Heidekoppie – Die Gemeente met Oop Deure

Kontemporêre diens 12 Junie

André Breytenbach Ons gaan voort met ons Geloofsprong reeks uit Hebreërs 11. Gideon – Geloofsprong met ‘n toets Rigters 6 en Hebreërs 11:32

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 145 058 0674

Gee dankoffer

Snapscan

Nooi ander

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.