Om mekaar lief te hê

Oggendgebed

Begin jou dag met hierdie gebed. 

Omdat U niks anders is nie as Liefde

aanvaar ons nou hierdie selfopofferende, selfontledigende Liefde

en verbly ons daarin. 

(Stilte)

Laat u wil geskied.

Amen.

Voorbiddingstasie

Gebruik hierdie simbool om jou gebed te rig vir die dag.

Simbool: Leë pilhouertjie

Instruksies:

 • Skep ‘n gebedstasie waar jy elke dag ‘n kers kan aansteek as jy bid. 
 • Plaas die simbool van die dag langs die kers om jou te herinner vir wie jy vandag kan bid.

Ons bid vir aptekers en farmaseutiese maatskappye wat medisyne voorsien en raad gee aan siek mense. Ons sê dankie vir almal wat ander kan help om weer gesond te word.

Iemand het hierdie foto van hulle gebedstasie aangestuur.

Oordenking

Lees hierdie teksuitleg vir die dag. 

Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind Kolossense 3:13-14.

Volgens Paulus is ons liefde vir mekaar die band wat ons aan mekaar bind (Kol 3:14). Dit is egter nie altyd maklik om as ’n geloofsfamilie in vrede en liefde met mekaar saam te leef nie.  Paulus se waarskuwing in Galasiërs 5:15: “Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie,” is ongelukkig dikwels ’n raak beskrywing van hoe gelowiges teenoor mekaar optree. 

Daarom kry ons, saam met die gemeente in Kolosse, die opdrag om enersyds geduldig met mekaar te wees en andersyds om mekaar te vergewe indien die een die ander een te na gekom het. 

Dit is opvallend dat die beweegrede om mekaar te vergewe nie eerstens gaan oor die vraag of die persoon wat oortree het volgens ons genoeg berou getoon het nie. Die beweegrede om te vergewe is eerder dat Jesus ons vergewe het (v 13). Dit is die ervaring van God se onverdiende vergifnis wat ons in staat stel om ander te vergewe, nie hulle berou nie. Net so stel dit hulle in staat om ons te vergewe. 

Here, dankie dat u liefde en vergifnis ons vrymaak om mekaar te vergewe. Lei ons deur u Gees om die mense wat ons te na kom, te vergewe. Amen.

Sakkie se sepie

Kyk hierdie video saam met jou kinders. 

Liturgie van die Lewe

Sien die gewone dinge wat jy in en om die huis doen as tekens van God se omgee. 

Begin vandag se gesprek deur eers vir die ouer mense om die tafel te vra: Wat is van die groot wêreldgebeure wat in julle leeftyd plaasgevind het, wat mense gedink het, is onmoontlik? Kan die jonger mense aan soortgelyke gebeure dink? Ons kan soms dink dat iets nie gedoen kan word nie, totdat iemand dit doen! Jesus nooi ons om op God se manier te lewe. Hy wys ons hoe. Hierdie lewe beteken onder andere dat ons ander mense kan vergewe. Lyk dit dalk vir jou onmoontlik?  

As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.” – Matteus 6:14

Om te vergewe is nie maklik nie. Dit is iets wat vir ons menslik gesproke nie moontlik is nie. Dit is God wat ons vergewe en deur Sy se vergifnis is herstel en die nuwe verhoudings in die nuwe wêreld moontlik. God maak ons heel. God verwag dan van ons om ook ander mense te vergewe, om ander mense ook die geleentheid te gee om herstel te word.

Wat lyk in jou lewe onmoontlik? Wat dink jy is net eenvoudig buite jou vermoëns om te kan doen? Of kom ons kyk nog bietjie wyer. Wat dink julle is onmoontlik vir ons gemeenskap om te verrig? Is iets dan vir God onmoontlik?

Kinderaktiwiteit

Pret vir jou en jou kinders.

Sjoe! 21 dae van afsondering. 21 dae waarin ons eintlik net in ons huise (of tuine) mag wees en net vir die nodigste dinge soos kos of mediese behandeling mag uitgaan. Dit kan nogal ’n rowwe tyd wees. Al die dinge wat normaalweg in ’n dag gebeur, soos skool, sport en eredienste, gebeur nou nie meer nie. Dit kan ’n mens deurmekaar maak en ook verveeld laat voel. Hierdie dagstukkies sal ons help om steeds elke dag op ’n kreatiewe en lekker manier tyd saam met Jesus deur te bring. Jy kan hierdie dagstukkie op jou eie doen, saam met jou boeties of sussies, of sommer saam met jou hele huisgesin. Vra een van die grootmense in die huis om elke dag jou aktiwiteit op Facebook te deel sodat almal dit saam met jou kan geniet. Merk dit met #afsonderingskalender #saamkerk

Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind Kolossense 3:13-14.

Een van die heel moeilikste dinge is seker om geduldig en gaaf te wees met iemand wat jou irriteer of met iemand wat iets slegs aan jou gedoen het. In die verse hierbo help Paulus ons onthou dat ons wat in Jesus glo, anders kan leef omdat ons iets spesiaals het: liefde vir mekaar. Hierdie liefde vir mekaar help ons om mekaar te vergewe en ons in ’n eenheid saam te bind, al is dit moeilik.

 • Noem al die werkwoorde (die doen-woorde) in die verse hierbo. Wat beteken elk van hierdie woorde?
 • Watter een van hierdie werkwoorde is vir jou die moeilikste om te doen?

Aktiwiteit

Kry ’n paar mense in jou huis om saam met jou te speel. Hierdie speletjies gaan julle geduld toets:

 • Driebeenresies: Merk die afstand wat gehardloop moet word af. Dit kan in ’n gang of in ’n tuin wees. Maak spanne van 2. Staan langs mekaar en bind julle bene wat teen mekaar is aan mekaar vas. Kyk hoe vinnig julle kan hardloop met julle bene so vasgebind. Hou gerus resies teen mekaar. 
 • Speel Jenga, kaart of enige bordspeletjie wat julle met mekaar laat meeding. Probeer om nie kwaad of geïrriteerd met mekaar te raak nie. 
 • Bou ’n legkaart saam, maar bind julle polse aan mekaar vas. Dit gaan spanwerk en geduld vra om die legkaart klaar te kry.

Maak ’n armbandjie vir jouself en sommer vir die ander mense in die huis. Raak kreatief. Gebruik wol, tou of riempies. Dalk het julle selfs krale om in te ryg? Vleg die wol, tou of riempies om ’n armband te maak. Dra dit om jou te herinner dat liefde ons in ’n eenheid saambind.

Gebruik die voorbiddingstasie om saam te bid.

Iemand het gister se aktiwiteit met ons gedeel.

Kreatiewe gebed

Kleur in en dink na. (Instruksies onder die prent beskikbaar)

INSTRUKSIES

 • Kies jou kunsmateriaal, soos kleurpotlode, kleurpenne en koki’s. Enige van hierdie dinge kan werk. 
 • Kleur die prent in en doen die aktiwiteit.

WENKE

 • Kies nie meer as vyf kleure nie. As jy onseker is oor watter kleure om te gebruik, haal al die kleure uit en pak dit op die tafel. Maak jou oë toe en tel vyf op. 
 • Dit sal dalk vir jou makliker wees as jy die groot spasies eers nie inkleur nie, of net die rande daarvan inkleur. 
 • Moenie halfpad ophou nie, veral nie as die rede hiervoor is dat jy dink jou prent lyk lelik nie. Dit is juis die doel van die oefening – om jou aandag weg te trek van onnodige gedagtes soos “Doen ek dit reg?” en jou aandag eerder te fokus op die mense vir wie jy lief is.
 • Wanneer jy die prent klaar ingekleur het, sit die prent neer op ’n prominente plek in die huis, soos in jou kamer of teen die kombuismuur. 

Oorweeg dit om jou prent op sosiale media te deel en te merk met #afsonderingskalender #saamkerk

Dankies en getuienisse

Deel jou getuienis met ons. Gebruik die aanlynvorm onder.

Hein

My getuienis van God se sorg en goedheid : Vandag het die woord dankbaarheid vir my nuwe betekenis gekry.Dankbaar vir GOD sê liefde en genade , vir die voorreg om alles wat ons in die gesig staar met jou geliefdes te kan deel en is ek/ons gedurig bewus van GOD sê teenwoordigheid in hierdie afsonderingstyd. Ons aanvaar altyd alles as vanselfsprekend, maar besef nou eers hoe bevoorreg is ons om met die beskikbare tegnologie meer tyd met mekaar te kan spandeer.Daarom is dit so belangrik om vir daardie mense te bid wat niks het nie, en waar moontlik hulle te ondersteun.

Liefdegroete!!

Slaaptydstorie

Slaaptydstorie deur storieman Ewald van Rensberg.