Dag 19 – Wees eensgesind onder mekaar

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Oggendgebed

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Vader, maak ons almal in die liggaam van Christus een 
en help ons om soos ’n span saam te werk.
Skenk aan alle gelowiges ’n liefdevolle hart om hulle medegelowiges te aanvaar.
Laat elke denominasie hulle vooroordele opsy skuif en hulle aan u wil onderwerp
om só ware liefde aan ander te bewys. 
Gee dat die kudde van Christus eensgesind sal uitleef 
om u geregtigheid in elke gemeenskap te laat geskied. 
Help die kerk om al sy uitdagings te oorkom
sodat u Naam oor die wêreld heen geloof kan word.
(Stilte)
Laat u wil geskied.
Amen.

Voorbiddingstasie

Gebruik hierdie simbool om jou gebed te rig vir die dag.

Simbool: “Smiley face”

 
Ons bid vir ons vriende. 

Ons sê dankie vir vriendskappe wat vir ons baie vreugde bring en ons laat groei.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees soos Christus Jesus dit wil hê – Romeine 15:5.

Dit is geweldig belangrik dat God se geloofsfamilie eensgesind onder mekaar sal leef volgens die wil van Jesus. As ons as wêreldwye familie van Christus volgens sy woorde en voorbeeld leef, sal die getuieniskrag daarvan aansienlik kragtiger wees as wanneer ons dit een-een sou probeer doen.

Diognetus het in die jaar 150 nC oor die vroeë Christene geskryf: “Hulle woon in hulle eie land, maar as vreemdelinge … Elke vreemde land is hulle vaderland en elke land is vreemd aan hulle … Hulle deel hulle tafels, maar nie hulle beddens nie. Hulle lewe in die vlees, maar nie na die vlees nie. Hulle vertoef op die aarde, maar is tuis in die hemel. Hulle gehoorsaam die vasgestelde wette, maar in hulle eie lewe oortref hulle die wette. Hulle het almal lief, maar word deur almal vervolg … Hulle is arm, maar maak ander ryk.”

Omdat die vroeë kerk eensgesind was in hulle getuienis kon almal raaksien wat God se genade in hulle en hulle lewe gedoen het. Daarom streef ons as gelowiges om in hierdie tyd in ons omgewing met al God se kinders hande te vat om eensgesind in ons getuienis en werk te wees.

Here, gee ons as u kerk een hart en een doel. Maak ons een sodat die wêreld kan glo dat U alleen die Here is. Amen.

Sakkie se sepie

Sien die gewone dinge wat jy in en om die huis doen as tekens van God se omgee. 

Liturgie van die Lewe

En as die wenpaal skuif?

Vertel gou vir mekaar: Watter emosies beleef jy as jy dink jy het ’n taak, ‘n wedloop of ’n projek voltooi en jy blaai die bladsy om of kom oor die bult en sien jy is nog nie klaar nie? Jy het ’n verwagting gehad dat jy klaar was, en nou moet jy aanhou. Wat het jy nodig in sulke situasies? Wie of wat ondersteun jou? Wie of wat help jou om dit wat jy begin het, klaar te maak?

Ons lewe nou in so ’n  tyd. Ons het gedink die grendeltyd was amper op ’n einde, maar nou moet ons nog twee weke wag.

Hoe het jy gevoel toe die nuus deurkom dat die lockdown met twee weke verleng is?

Hierdie grendeltyd is nie nét goed of nét sleg nie. Dit is goed én sleg … Almal ervaar verliese en ontvang gawes in hierdie tyd. Trek saam met almal in julle huis twee kolomme op ’n bladsy. Die een kant kan fokus op julle hartseer en bekommernisse. Vra dan vir mekaar: Hoe is God by ons hartseer en bekommernis betrokke? Hoe het God saam met ons in hierdie seer kom sit? Fokus in die tweede kolom op die nuwe lewe en hoop wat God vir julle duidelik gemaak het in hierdie vreemde omstandighede.

Verseker mekaar dat God julle bemoedig en vir julle die standvastigheid gee om ook hierdie wedloop enduit te hardloop en hierdie tyd positief klaar te maak.

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! Afsondering. Inperking. ’n Tyd waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender 

———————————

Die groot woord in vandag se teks is eensgesind. Eensgesind en eenders klink baie dieselfde, maar dit beteken nie dieselfde nie. Eenders beteken dinge of mense is dieselfde, maar eensgesind is wanneer dinge of mense dieselfde doel het. Jesus se volgelinge hoef nie almal eenders te wees nie; ons mag verskillend lyk en van verskillende dinge hou. Tog gee Jesus vir ons die opdrag om eensgesind te wees. Ons moet almal dieselfde doel hê: om Jesus se liefde uit te leef. 

Wat is die verskil tussen eensgesind en eenders?

Hoekom moet ons eensgesind wees?

Aktiwiteit

Gaan soek voorwerpe in julle tuin en huis wat eenders is, wat dieselfde of amper dieselfde is. Gesels waarom hierdie dinge eenders is. As julle klaar is, gaan sit alles terug en gaan soek dan voorwerpe wat “eensgesind” is, wat dieselfde doel het. Gesels oor watter doel daardie voorwerpe het en gaan sit dan weer alles terug op hulle plek. 

Kreatiewe gebed

INSTRUKSIES

 

• Kies jou kunsmateriaal, soos kleurpotlode, kleurpenne en koki’s. Enige van hierdie materiale kan werk.
• Kleur die prent in en doen die aktiwiteit.

WENKE

 

• Kies nie meer as vyf kleure nie. As jy onseker is oor watter kleure om te gebruik, haal al die kleure uit en pak dit op die tafel. Maak jou oë toe en tel vyf op.
• Dit sal dalk vir jou makliker wees as jy die groot spasies eers nie inkleur nie, of net die rande daarvan inkleur.
• Moenie halfpad ophou nie, veral nie as die rede hiervoor is dat jy dink jou prent lyk lelik nie. Dit is juis die doel van die oefening – om jou aandag weg te trek van onnodige gedagtes soos “Doen ek dit reg?” en jou aandag eerder te fokus op die mense vir wie jy lief is.
• Wanneer jy die prent klaar ingekleur het, sit die prent neer op ’n prominente plek in die huis, soos in jou kamer of teen die kombuismuur.
Oorweeg dit om jou prent op sosiale media te deel en te merk met #afsonderingskalender #saamkerk

Dankies en getuienisse

Dit sal vir almal wat die aftelkalender doen ‘n geskenk wees as jy ‘n foto van jou ervaring van die aftelkalender deel. Hoe doen ek dit?
Deur ons te “tag” op Facebook of Instagram: @bybelmedia

Deel jou getuienis met ons. Gebruik die aanlynvorm onder.

Slaaptydstorie

Slaaptydstorie deur storieman Ewald van Rensberg.