Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure

Nagmaal Kom na my toe ... net soos jy is.

Ds Franz gesels vanoggend oor “Kom na My toe vir…net soos jy is” Rom 5: 6-8: God se wonderresep vir vermoeides .

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 145 058 0674

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.