Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure

Pinkstersondag

Ds Anton Vat Vlam – Die Heilige Gees en ek. 1 Kor 12:1-3, Hand 2:1-4

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 145 058 0674

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.