Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure

Huiskerk 13 September "Sing onder mekaar tot eer van God"

Lofprysing en aanbidding… Is dit onnodig in die “nuwe normaal”? Of is dit bloot tradisie? Sekerlik nie! Vandag gaan ons voort met die volgende week van die MEKAAR-tekste, met die boodskap gelewer deur Ds Franz Burger en gefokus op die kritiese rol van lofprysing en aanbidding in die geestelike lewe van individue nie, maar ook as ‘n kernkomponent in die fondasie van die hele gemeente!

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 145 058 0674

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.