Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure

Kontemporêre diens 18 September

Ds Anton Roux Waagmoed – om op te staan vir wat goed en reg is.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 145 058 0674

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.