Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure

Kontemporêre diens 18 September

Ds Anton Roux Waagmoed – om op te staan vir wat goed en reg is.

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 145 058 0674

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.