VGK

Lentegeur Gemeente

Erediens, 04 Oktober 2020

Prediker: Ds VJR VALENTINE

Nooi ander

Eredienste

Die boodskap word vooraf opgeneem en hier beskikbaar gemaak met die oog op Sondag.

Kontak ons