Hottentots-Holland Familiekerk

Regstreekse diens op Sondag 26 April (09h00)

Kom skakel elke Sondag om 09h00 saam met ons in!

Gee dankoffer

Elektroniese inbetaling

Elektroniese inbetaling

ABSA | Tak: 632-005 | Rek no. 290 059 0051

Nooi ander

Eredienste

Eredienste word elke Sondag regstreeks uitgesaai om 9:00.