslis baie opgewonde oor sy koms. Dit is wel ’n baie vreemde gevoel om in so ’n onseker tyd swanger te wees. Aan die een kant is ek ongelooflik dankbaar vir ’n gesonde swangerskap, en aan die ander kant weet ek geensins wat die nabye toekoms gaan inhou nie en dit maak my tog effens angstig. Die beplanning en emosionele voorbereiding is dus tot ’n mate vir my uitdagend omdat ek nie juis weet waarvoor om te beplan of voor te berei nie, maar ek weet God se hand is oor die swangerskap. Ek het regtig baie ondersteuning van my man, familie, vriende en die hospitaalspan. Ek was hierdie week selfs bederf met ’n ry-verby-babatee. Dit het my sommer ekstra spesiaal en geliefd laat voel.

Jy het onlangs op Instagram geskryf dat jy nie baie produktief in grendeltyd was nie omdat jy by jou seun, Davey, se roetine moet aanpas. Watter raad het jy vir ma’s in grendeltyd wat ook onproduktief voel?

My beste raad aan ander ma’s (en ook aan myself) is: Moenie te hard op jouself wees nie. Om die waarheid te sê dink ek dit geld eintlik vir almal in hierdie tyd, nie net ouers nie. Almal se omstandighede is anders en almal ervaar die druk en onsekerheid van die tyd waarin ons onsself tans bevind op verskillende maniere. Ek bewonder mense wat in hierdie tyd baie gedoen kry maar ek het net soveel, indien nie meer nie, respek vir mense wat binne hulle omstandighede bloot kop bo water hou. Persoonlik vind ek party dae is makliker as ander en soms kry ek als van wasgoed, tot stemopnames, Davey se roetine en aandete gedoen. Terwyl ander dae soos ’n eindelose stryd voel en ek gelukkig is as ek uiteindelik ’n oomblik kry om te stort. Tog, op die ou einde, in beide die goeie en slegte dae, is een ding verseker: ek het geweldig baie om voor dankbaar te wees en besef dit daagliks.

Hoe beleef jy God in onseker tye?

As ek terugkyk na al die onseker tye in my lewe is dit so duidelik dat God daar was en ten spyte van my eie tekortkominge en nooit iets oor my pad gebring het waarvoor ek nie reeds toegerus was nie. In die oomblik is dit soms moeilik om die Lig aan die einde van enige tonnel te sien, maar in my (beperkte) lewenservaring het ek gevind dat die tonnel soms om ’n draai moet gaan. En eers wanneer jy een voet voor die ander gesit het om om daardie draai te kom sal jy die Lig kan sien. Al is dit hoe moeilik, hou uit en hou aan, kyk uit vir bakens van hoop wat vir jou die rigting in die donker sal aandui en moet nooit moed verloor nie, want this too shall pass.

Watter geloofslesse het jy in grendeltyd geleer?

In ’n tyd soos hierdie word ’n mens beslis met jouself gekonfronteer en tot ’n mate forseer om stil te word en te reflekteer. Ek sou sê die grootste geloofsles wat ek in hierdie tyd geleer het is dat die mensdom eintlik so verganglik is en dat ons dit wat ons het beslis nie as vanselfsprekend moet aanvaar nie en in dankbaarheid moet leef. Daarmee saam om die wonderwerk van nuwe lewe, letterlik binne my te kan ervaar herinner my daagliks aan God se goedheid en guns.

Hierdie artikel kom uit LiG-tydskrif se Mei 2020-uitgawe. Besoek gerus www.lig.co.za vir nog lekker leesstof.

Woensdag 3 Junie 2020

Eers Maria se pad, dan die res 

Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel (Ps 27:4).

 Vir gewone mense – en ek bedoel doodgewone mense – is daar plek aan die Here se voete. Titels, posisies, prestasies of kwalifikasies is geen voorvereiste vir rus in sy diens nie. Dit gaan slegs oor hoe jy na die Here toe kom en wie jy in en by Hom is.

Vir te lank het die idee in my kop vasgesteek dat om groter en meer dinge vir die Here te doen die enigste manier is om sy aandag te trek. Dankie tog vir Maria wat eerste dinge eerste geplaas het: om aan Jesus se voete te gaan sit en na sy woorde te luister.

Johan Geyser het gesê: “Dissipelskap begin met ’n ontdekking van wie Jesus is.” Ons moet eers stil word by Jesus, ontdek wie Hy is en wat ons identiteit in Hom is. Daarna gaan dit oor doen. Anders gestel: Doen is gesetel in wie jy voor Jesus is. As doen nie voortspruit uit die diep rus aan die Here se voete nie, veroorsaak dit stres. 

Ons primêre roeping is nie om Marta se pad te volg nie, maar Maria se pad. Ja, Marta met haar besig-wees en dinge het ook ’n plek, maar dan sonder haar gejaagde hart. Dit is egter die tweede beweging, die tweede tree. Eerste dinge eerste, en dit is om by Jesus te rus. Net dit. Oor en oor en aanhoudend.

Daaglikse rus is nodig. Dit is elke dissipel se voortdurende uitdaging. Om hierdie lewensbelangrike eerste beweging te systap, is om Marta se gejaagde pad te kies. Dan dryf take en programme jou aan. Dan brand jy uit. Dan leef jy sonder innerlike krag. Ware groei en vrede en rus is slegs te vind op die pad wat Maria gekies het.

Terloops, daar is nog baie plek by Jesus se voete.

Here, U weet dat ek partykeer kop eerste in die “doen” van dinge wil inspring. Help my om, soos Maria, eers die beste deel te kies: om by u voete te rus. Eers daarna kan ek die lewe sinvol aanpak. Amen.

 

Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel – Psalm 27:4.

Ken jy die liedjie: “Weet jy nie, weet jy nie, jy’s ’n tempel”? Dié liedjie help ons onthou dat God nie in ’n kerkgebou woon of in die Bybel leef nie; God woon by ons elkeen, elke dag. Ons hoef nooit te voel dat God ver van ons af is of van ons vergeet het nie, want Hy is altyd by ons. Ons moet ook onthou dat al is God altyd by ons, ons steeds elke dag tyd moet maak om God raak te sien in die wêreld rondom ons en te luister wanneer Hy met ons praat.

– Waar het jy vandag vir God rondom jou raakgesien?

– Hoekom dink jy glo mense God woon in kerkgeboue?

Aktiwiteit

Sing die liedjie “Weet jy nie, weet jy nie, jy’s ’n tempel”.

 

Sukses

Almagtige God,
U weet hoe graag ek suksesvol wil wees,
hoe graag ek bo wil uitkom,
hoe graag ek die erkenning van my portuurgroep wil hê.

Tog kan ek nie help om te wonder nie:
Hoe sou U “sukses” definieer?
Wanneer sal U my as “suksesvol” sien?
Wat is “sukses” in die oë van die God wat sy lewe vir sy kinders afgelê het? 

Daarom bid ek:
Help my om te verstaan wat sukses werklik is.
Maak my vry van definisies van sukses wat nie aan u wil voldoen nie.
Maak my suksesvol in die gehoorsaamheid aan u wil, tot eer van u Naam. 

Maar dan vra ek steeds
dat U my sal help om U te volg op so ’n manier
dat ek suksesvol sal wees in my werk
terwyl dit u Naam verheerlik.

 Amen.

Dinsdag 2 Junie 2020

Só oefen jy die regte dringendheid in

Dit was in hierdie oortuiging dat ek vroeër die plan gemaak het om julle te besoek, sodat julle twee keer ’n bewys van genade kon ontvang. Ek wou julle op die deurreis na Masedonië toe besoek en weer op die terugreis van Masedonië af, en dan met julle hulp my reis voortsit na Judea toe (2 Kor 1:15-16).

John Kotter is ’n wêreldleier op die gebied van verandering in organisasies. In sy boek A Sense of Urgency skryf hy dat tot 70% van alle mislukkings in tye van verandering toegeskryf kan word aan ’n gebrek aan dringendheid by mense. Die meeste organisasies wat nooit hulle indrukwekkende planne of drome kan deurvoer nie, verwar dringendheid met gejaagdheid. Daarom waarsku Kotter teen vals dringendheid.

Jerry Seinfeld, een van my gunsteling-komediante, help my ook met die regte soort dringendheid. Hy vertel dat hy ’n kalender in sy huis het waarop hy elke dag ’n groot X maak wanneer hy ’n stukkie humor neergepen het. Die geheim, sê hy, is om een deurlopende rooi X op die jaarkalender te hê. Dringendheid is die regte vuur in jou binneste wat jou elke oggend laat opstaan. Dringendheid laat jou nie een aand gaan slaap sonder dat jy aan jou hemelse drome gebou en groei beleef het nie. 

Doodgewone mense wat buitengewone lewens in die Here se oë leef, verstaan alte goed van dringendheid. Vra maar vir Maria. Sy kon nie anders as om aan Jesus se voete te gaan sit nie. Niks anders het vir haar saak gemaak nie. Sy wou nie vir Hom ’n onvergeetlike ete kook of Hom beïndruk met al die wonderlike dinge wat sy doen nie. Maria wou net stil-stil aan haar Heer se voete sit.

In 2 Korintiërs vertel Paulus hoe buigsaam hy moes wees om sy planne te verander na die Here se wil. Daarom is dié woorde van Leonard Sweet so treffend: “If I can tell you where I will be a year from now, I will be in control of my life. And I am not. I just follow Jesus.” Moenie so haastig wees en so fyn beplan dat jy dit vir jouself moeilik maak om vandag al vir Jesus te volg nie. Maak eerder met dringendheid tyd om by Jesus se voete te sit sodat jy sal weet waarheen Hy jou lei.

Here, gee my die dringendheid om nie uit te stel nie, om vandag al by u voete te sit en vandag reeds te volg waar U lei, al beteken dit ek moet my eie planne verander. Amen.

 

Dit was in hierdie oortuiging dat ek vroeër die plan gemaak het om julle te besoek, sodat julle twee keer ’n bewys van genade kon ontvang. Ek wou julle op die deurreis na Masedonië toe besoek en weer op die terugreis van Masedonië af, en dan met julle hulp my reis voortsit na Judea toe – 2 Korintiërs 1:15-16.

Weet jy wat die verskil tussen dringend en haastig is? Haastig is as iets vinnig moet gebeur en dringend is as iets dadelik, of so gou moontlik, moet gebeur. Ons maak soms die fout om te dink ons moet haastig leef. Ons wil ’n klomp dinge vinnig doen. God vra ons egter om nie haastig te leef nie, maar dringend. Ons moenie net vinnig bid of vinnig Bybel lees nie. Tog moet ons hierdie dinge dringend doen en nie wag totdat ons lus is daarvoor nie. 

Paulus skryf in vandag se vers dat hy sy planne moes verander omdat God iets anders van hom gevra het. Hy moes dringend dinge anders doen, anders sou hy nie volgens God se wil optree nie. Ons moenie so haastig leef dat ons nie kan hoor wanneer God dringend ons planne verander nie.

– Hoe verstaan jy die verskil tussen dringend en haastig?

– Hoekom dink jy vra God ons om Hom dringend te volg?

Aktiwiteit

Vra iemand om jou te help om kaarte van Paulus se reise in ’n Bybel, soos ’n Studiebybel, te kry. Kyk waar Masedonië en Judea is.

 

Wysheid

Alwyse God,
U is die bron van alle wysheid.

As ek een ding van U kan vra, is dit wysheid. 
Die Bybel sê immers: 
“As een van julle wysheid kortkom, 
moet hy dit van God bid, 
en Hy sal dit vir hom gee” (Jak 1:5).

Here, gee vir my wysheid
vir elke deel van my werk:
vir die besluite wat ek moet neem,
in die manier waarop ek my werk doen,
in my omgaan met ander. 

Gee my altyd, in alle omstandighede,
die onderskeidingsvermoë om te weet wat die wyse ding is om te doen
en die selfbeheersing om met daardie wysheid op te tree. 

Amen.


Maandag 1 Junie 2020

Die verskil tussen gejaag en dringend

God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting (Ps 46:2-4, 11-12).

Op ’n dag het ek agtergekom een van my honde is die besigste hond ooit. Heeldag jaag hy sy eie skaduwee, hardloop al om ’n boom, jaag sy eie stert … en doen dan alles weer van voor af. Maar my arme hond het nooit iets bereik nie. Hy was altyd net verskriklik besig.

Dalk moes ek vir hom die Pareto-beginsel (die 80:20-reël) geleer het: “for many events, roughly 80% of the effects come from 20% of the causes”. Net soos my hond, staan baie gelowiges 80% van al hulle tyd af aan 20% van die goeie gevolge omdat hulle dit doen met gejaagde harte en nie vanuit ’n diep innerlike rus nie. 

Geloof gaan daaroor om die kans van ’n leeftyd aan te gryp: om by Jesus tot stilstand te kom. Dit gaan oor minder, nie meer nie; dit gaan oor stadiger, nie vinniger nie. 

Hoor dit asseblief, gelowiges wat angstig planne maak, sendelinge wat wakker lê oor hoe om die wêreld te bereik, tuisteskeppers, sakepersone en kantoorwerkers wat wonder hoe Suid-Afrika ooit omgedraai sal word, ouers wat wonder of daar ’n toekoms vir hulle kinders is: Jesus is die Rede vir ons bestaan.

Jesus is ons lewe, ons suurstof, ons alles. Maar om Hom te vind, moet ons tot stilstand geruk word. Ons moet ons fyn uitgewerkte planne laat staan. Soos Marta, moet ons by Jesus hoor dat ons bekommerde lewens leef. Ons skakel nooit meer af nie. Ons gejaagdheid lei nie tot meer doeltreffendheid of beter resultate in die Here se diens nie.

In hierdie lewe is daar soveel meer Martas wat rondhardloop as Marias wat by Jesus se voete sit. Daarom die ontnugtering by sommige dat hulle ná jare in die Here se diens nie gevorder het nie. Hulle het maar net ander tevrede gestel en groot stelsels in plek gehou.

Dis nie die pad wat ons moet kies nie. Maria het gekies wat die heel beste is. Laat ons haar voorbeeld volg.

My God, help my om eers te bedaar en U te aanbid as Here oor alles. Ek wil nie ’n oorvol, gejaagde en angstige lewe leef nie, maar meer tyd deurbring by U, die rede vir my bestaan. Amen.

 

God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting – Psalm 46:2-4, 11-12.

Wanneer jy dinge doen wat gevaarlik kan wees, maak jy altyd seker jy doen of dra iets wat jou kan beskerm. Wanneer jy gaan fietsry, sit jy ’n valhelm op. Wanneer jy in ’n motor ry, dra jy ’n veiligheidsgordel. 

Net soos hierdie dinge ons beskerm teen moontlike gevaar of seerkry, het kinders van God spesiale beskerming wat altyd by ons is en ons beskerm teen gevaar of seerkry. God self is altyd by ons om ons te beskerm. God beskerm ons teen gevaar, as ons bang is of sommer net onseker voel. Jy kan enige tyd met God praat as jy bang of bekommerd is, want Hy is altyd by jou.

– Was jy al bang of bekommerd? Wat het gebeur?

– Hoe kan jy weet dat God altyd by jou is om jou te beskerm?

Aktiwiteit

Neem ’n nartjie of ’n lemoen. Laat sak die vrug met sy skil aan in ’n bak water. Die vrug behoort te dryf. Skil nou die vrug af en sit dit weer in die bak water. Nou sink die vrug. Sonder die vrug se beskermde skil sink dit. Net soos die skil die vrug beskerm, kan ons weet dat God altyd by ons is om ons te beskerm.

 

Rus

Skepper-God,
U self het gerus nadat U geskep het.
U het ons die opdrag gegee om te rus. 

Here, ek smag na rus.
Tog voel ek skuldig as ek nie besig is nie.
Ek het soveel verantwoordelikhede, 
soveel mense wat dinge van my verwag.
Ek het nie nog tyd vir rus ook nie!

Here, help my om u voorbeeld te volg.
Help my om te besef dat ek nie altyd alles vir almal kan wees nie.
Help my om nie op my eie kragte staat te maak nie, 
maar om te laat gaan 
en U te vertrou. 

Here, gee my rus.
Lei my na waters waar daar rus is, 
soos die psalmdigter sê.
Ek vind my rus in U.

Amen.

 

Sondag 31 Mei 2020

Die mooiheid van Maria se pad

Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd (Ps 131).

Die mooiheid van Maria se pad sluit haar verstaan van haar identiteit, die regte soort dringendheid, rus, kalmte en tevredenheid in. 

Maria snap wie Jesus is. Daarom weet sy dat om aan Jesus se voete sit ’n eenmalige kans is. Die belangrikste en magtigste Mens in die heelal kuier by haar. Hy is die almagtige en ewige Here wat sonnestelsels en planete in sy handpalm balanseer. Daarom wil Maria so graag vir Jesus sien en in sy nabyheid wees. Om maar net by Hom te wees, is vir haar meer as genoeg.

Niks, maar niks anders maak saak wanneer jou Held, jou God, jou Redder by jou voordeur opdaag nie. Dan word gejaagdheid in een oomblik vervang met die regte soort dringendheid. Dan ontvang jy, soos Maria, ’n geskenk uit die Here se hand – sy rus. Nie nog werk of take of programme nie. Ewige rus. Heilige stilte. Dit was Maria se voorreg daar aan Jesus se voete. En ons sal dit ook ontvang wanneer ons kies om aan sy voete te gaan stil word.

Maar te veel van ons ly aan geestelike uitbranding. Ons is flou gespook om God se aandag te probeer trek. Ons vergeet die geheim is rus. Om soos Maria, en soos Dawid in Psalm 131, net by die Here te wees. Stil en vol nederige afwagting.

Jy hoef nie belangrik of spesiaal of begaafd te wees om daardie een ding te vind wat in Jesus se oë nodig is nie. Maria was ’n doodgewone vrou toe sy aan Jesus se voete gaan sit het. Eintlik is sy baie onbekend, ten spyte van een van die grootste uitsprake wat Jesus ooit oor iemand se goeie keuse in die lewe gemaak het.

Kies dan vandag wat Maria gekies het, en ontvang rus, kalmte en tevredenheid uit die hand van die Here.

Here, help my om in U my kalmte en tevredenheid te vind. U is die Almagtige by wie ek ewige rus vind. Dankie dat ek nie baie dinge hoef te doen of belangrik hoef te wees om by u voete te kom sit nie. Amen.

 

Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd – Psalm 131.

Daar is dikwels dinge in die lewe wat ons bekommerd maak. Party dinge maak ons sommer baie bekommerd, en ander dinge maak ons net effens bekommerd. God sê ons kan die groot bekommernisse, die dinge waaraan ons niks kan doen nie, vir Hom gee. Hy sal vir ons rus en kalmte gee. 

Ons hoef nie oor alles bekommerd te wees nie; ons kan maar net fokus op dié dinge waaraan ons iets kan doen. Hier is ’n voorbeeld: As jy bekommerd is oor ’n toets wat jy moet skryf, kan jy ekstra hard daarvoor leer.

– Is daar ’n groot bekommernis in jou lewe wat jy aan die Here kan oorgee?

– Hoekom hoef ons nie oor alles bekommerd te wees nie?

Aktiwiteit

Skryf ’n paar van jou groot bekommernisse neer, of teken prentjies daarvan. Terwyl jy dit neerskryf of teken, vra dat die Here jou sal help om minder bekommerd te wees daaroor.

 

Onregverdigheid

Here God, U is regverdig.
By U is daar geregtigheid.

Sien U hierdie dinge wat gebeur?
Hoekom laat U dit toe? 
Ek voel so magteloos wanneer ek die onreg sien en beleef. 

Ek bid dat U deur u Gees vir my sal wysheid gee
sodat ek sal weet hoe om hierdie situasie te hanteer. 

Maar veral, Here,
bid ek dat reg sal geskied. 
Dat U die onreg sal uitwis,
dat u geregtigheid sal seëvier.

Maak dit wat verkeerd is weer reg.
En wys my hoe ek daaraan kan meewerk.

 Amen.

 

Saterdag 30 Mei 2020

Net een buitengewone ding is nodig

Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ’n eensame plek en daar gebid. Simon en dié wat by hom was, het Hom egter gesoek, en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom: “Almal soek U” (Mark 1:35-36).

Marta met haar gejaagde hart en Maria met haar dringende verlange – dit is die twee susters se “toestand” in Jesus se teenwoordigheid. Jesus ontferm Hom gelukkig eerste oor die besige Marta. Hy kry haar jammer. Hy diagnoseer haar ernstige harttoestand en bied haar ’n alternatiewe leefstyl as geneesmiddel aan. Jesus se sielsmedisyne vir Marta is om haar suster se lewe na te leef. Maria het die een ding gekies wat nooit van haar weggevat sou kon word nie – om aan Jesus se voete te sit. Sy het daar reeds hemelse rus ontvang. Sy het by Jesus tot stilstand gekom en vrede gevind.

Ons sien dit ook in Jesus se eie lewe. Toe almal na Hom gesoek het, het Hy eers by sy Vader se voete gaan sit. Net een ding is nodig!

Dit gaan nie oor 5 stappe of 21 wette of 95 stellings nie; dit gaan net oor die pad wat Maria gekies het. Al is Marta en Maria se verhaal een van die bekendstes in die Evangelies is dit waarskynlik ook een van die verhale wat die minste deur gelowiges nageleef word. Mense soek eerder na formele stappe, kitstegnieke en programme oor hoe om Jesus te volg. Dit kan tog nie so eenvoudig of so vaag wees soos die keuse wat Maria gemaak het nie. Daar moet ’n praktiese handleiding of nog ’n 40-dae-program wees wat ’n kerk of ’n selgroep kan deurwerk. 

Toe ek eenkeer die verhaal van Marta en Maria met ’n groep deel, sê iemand vir my dit is nie heeltemal so eenvoudig soos dit nie, want hy het dit al probeer. Wel, miskien het Maria se pad nie vir hom “gewerk” nie omdat haar pad nie net nog ’n vinnige oplossing is om “gou” te probeer nie.

Maria se keuse is die enigste keuse. Hoor weer: Dit is die enigste pad. Daar is geen alternatief nie. Jesus se woorde eggo deur die eeue heen en bly onveranderd: Net een ding is nodig …

Here, ek weet U moet soms vir my, net soos vir Marta, diagnoseer met ’n gejaagde hart wat soek na vinnige oplossings, selfs in my soeke na U. Help my om soos Maria te besef dat net een buitengewone ding nodig is – om stil te word by u voete. Amen.

 

Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ’n eensame plek en daar gebid. Simon en dié wat by hom was, het Hom egter gesoek, en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom: “Almal soek U” – Markus 1:35-36.

Het jy al gewonder wat jy moet doen om eendag hemel toe te kan gaan? Daar is dikwels ’n lys dinge in ons kop, amper soos wette, met alles wat ons moet doen om hemel toe te kan gaan. Ons dink: Solank ek hierdie dinge doen, is ek oukei en sal ek hemel toe gaan. 

Jesus vra egter net een ding van ons: dat ons Hom sal liefhê. As ons vir Jesus lief is, sal al die ander dinge in plek val. Wanneer ons vir Jesus lief is, sal ons kies om elke dag tyd by Hom deur te bring.

– Hoekom dink jy kan ons nie net wette en reëls nakom wanneer ons vir Jesus volg nie?

– Wat beteken dit om vir Jesus lief te wees?

Aktiwiteit

Skryf die Naam Jesus op ’n plakkaat neer en versier dit met harte om jou te herinner dat dit al is wat jy hoef te doen: Jy moet net vir Jesus lief wees.

Tydsdruk

Soms kan ek nie eers behoorlik bid nie, Here,
want daar is nie tyd nie. 
Ek wil my gebede multitask. 

Dankie, Here, dat U selfs my haastige gebede hoor.

Ek voel oorweldig deur al my verantwoordelikhede. 
Al die dinge wat ek moet doen.
Die min tyd waarin ek dit gedoen moet kry.

Here, gee my die onderskeidingsvermoë om te weet
wat ek moet doen
en wat ek moet los.  

Gee my die wysheid om te weet
hoe om dié dinge te doen wat ek moet doen,
en hoe om dié dinge te los wat ek moet los.

Help my om te midde van die gejaagdheid
helder te bly,
getrou te bly aan U,
en steeds my bes te doen.

Amen.

Karoo: Britstown se mense praat oor omgee, swaarky en God se sorg

Blydskap oor ’n reënbui, maar ook kommer oor die swaarkry wat nog nie verby is nie, was op die modderpaaie te vind toe Kerkbode op Britstown in die Karoo gaan kuier het. 

KLIK HIER vir die volledige berig wat in KERKBODE verskyn het.


Vrydag 29 Mei 2020

Gejaagde-hart-sindroom

Tog het die nuus oor Hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid (Luk 5:15-16).

Te veel gelowiges ly aan gejaagde-hart-sindroom. Dink maar aan geestelike leiers. Soveel gemeenteleiers brand uit binne die eerste vyf jaar in die bediening, grootliks weens onrealistiese verwagtings wat aan hulle gestel word. Hierdie uitbranding lei tot ernstige stres, wat weer lei tot woede, angs en depressie.

Hoe is dit moontlik? Dit gebeur omdat mense op soek is na “herders wat altyd vir en in die gemeente beskikbaar is en dien”, soos ek onlangs in ’n advertensie vir ’n leraarspos lees. Kortom, mense soek geestelike leiers wat min of meer alles kan doen. Hulle moet kan bid, preek, praat, troos, bemoedig, vrede maak, probleme uitsorteer, sondaars bekeer, gelowiges opbou, huisbesoek doen, huwelike red, jongmense verstaan, oumense versorg, dooies begrawe, troues hou, vergaderings lei, kommissies bestuur …

Gejaagde-hart-sindroom tref egter nie net geestelike leiers nie; dit tref baie mense wat dinge vir die Here wil doen. Hulle is so besig om vir Hom kos te maak dat hulle elke keer by Hom verbyhardloop op pad kombuis toe. Vir hoeveel van ons moet die Here steeds sê: “Jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig!” Ons is doodmoeg gewerk en stokflou gehardloop. Boonop gebeur dit in God se teenwoordigheid, van alle plekke! Ons doen so baie dinge dat ons net nooit daardie rus vind waaroor die Bybel praat nie.

Desmond Tutu het gesê: “I’m far too busy to pray for less than two hours a day.” Hy het iets verstaan van Jesus wat, selfs wanneer daar dringende en belangrike werk was om te doen, eers tyd by sy Vader deurgebring het. 

Vader van rus, help my om nie so besig te raak dat ek verby U hardloop nie. Dit is dikwels vir my moeilik om rus te vind wanneer ek baie het om te doen, maar dit is juis dan wanneer ek die stil tyd by U die heel nodigste het. Amen.

 

Tog het die nuus oor Hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid (Luk 5:15-16).

Jesus was baie gewild toe Hy op aarde geleef het. Wanneer Jesus in ’n dorp was, het die nuus baie vinnig versprei en baie mense het dan saamgekom om Hom te sien en na Hom te luister. Jesus het hierdie geleenthede gebruik om die mense van God se koninkryk te vertel. Maar Jesus het ook geweet Hy kan nie net vir mense van God vertel nie; Hy self moet ook alleen tyd saam met God deurbring en tot God bid.

– Wat beteken dit om te bid?

– Hoe bid jy graag?

Aktiwiteit

Skryf almal in jou familie se name op ’n vel papier neer. Probeer om in die volgende week vir almal op jou lysie te bid.

 

Depressie

Party dae kan ek myself skaars uit die bed kry. 
Dan is dit moeite om my hande op te lig om my hare te kam.

Dan moet ek nog my werk ook doen,
’n klomp dinge verrig waarvoor ek eenvoudig nie krag het nie.
Terwyl dit voel of die donker my insluk.

Here, ek weet dat U ook in hierdie skadu van depressie by my is. 
Here, help my onthou dat U by my is!

Here, wees U my krag, want ek het nie krag nie. 
Here, wees U my lig, want ek sien net duisternis. 

Here, help my.
Here, genees my.

Amen.

 

Brief aan ’n tiener: ‘Al verloor jy baie, kry jy méér by’

DEUR RUDI SWANEPOEL

My liewe Tiener

Goeiste. Ek kyk jou só en ek kan nie glo dat jy (en ek!) in ’n tyd soos hierdie lewe nie. Wie sou kon dink.

Ek sukkel bietjie om woorde vir alles te kry, daarom gebruik ek maar die geduld (en die delete-knoppie) van die rekenaar om met jou te deel wat op my hart is.

Aan die een kant, wil ek skryf dat ek jammer vir jou is. Jammer oor die matriekafskeid, die socials wat jy mis, die netbal- en hokkie- en rugbyseisoen, die tienertoneel en die koorkompetisies. Die grappies.

Ek wonder of jy daai lekker lang saalopeninge mis waar die hoof alles so benadruk en julle in lyn probeer hou met elke greintjie krag in sy lyf en sy stem.

Ek is so onsettend jammer dat jy nie jou vriende sien nie. Ek wéét hoe belangrik hulle vir jou is, hoe hulle jou eerste ‘port of call’ in hierdie lewensfase is, hoe júlle mekaar genuine verstaan. En jou mis. Dit, verstaan ek.

Jy beleef eintlik ’n hele rits verliese. En al klink dit snaaks: dis nie net ’n slegte ding nie.

As dit vir jou ’n enigsins ’n troos is: hierdie verliese berei jou voor, want jy gaan nog baie keer dinge en tye en mense en ervarings verloor. Jy gaan voel jy mis uit (wanneer al die ander weer fun het), jy gaan voel jy raak agter (as jou maats maats vind en uitgaan en trou), jy gaan voel jy kan nie kry wat hulle het nie.

Nou, léér jy dat dit OK is. Dat jy kan doen wat jy nie gedink het jy gaan kan doen nie. Dat jy dit dieper in die see van onsekerheid in kan waag as wat jy voorheen vermoed het. Dat jy sterk is. Jy leer dat jy kan aanpas, dat jy jou kop om moeilike goed kan kry, dat daar binne-in jou ’n standhoudende vuur brand waarnatoe jy keer op keer kan teruggaan vir nog. En weer. Jy het meer deernis met maats en met kinders wat nie so bevoorreg soos jy is nie.

Jy wys dat jy kan.

Daarom: al verloor jy baie, kry jy méér by. Dit wat jy bykry, is baie werd; nie noodwendig vir vandag of môre nie, maar vir die res van jou lewe.

Ek bewonder jou. Jy IS nie net OK nie, jy gaan OK wees.

Met oneindige liefde,

Jou pa

Rudi

 

Hierdie artikel kom uit LiG-tydskrif. Besoek gerus www.lig.co.za vir nog lekker leesstof.

Donderdag 28 Mei 2020

Dood-besig

Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie (Heb 4:11).

Ons wil spesiale dinge vir Jesus doen. Groot dinge. Groter bedienings, indrukwekkender programme, suksesvoller veldtogte … Ons wil Jesus se oog vang. En dit wil ons doen deur groot prestasies. Net soos ons geleer is: Dié wat presteer, geniet erkenning. Almal wil wenners wees. Ons soek volpunte van Jesus vir ons jongste getuienis, ons nuwe preek, ons optrede, ons dienslewering en ons kragtige gebede. “Ons moet harder werk vir ons krone in die hemel,” sê iemand onlangs vir my.

Marta se wens was ook dat haar pogings Jesus sou beïndruk, dat Hy dit sou raaksien en prys. Sy het groot moeite vir Hom te doen. Bes moontlik het sy ’n ete gekook wat alle ander etes wat Jesus nog ooit geëet het soos goedkoop kitskos sou laat proe. Hiervoor het Marta haar suster se hulp nodig gehad. Maar toe is Jesus nie beïndruk met Marta se besigwees nie. Trouens, Hy diagnoseer haar “toestand” net daar as gejaagde-hart-sindroom. 

Marta was dood-besig. Hier en daar en doer het sy soos ’n mier geskarnier. Om alles te kroon, het sy dit “vir die Here” gedoen. Die dilemma was dat dit haar hartklop woes opgejaag het. Haar lewe het in ’n warboel van take en verantwoordelikhede verander. Marta was oorbeset. Sy het geen oomblik se rus geken nie. Stres en hardloop was haar twee metgeselle.

Hoeveel van ons is soos Marta, maar eintlik hunker ons na ware rus vir siel en liggaam? Luister dan hier: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig” (Matt 11:28-30).

Aanvaar Jesus se uitnodiging vandag. En rus aan sy voete.

Here, dankie dat ek nie hoef te presteer om u aandag te kry nie. Genees my van my gejaagdheid. Help my om by U ware rus te vind. Amen.

 

Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie – Hebreërs 4:11.

Almal hou daarvan om te wen. Dit is lekker om te presteer en goed te vaar. Tog maak dit ’n mens soms moeg om altyd te probeer om die beste te wees. Gelukkig hoef ons niks te doen om vir Jesus te beïndruk nie. Ons maak soms die fout om te dink ons moet Jesus se aandag trek deur allerhande dinge te doen, en dit boonop die heel beste te doen, soos om die hardste te sing of die meeste geld in die kollektebordjie te gooi. Jesus gee glad nie om of ons die beste is of nie; Hy wil net hê ons moet lief wees vir Hom. 

– Wat doen jy graag wanneer jy wil rus?

– Jesus nooi ons om by Hom te rus. Hoe kan jy by Jesus rus?

Aktiwiteit

Nooi iemand om vandag saam met jou te rus. Sit rustige musiek aan, kies ’n lekker sagte plek om te lê, maak julle oë toe en rus ’n paar minute.

 

Woede

O Here, ek raak so kwaad! 
U weet hoe dun my laaste nerf soms raak. 
Hoe woedend ek raak en hoe bevredigend dit is om uiting te gee aan my woede. 

Ek weet die Bybel sê: “As julle kwaad word, moenie sondig nie” (Ef 4:26). 
Daarom bid ek dat U my sal help met hierdie woede van my. 

 U weet waaroor ek so kwaad is. 
U weet waar dit geregverdig is. 
U weet ook waar dit gebore is uit selfsug.  

Help my om die situasies wat my so kwaad maak
te hanteer op ’n manier wat u Naam sal eer. 
Om ander mense altyd met liefde en respek te behandel.
wanneer ek so kwaad raak.
Help my om op te tree op ’n manier wat u Naam waardig is.

Maak my woede vrugbaar. 
Gebruik dit om my te vorm,
om my te wys op u wil
en om my te lei tot gepaste optrede.

Amen.


‘WEES AGENTE VAN HOOP, NIE DRAERS VAN DIE VIRUS’

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het op 26 Mei klem gelê op die verantwoordelikheid van kerkleiers en lidmate om binne die nuwe bepalings (wat wel klein eredienste tydens Vlak 3 sal toelaat) verantwoordelik op te tree en te help verhoed dat die koronavirus versprei.

Hierdie artikel het oorspronklik op Kerkbode se webblad verskyn. Besoek gerus www.kerkbode.co.za vir nog lekker leesstof.

Woensdag 27 Mei 2020

Om aan Jesus se voete te sit

Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie” (Luk 10:40-42).

Marta was nie baie gelukkig oor sy daardie dag alleen moes kos maak vir Jesus en sy dissipels nie. Toe sy Jesus aanpraat omdat Hy toelaat dat Maria net aan sy voete sit en nie in die kombuis help nie, sê Jesus dié onvergeetlike woorde: “Maria het die beste deel uitgekies en dit sal nooit van haar af weggevat kan word nie.” En dit pas nadat Hy vir Marta gesê het sy is te besorgd en bekommerd oor te baie dinge.

Marta het gedink dit gaan oor die regte kos vir belangrike kuiermense. Vir Jesus het dit oor iets heeltemal anders gegaan. Ons identiteit en vervulling lê nie in wat ons vir Jesus doen nie. Dit gaan nie oor nog ’n gourmet ete vir Hom nie. Marta het die belangrikste Gas in die geskiedenis van die heelal verkeerd verstaan.

Om die een of ander rede kies ons gereeld verkeerd as ons die Here wil beïndruk. Soos dienende Marta meen ons Jesus sal net met die heel beste etes tevrede wees. Daarom dat skilderye deur die eeue heen Jesus se etes so oordadig uitbeeld. Daarom dat kunstenaars vir Jesus beter klere aantrek as wat Hy werklik tussen die mense op aarde gedra het. Daarom dat hulle Hom met rykes omring, eerder as die ware vriende wat Hy op aarde gehad het.

Pieter Faure het gesê dissipelskap is soos ’n vriend wat saam met jou stap, iemand wat in deurslaggewende oomblikke sy arm om jou skouer kan sit en jou kop kan oplig om Jesus opnuut raak te sien. Wat hy wil sê, is dat ons dalk moet nie so hard moet probeer om sulke goeie dissipels te wees dat ons die Een oor wie alles gaan, misloop nie.

Here Jesus, ons raak so maklik besig, selfs met goeie dinge, dat ons U en die doodgewone mense vir wie U lief is in die verbygaan miskyk. Help my om U in alles raak te sien en dankie dat doodgewone ek u vriend kan wees. Amen.

 

Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie” – Lukas 10:40-42.

Wat is die belangrikste ding wat jy elke dag doen, daardie een ding waarsonder jy net nie kan klaarkom nie? Dalk is dit TV kyk, sport oefen of eet. Tydens elke 24 uur moet daar baie dinge in ons lewe gebeur. Party dinge gebeur outomaties, soos asemhaal, maar ander dinge moet ons doelbewus gaan doen, soos skottelgoed was. Party dinge wil ons graag doen, soos TV kyk, en ander dinge moet ons doen, soos tande borsel. 

In vandag se Bybelverse herinner Jesus ons dat ons versigtig moet wees om nie ons dae so vol te maak met dinge wat nie regtig so belangrik is nie. Ons moet besluit wat nóú belangrik is. Terwyl Jesus by Marta en Maria gekuier het, het Marta gedink die heel belangrikste is om te sorg dat Jesus bedien word, maar Jesus het haar herinner die heel belangrikste is om nóú tyd saam met Hom deur te bring.

– Hoe kan jy weet wat belangrik en wat minder belangrik is?

– Hoe kan jy seker maak jy het genoeg tyd vir die belangrikste dinge in jou lewe?

Aktiwiteit

Dink aan een belangrike ding wat jy vandag nog moet doen. Staan sommer nou dadelik op en gaan doen dit.

 

Diensbaarheid

Here Jesus, toe U by die laaste maaltyd u dissipels se voete gewas het, 
het U gesê ons moet ook so maak.

Dankie vir die geleentheid om te dien, 
om ’n verskil te maak in ander mense se lewe.

U voorbeeld leer my
dat daar niks is wat te onbelangrik is vir my om te doen nie,
dat daar geen mens is wat nie my diensbaarheid waardig is nie.

Help my om geleenthede raak te sien waar ek ander kan dien.

Gee dat ek myself nie te hoog sal ag vir diensbaarheid nie,
maar dat ek u voorbeeld sal volg deur ander se voete te was, ook in my werk.

 Leer my diensbaar leef en werk.

Amen.

Dinsdag 26 Mei 2020

“Jy moet iets vir die Here doen”

Op hulle reis het Jesus in ’n dorp gekom waar ’n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. Sy het ’n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie” (Luk 10:38-42).

“Ek moet iets vir die Here doen.”

Wie weet hoeveel keer het ek dit al gedink, of ander mense dit hoor sê. Te lank het ek gedink geloof gaan oor aksies, veldtogte en programme wat ek vir die Here moet reël. Die wêreld moet gered word. Sondaars moet ingebring word. Gemeentes moet geplant word. Bybels moet versprei word. Herlewing moet aangewakker word. Om alles te kroon, het die klem mettertyd verskuif vanaf iéts vir die Here doen na iets gróót vir Hom doen.

Dis nie verkeerd om groot dinge vir God te doen nie. Of om groot drome vir Hom te droom nie. Maar daar is een vraag wat altyd voor hierdie wat-kan-ek-doen-vraag gevra moet word: Wat vra die Here van my?

Dit gaan nie oor wat ons vir die Here moet doen nie, maar wat Hy van ons vra om te doen. Dít is die regte vraag: nie wat ek wil nie, maar wat God wil! As ons vra wat God wil hê, gaan ’n ander wêreld voor ons oop, een waarin ons ontdek watter plan die Here met ons lewe het.

Lukas 10:38-42 help ons hier. Wat ’n bevryding ontdek ons in hierdie verhaal. In hierdie verhaal gaan dit nie oor doen nie, maar oor rus. Dit gaan vir Jesus oor ons nuwe identiteit in Hom. Dit gaan oor ons wees by Hom, ons sit aan sy voete, vóórdat Hy enige opdragte aan ons uitdeel. Dit gaan hier oor ’n diep verhouding met Jesus; nie oor al die groot dinge wat ons vir Hom moet doen nie.

Ek het gehoor: “Jy moet iets vir die Here doen,” maar nou weet ek die belangrikste is om aan Jesus se voete tot rus te kom.

Vir die volgende paar dae gaan ons kyk wat ons nog uit hierdie verhaal kan leer oor hoe om ’n dissipel van Jesus te wees.

My Here, U weet dat ek graag iets vir U wil doen, maar ek weet dit is belangriker om na U toe te kom as wat dit is om na die wêreld toe uit te gaan. Help my sodat ek, soos Maria, altyd eers by u voete sal kom sit. Amen.

 

Op hulle reis het Jesus in ’n dorp gekom waar ’n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. Sy het ’n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie” – Lukas 10:38-42.

Wou jy al vir iemand wys hoe lief jy vir hulle is deur spesiale takies vir hulle te doen? Marta wou vir Jesus wys dat sy vir Hom lief is deur te sorg dat die hele huis netjies is en dat daar genoeg kos en drinkgoed is. Die probleem was dat Marta so baie tyd afgestaan het om dinge vir Jesus te doen dat sy nie tyd saam met Jesus self deurgebring het nie. Jesus stuur ons om namens Hom sy liefde op aarde uit te deel, maar terwyl ons dit doen, mag ons nie van Hom vergeet nie.

– Hoe bring jy graag tyd saam met Jesus deur?

– Is daar soms tye dat jy so besig raak en dan van Jesus vergeet? Wat kan jy doen om altyd van Jesus te onthou?

Aktiwiteit

Neem drie toiletpapierrolletjies en teken op elkeen ’n figuur om die volgende mense voor te stel: Jesus, Marta en Maria. Vertel nou vandag se verhaal oor deur die toiletpapierrolletjies as die karakters in die verhaal te gebruik.

 

 

Dankbaarheid

Liefdevolle God,
U is goed.

Dankie dat U my raaksien.
Dankie dat U voorsien.
Dankie dat ek ’n werk het.
Dankie dat U my gebruik.

Laat my nie in ondankbaarheid verval nie, 
maar maak my oë oop vir die geskenke wat U elke dag, 
elke oomblik gee.
Help my om in dankbaarheid te leef.

Tot eer van u Naam.

Amen.

Aletté Winckler oor die ‘gevoel van volheid’ wat ma-wees bring

Met Moedersdag is alle ma’s en oumas regoor die wêreld gevier. LiG het aan ons voorbladma Aletté-Johanni Winckler drie vrae oor moederskap gevra. 
 
 
Wat waardeer jy die meeste van moederskap?
 
As ek een ding moet uitsonder is dit beslis die companionship wat ma-wees bring. Ons kinders maak ons huis met klanke, ’n gelag en grappies vol. Dis so lekker dat die seuns nou begin ouer word en dat hulle kan verstaan wat jy bedoel as jy praat. Hulle kan terug grappies maak en puns verstaan. Ek dink as ons kinders weg van die huis is sien mens so uit na die rustigheid, maar dan weet ek en Heinz eintlik nie wat om sonder hulle te doen nie. Opsommend dink ek die gevoel van volheid wat hulle vir jou gee.
 
Alette en baba
Aletté Winckler het net voor haar 40ste verjaarsdag vir die vierde keer ma geword van haar eerste dogtertjie. Foto: Salomien Smal
 
Watter tipe ma is jy?
 
Ek is ’n ma wat organiseer. Ek sort hulle uit. Ek is nie noodwendig die een wat als self doen nie, maar ek sorg dat dit gedoen word. Ek reël. Dis my persoonlikheidstipe. Ek is nie ’n gee-my-hele-lewe-op ma wat alles vir my kinders doen nie. Ek weet wat my kinders se behoeftes is en ek sal sorg dat dit vervul word op watter manier ook al.
 
Wat is die grootste les van moederskap wat jy by jou eie ma geleer het? 
 
Beslis dat jy vir jou kinders elke dag moet bid. My ma en my pa bid elke dag vir elke kind en kleinkind. En ek belowe julle as dit nie vir daardie gebede was nie dan weet ek nie wat ons sou gedoen het nie. En of jou kinders nog in jou huis bly of uit die huis is, is dit baie belangrik om te onthou dat die oorlog aan die gang is en daarom móét ons elke dag vir ons kinders bid.
 
Hierdie artikel kom uit LiG-tydskrif se Mei 2020-uitgawe. Besoek gerus www.lig.co.za vir nog lekker leesstof.

Maandag, 25 Mei 2020

Is dissipelskap vir “gewone” mense?

 

Ná Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het Hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie Hy vantevore sewe bose geeste uitgedrywe het. Sy het dit vir sy dissipels gaan vertel wat oor Hom getreur en gehuil het (Mark 16:8-9).

Ken jy iemand wat aan geestelike uitbranding ly? Tot vervelens toe het hulle beleef die Here is teleurgesteld in hulle. Daardie “groot” getuienisse van gelowiges wat dit “gemaak het”, begin vir hulle alte veel klink na kunsmatige suksesverhale wat eerder op die silwerdoek tuishoort. “Geloof is blykbaar nie bedoel vir gewone mense soos ek nie,” sê hulle.

Te veel gelowiges voel skuldig omdat hulle nie aan ander se geestelike verwagtings voldoen nie. Doodgewone mense wat ’n diep behoefte het om ’n slag sonder skuldgevoelens en geestelike manipulasie vir die Here te leef, sal aanklank vind by hierdie oordenking en dié wat hierop volg.

Gewone dissipels weet ook doodgewone verhoudings en onbelangrike dade vind op buitengewone maniere weerklank in die hemel en op die aarde. Dit haal die las van ons skouers af sodat ons (buiten-)gewone lewens tot eer van die Heer kan leef.

Hoe word ’n mens dan ’n gewone dissipel?

In Markus sien ons dat Jesus sy bes probeer het om sy dissipels, wat Hy self gekies het, toe te rus en hulle te leer hoe om dissipels te wees. Maar dit lyk nie of Jesus juis vinnig gevorder het met hulle nie. Inteendeel. Dit lyk vir my of hulle Jesus se toetse gereeld gedop het.

Wat ek wel raaksien, is dat daar ’n paar vroue was wat nie vir Jesus se kursus ingeskryf het nie. Hulle het bloot op ’n afstand gestaan en kyk en waargeneem wat hierdie Jesus doen, en hulle het sy voorbeeld nagevolg. Hulle het “nagedoen” wat Jesus gedoen het. En aan die einde van Markus se Evangelie lyk hierdie vroue vir my soos ware volgelinge – dissipels van Jesus. Hulle het geleer deur voorbeeld. Hulle het net gedoen.

As ons dissipelskap dan in een woord kan opsom: Dóén!

Dankie Jesus dat ek ’n “doodgewone” Christen kan wees wat U met doodgewone dade kan dien. Help my om ’n doen-dissipel van U te wees. Amen.

Ná Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het Hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie Hy vantevore sewe bose geeste uitgedrywe het. Sy het dit vir sy dissipels gaan vertel wat oor Hom getreur en gehuil het – Markus 16:8-9.

Gister het ons gesels oor die woord ooggetuie. Vandag lees ons van nog iemand wat ’n ooggetuie van Jesus se lewe was. Haar naam was Maria Magdalena. Sy het nie net vir Jesus gesien nie; sy het ook vir ander mense die goeie nuus van Jesus se opstanding gaan vertel. 

Ook ons word geroep om Jesus se goeie nuus nie vir onsself te hou nie, maar om dit vir ander mense te gaan vertel.

– Wat is Jesus se goeie nuus?

– Hoe sal jy dit aan ander mense gaan vertel?

Aktiwiteit

Maak vandag vir jou ’n megafoon wat jou kan help onthou dat ons Jesus se goeie nuus vir almal moet gaan vertel. Jy kan jou megafoon maak uit papier wat in die vorm van ’n horing gevou is, of uit ’n leë toiletpapierrolletjie. Versier dit mooi en gebruik dit sommer ook om ’n paar Jesusliedjies mee te sing.

 

Eerlikheid

 

Here Jesus, U is die Weg, die Waarheid en die Lewe. 
By U is daar geen leuen nie. 
In U en deur U ken ons die waarheid wat vir ons lewe gee.
U ís die Waarheid. U is vir ons die Lewe.

U ken die versoekings waarvoor ek elke dag te staan kom.
Hoe maklik is dit tog om die waarheid net so effens te verdraai,
om myself beter te laat lyk,
om myself uit die moeilikheid uit te praat,
om myself in ’n beter situasie te plaas. 

In my werk en in my lewe,
help my om in en deur u waarheid te leef en op te tree. 
Help my om in alle opsigte eerlik te wees.

Wanneer ek vandag my werk doen,
bid ek dat U my die krag sal gee om eerlik te wees teenoor my werkgewer,
in die manier waarop ek my tyd en my bronne gebruik,
in die manier waarop ek verslag doen,
in die manier waarop ek my beste werk lewer.

Ek wil graag my besigheid op so ’n manier bestuur
dat dit u waarheid weerspieël.
Help my om met eerlikheid sake te doen,
om ’n reguit pad met mense te stap.

Mag my werk altyd getuig van eerlikheid en integriteit.
Mag my eerlikheid van u waarheid getuig.

Amen.