Durbanville Gemeente

Aanlyndiens | 15 Augustus

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 141 058 0019

Gee dankoffer

Snapscan

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.